Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светкавица намери 2 резултата / The search @pseudo Светкавица found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Светкавица " Димитър Славчев Сакалийски

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: Гр. Девин
Димитър Славчев Сакалийски Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане Гр. Девин Вербувал го служител Димитър Касапов на 04.03.1985 г. Ръководил го служител Димитър Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Светкавица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Девин, издигнат от ПП „Политическо движение „Социалдемократи” За Димитър Славчев Сакалийски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 16
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Светкавица" Димитър Славчев Сакалийски

Дата на раждане: 31.07.1953
Място на раждане: с. Настан, обл. Смолян
Димитър Славчев Сакалийски Дата на раждане 31.07.1953 г. Място на раждане с. Настан, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Касапов на 04.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светкавица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More