Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сержо намери 3 резултата / The search @pseudo Сержо found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Сержо" Тодор Костов Иванов

Дата на раждане: 15.11.1942
Място на раждане: с. Крумово Градище, обл. Бургас
Тодор Костов Иванов Дата на раждане 15.11.1942 г. Място на раждане с. Крумово Градище, обл. Бургас Вербувал го служител регистриран на 07.05.1986 г. Ръководил го служител подп. Марин Маринов; полк. Михаил Панталеев; о. р. К. Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6062; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Управител на фирма – длъжник „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ” ЕООД, гр. Бургас Обявява установената с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Осведомител " Сержо " Любомир Цонев Байчев

Дата на раждане: 05.06.1954
Място на раждане: Гр. Приморско
Любомир Цонев Байчев Дата на раждане 05.06.1954 г. Място на раждане Гр. Приморско Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Желязков Георгиев на 03.12.1971 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Желязков Георгиев; подп. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано осведомител Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-826 (Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 153; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ПП "Българска партия Либерали"
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Сержо" Любомир Цонев Байчев

Дата на раждане: 05.06.1954
Място на раждане: гр. Приморско
Любомир Цонев Байчев Дата на раждане 05.06.1954 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев на 03.12.1971 г., регистриран на 07.12.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Желязков Георгиев; о. р. Ангел П. Стефанов; о. р. Атанас Хр. Василев; подп. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-826 (Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-153; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" - Добрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More