Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сабин, Себайдин намери 3 резултата / The search @pseudo Сабин, Себайдин found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-180
от 21.05.2013 г.
община Провадия

Агент "Сабин, Себайдин" Мустафа Идаетов Ибрямов

Дата на раждане: 25.06.1957
Място на раждане: с. Черноок, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сабин, Себайдин" Мустафа Идаетов Ибрямов

Дата на раждане: 25.06.1957
Място на раждане: с. Черноок, обл. Варна
Мустафа Идаетов Ибрямов Дата на раждане 25.06.1957 г. Място на раждане с. Черноок, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Павел Недялков Недялков на 11.05.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Павел Недялков Недялков; о. р. Живко Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Шумен - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сабин, Себайдин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА – 240 (Шн) - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Черноок, общ. Провадия, издигнат от инициативен комитет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-180/ 21.05.2013 г. – община Провадия Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Сабин, Себайдин " Мустафа Идаетов Ибрямов

Дата на раждане: 25.06.1957
Място на раждане: с. Черноок, обл. Варна
Мустафа Идаетов Ибрямов Дата на раждане 25.06.1957 г. Място на раждане с. Черноок, обл. Варна Вербувал го служител Павел Недялков Недялков на 11.05.1983 г. Ръководил го служител Павел Недялков Недялков и Живко Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сабин, Себайдин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА – 240 (Шн) - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Черноок, общ. Провадия, обл. Варна, издигнат от ПД”Социалдемократи”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More