Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симеон намери 15 резултата / The search @pseudo Симеон found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Симеон" Салиф Рамадан Халилолу

Дата на раждане: 12.04.1961
Място на раждане: гр. Хасково
Салиф Рамадан Халилолу Дата на раждане 12.04.1961 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Андонов на 19.11.1987 г., регистриран на 11.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Антон Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Симеон"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване материалите на "Симеон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Розино от 1997 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент "Симеон" Розимир Тодоров Розев

Дата на раждане: 15.05.1950
Място на раждане: гр. Карлово
Розимир Тодоров Розев Дата на раждане 15.05.1950 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител вербуван на 13.06.1988 г., регистриран на 19.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Симеон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 10.02.1993 г. до 03.07.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Симеон" Илия Динев Иванов

Дата на раждане: 02.08.1950
Място на раждане: с. Безмер, обл. Ямбол
Илия Динев Иванов Дата на раждане 02.08.1950 г. Място на раждане с. Безмер, обл. Ямбол Вербувал го служител кап. Стефан Тотев на 06.10.1981 г., регистриран на 15.10.1981 г. Ръководил го служител кап. Стефан Тотев; о. р. Алексей Славчев; о. р. Райчо Митев; о. р. Николай Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2077; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Местна коалиция от партии "Новата Стара Загора" /ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Новото време", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България"/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Симеон" Светослав Георгиев Ненков

Дата на раждане: 29.06.1948
Място на раждане: гр. Пещера
Светослав Георгиев Ненков Дата на раждане 29.06.1948 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител майор Таньо Павлов Танев на 06.02.1980 г., регистриран на 13.02.1980 г. Ръководил го служител майор Таньо Павлов Танев; о. р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26274 и в работно дело IР-11494; рег. дневник; картон – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ВС РУСАЛКА” АД, гр. Каварна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; секретен сътрудник "Симеон" Петко Методиев Петков

Дата на раждане: 17.05.1945
Място на раждане: гр. София
Петко Методиев Петков Дата на раждане 17.05.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Панов Иванов на 04.05.1978 г., регистриран на 08.05.1978 г.; регистриран в ПГУ на 05.01.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов Иванов; о. р. Стефан Нейчев; о. р. Генов; о. р. Румен Палийски; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4996; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-29422 и работно дело IР-15142. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-865
от 28.02.2017 г.
община Николаево

Агент "Симеон" Иван Евгениев Петров

Дата на раждане: 14.05.1957
Място на раждане: гр. Николаево
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител; секретен сътрудник "Симеон; Кадмий" Петър Стоянов Кендеров

Дата на раждане: 05.04.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Стоянов Кендеров Дата на раждане 05.04.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 29.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; регистриран в ПГУ на 25.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев; ст. лейт. Чавдар Димитров Милчев; о. р. Евгени Вл. Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Симеон; Кадмий Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6575; Ф1, а.е. 4016; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1164 и работно дело IР-6575 (налично); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-329/ 22.02.2010 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Президиума от 2003 г.
Решение N° 2-538
от 28.07.2015 г.
община Червен бряг

Агент; съдържател на явочна квартира "Симеон" Васил Василев Михов

Дата на раждане: 20.03.1955
Място на раждане: гр. София
Васил Василев Михов Дата на раждане 20.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Бакърджиев на 12.09.1985 г., регистриран на 23.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3252/ 19.09.1990 г. за "заличаване от оперативния отчет" на "Симеон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чомаковци от 30.10.1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Осведомител; секретен сътрудник "Симеон; Кадмий" Петър Стоянов Кендеров

Дата на раждане: 05.04.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Стоянов Кендеров Дата на раждане 05.04.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 29.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; регистриран в ПГУ на 25.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев; ст. лейт. Чавдар Димитров Милчев; о. р. Евгени Вл. Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Симеон; Кадмий Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6575; Ф1, а.е. 4016; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1164 и работно дело IР-6575 (налично); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-329/ 22.02.2010 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по математика и информатика до 01.04.1993 г. Обявява установената с решение № 2-319/ 24.02.2014 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-515
от 01.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Кюстендил

Агент "Симеон" Борислав Василев Деянов

Дата на раждане: 22.08.1960
Място на раждане: гр. Кюстендил
Борислав Василев Деянов Дата на раждане 22.08.1960 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Георги Асенов Христов на 10.07.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил го служител майор Георги Асенов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1394 (Кн) и в работно дело IР-1168 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ съдружник във фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "Осогово Транспорт" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Василев Деянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Симеон " Иван Маринов Иванов

Дата на раждане: 12.08.1948
Място на раждане: С. Умаревци, Ловешки окръг
Иван Маринов Иванов Дата на раждане 12.08.1948 г. Място на раждане С. Умаревци, Ловешки окръг Вербувал го служител Борислав Мошолов на 11.06.1975 г., регистриран на 21.06.1975 г. Ръководил го служител Борислав Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4, рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 44/1990 г. І А – 509 /Лч/ е унищожено по доклада на МВР лично дело без протокол във връзка с Докладна записка ІV – 68/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Умаревци, общ. Ловеч, издигнат от БСДП Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симеон" Янко Атанасов Иванов

Дата на раждане: 29.08.1955
Място на раждане: гр. Димитровград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Разузнавач "Симеон" Симос Коста Зисакис

Дата на раждане: 08.05.1952
Място на раждане: Румъния
Симос Коста Зисакис Дата на раждане 08.05.1952 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител майор Духтев и ст. лейт. Белухов на 01.04.1980 г. Ръководил го служител майор Духтев и ст. лейт. Белухов; кап. Иван Илиев; полк. Иван Цаков Нинов; полк. Кирил Грозев; ст. лейт. Цанчо Цацов; полк. Петко Стоилов Петков; кап. Бойко Георгиев Шаллиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13619 и в дело №13619-А; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 16-и МИР-Пловдив Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 1666/ 24.04.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 147
от 06.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Симеон" Любен Веселинов Станев

Дата на раждане: 18.09.1942
Място на раждане: гр. Габрово
Любен Веселинов Станев Дата на раждане 18.09.1942 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Кръстю Илиев Попов на 01.03.1973 г., регистриран на 20.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Илиев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1173 и работно дело IР-6598. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 25.03.1992 г. до 01.05.1994 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симеон" Мухарем Хидает Хайрула

Дата на раждане: 30.06.1964
Място на раждане: гр. Каблешково
Мухарем Хидает Хайрула Дата на раждане 30.06.1964 г. Място на раждане гр. Каблешково Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов на 20.06.1983 г., регистриран на 01.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов; о. р. Румен Стоименов; о. р. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VII, ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13009; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2991 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1532 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на с. Габерово от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More