Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Руфадов; Величков намери 1 резултата / The search @pseudo Руфадов; Величков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Руфадов; Величков " Сафет Реджепов Хърлов

Дата на раждане: 12.09.1956
Място на раждане: С. Барутин, обл. Смолян
Сафет Реджепов Хърлов Дата на раждане 12.09.1956 г. Място на раждане С. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Иванов Петров и полк. Иванов на 30.10.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Иванов Петров; полк. Васил Мирчев Цочев; подполк. Димо П. Налбантов; ст. лейт. Неделин Петров Македонски; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Руфадов; Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи за получени Решение № 22/ 29.01.2008 г. 128 възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 10941; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Борино, издигнат от Коалиция за Борино-ЗНС,БСП и граждански сдружения

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More