Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светлина намери 7 резултата / The search @pseudo Светлина found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Светлина " Генка Динева Богданова

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: С. Тенево, обл. Ямбол
Генка Динева Богданова Дата на раждане 22.06.1950 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 70 Място на раждане С. Тенево, обл. Ямбол Вербувал я служител Чанко Димитров на 17.01.1983 г. Ръководил я служител Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигната от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Генка Динева Богданова

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: с. Тенево, обл. Ямбол
Генка Динева Богданова Дата на раждане 22.06.1950 г. Място на раждане с. Тенево, обл. Ямбол Вербувал я служител о. р. Чанко Димитров на 17.01.1983 г. Ръководил я служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 13.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Иван Стоянов Илиев

Дата на раждане: 24.01.1925
Място на раждане: с. Орешец, обл. Видин
Иван Стоянов Илиев Дата на раждане 24.01.1925 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Дамянов Тачев на 31.01.1961 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дамянов Тачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 53/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-726. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Главен научен секретар на БАН; Заместник-председател на БАН Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Секретен сътрудник "Светлина" Дешка Малчева Маркова

Дата на раждане: 17.11.1948
Място на раждане: с. Престой, обл. Габрово
Дешка Малчева Маркова Дата на раждане 17.11.1948 г. Място на раждане с. Престой, обл. Габрово Вербувал я служител полк. Николай Радев на 18.08.1982 г., регистрирана на 30.08.1982 г. Ръководил я служител полк. Николай Радев; ст. лейт. Георги Пенев Георгиев; о. р. Бойко С. Пешев; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5215 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 10.12.2007 г. Ректор от 11.12.2007 г. до 13.12.2011 г.
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Михаил Кирилов Михайлов

Дата на раждане: 01.04.1951
Място на раждане: с. Скомля, обл. Видин
Михаил Кирилов Михайлов Дата на раждане 01.04.1951 г. Място на раждане с. Скомля, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Ан. Георгиев на 12.08.1985 г., регистриран на 19.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ан. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-443 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор КРД Ръководител сектор КР по ДОО Началник сектор КР по ДОО от 17.06.2002 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Димитър Петков Иванов

Дата на раждане: 12.10.1948
Място на раждане: с. Долно Белотинци, обл. Монтана
Димитър Петков Иванов Дата на раждане 12.10.1948 г. Място на раждане с. Долно Белотинци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 13.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К "Светлина". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" АД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Никола Василев Колибов

Дата на раждане: 10.09.1937
Място на раждане: гр. Смолян
Никола Василев Колибов Дата на раждане 10.09.1937 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Христо Таков на 22.07.1981 г., регистриран на 07.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More