Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светльо намери 4 резултата / The search @pseudo Светльо found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Светльо" Ангел Николов Цветанов

Дата на раждане: 22.01.1954
Място на раждане: гр. Благоевград
Ангел Николов Цветанов Дата на раждане 22.01.1954 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Костадин Макатев на 29.10.1980 г., регистриран на 26.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Макатев; о. р. Дочо Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Светльо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 03.07.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2652 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова алтернатива" в 1-и МИР-Благоевград Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Светльо " Георги Стефанов Лесински

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: Гр. Пловдив
Георги Стефанов Лесински Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Кап. Софроний Тод. Софрониев на 26.11.1973 г., регистриран на 04.12.1973 г. Ръководил го служител Кап. Софроний Тод. Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, отделение VІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Светльо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-4166 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от НДСВ Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Светльо" Георги Стефанов Лесински

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Стефанов Лесински Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Софроний Тод. Софрониев на 26.11.1973 г., регистриран на 04.12.1973 г. Ръководил го служител кап. Софроний Тод. Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, отделение VІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Светльо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-4166 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия "Руска Пеева" - Джебел Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Светльо" Георги Стефанов Лесински

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Стефанов Лесински Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Софроний Тод. Софрониев на 26.11.1973 г., регистриран на 04.12.1973 г. Ръководил го служител кап. Софроний Тод. Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, отделение VІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Светльо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-4166 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. януари 1993 г. до 01.10.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More