Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Русев намери 16 резултата / The search @pseudo Русев found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Русев " Валентин Владимиров Пантелеев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: Гр. Варна
Валентин Владимиров Пантелеев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Венцеслав Киров на 18.10.1986 г., регистриран на 10.11.1986 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 44 Ръководил го служител Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3630/ 01.11.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на агент "Русев"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Предизборна коалиция “ПАТРИОТИ ЗА ВАРНА”
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Резидент "Русев" Стоян Петров Костов

Дата на раждане: 09.11.1945
Място на раждане: м. Пчеларци, обл. Търговище
Стоян Петров Костов Дата на раждане 09.11.1945 г. Място на раждане м. Пчеларци, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Богоев на 20.11.1987 г., регистриран на 02.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Богоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1277 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 32/ 04.06.1990 г. за унищожаване личното дело на резидент "Русев" (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 05.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Русев" Цено Василев Иванов

Дата на раждане: 13.04.1948
Място на раждане: с. Разлив, София-област
Цено Василев Иванов Дата на раждане 13.04.1948 г. Място на раждане с. Разлив, София-област Вербувал го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов на 08.06.1968 г., регистриран на 21.06.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление на ДС - /ВКР/ - II армия-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Разлив, общ. Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" За Цено Василев Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Резидент; секретен сътрудник "Русев" Здравко Симеонов Попов

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Здравко Симеонов Попов Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Илчо Илчевски на 16.06.1983 г., регистриран няа 20.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Илчо Илчевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; секретен сътрудник Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Русев"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Русев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Русев" Цено Василев Иванов

Дата на раждане: 13.04.1948
Място на раждане: с. Разлив, София-област
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент; резидент "Русев" Георги Петров Петрохански

Дата на раждане: 16.05.1955
Място на раждане: гр. Котел, обл. Сливен
Георги Петров Петрохански Дата на раждане 16.05.1955 г. Място на раждане гр. Котел, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Димитров Вълков на 24.06.1981г., регистриран на 02.07.1981г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Димитров Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, отдел II, отделение I по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A 746 (Бс) – МФ, том I и том II; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.11.1995 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Агент "Русев" Валентин Владимиров Пантелеев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Владимиров Пантелеев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Венцеслав Киров на 18.10.1986 г., регистриран на 10.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3630/ 01.11.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на агент "Русев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Русев" Георги Андреев Атанасов

Дата на раждане: 26.05.1929
Място на раждане: гр. София
Георги Андреев Атанасов Дата на раждане 26.05.1929 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги. Йорданов на 10.01.1956 г., регистриран на 11.04.1956 г. Ръководил го служител о. р. Георги. Йорданов; кап. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, оп. 4, 186, 187, 188 – 3 тома; лично дело IА-17300. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 15.04.1990 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Русев" Асен Младенов Костадинов

Дата на раждане: 18.07.1950
Място на раждане: с. Вирове, обл. Монтана
Асен Младенов Костадинов Дата на раждане 18.07.1950 г. Място на раждане с. Вирове, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Благой Петров Младенов на 23.06.1978 г., регистриран на 03.07.1978 г. Ръководил го служител полк. Благой Петров Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-831 (Мх); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-545 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Вирове, общ. Монтана, издигнат от ПП "Вяра морал родолюбие отговорност - национален идеал за единство"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Русев " Георги Петров Петрохански

Дата на раждане: 16.05.1955
Място на раждане: гр. Котел, обл. Сливен
Георги Петров Петрохански Дата на раждане 16.05.1955 г. Място на раждане гр. Котел, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Димитров Вълков на 24.06.1981г., регистриран на 02.07.1981г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Димитров Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС, отдел II, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A 746 (Бс) – МФ, том I и том II; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Несебър, обл. Бургас, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Русев " Цено Василев Иванов

Дата на раждане: 13.04.1948
Място на раждане: с. Разлив, София-област
Цено Василев Иванов Дата на раждане 13.04.1948 г. Място на раждане с. Разлив, София-област Вербувал го служител Йосиф Николов Йосифов на 08.06.1968 г. Ръководил го служител Йосиф Николов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление на ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 5118/69 г.; документи унищожени с акт №6043/69 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Разлив, общ. Правец, обл. Софийска, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-293
от 22.01.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Агент "Румен; Русев" Митко Вълков Данчев

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: гр. Кермен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Резидент "Русев" Стоян Петров Костов

Дата на раждане: 09.11.1945
Място на раждане: м. Пчеларци, обл. Търговище
Стоян Петров Костов Дата на раждане 09.11.1945 г. Място на раждане м. Пчеларци, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Богоев на 20.11.1987 г., регистриран на 02.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Радослав Йорданов Богоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1277 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - Ставрек Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Русев " Йордан Данаилов Дамянов

Дата на раждане: 14.10.1955
Място на раждане: Гр. Свищов
Йордан Данаилов Дамянов Дата на раждане 14.10.1955 г. Място на раждане Гр. Свищов Вербувал го служител Подп. Никола Симеонов на 14.02.1981 г. Ръководил го служител Подп. Никола Симеонов; Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-09-05; управление III, IХ, I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 27445 и работно дело IР-12855; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от АТАКА
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Русев " Огнян Моисеев Механджиев

Дата на раждане: 21.07.1952
Място на раждане: Гр. Благоевград
Огнян Моисеев Механджиев Дата на раждане 21.07.1952 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Калин Андреев на 03.09.1987 г., регистриран на 01.10.1987 г. Ръководил го служител Калин Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2664; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Русев " Цанко Стефанов Цветански

Дата на раждане: 18.10.1962
Място на раждане: Гр. Казанлък
Цанко Стефанов Цветански Дата на раждане 18.10.1962 г. Място на раждане Гр. Казанлък Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Тодоров Кръстев на 25.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Тодоров Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-08-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 31936; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More