Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симов намери 9 резултата / The search @pseudo Симов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Симов" Георги Георгиев Дионисиев

Дата на раждане: 12.06.1943
Място на раждане: с. Флорентин, обл. Видин
Георги Георгиев Дионисиев Дата на раждане 12.06.1943 г. Място на раждане с. Флорентин, обл. Видин Вербувал го служител лейт. Митко Пантев Митев на 08.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Митко Пантев Митев; о. р. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-отд. ИК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1147 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-429 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Симов" Тодор Александров Попов

Дата на раждане: 11.05.1951
Място на раждане: гр. София
Тодор Александров Попов Дата на раждане 11.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Георги Цолов Георгиев на 17.03.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител майор Георги Цолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Международно сътрудничество" от 02.02.1998 г. до 01.02.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Александров Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Симов" Георги Георгиев Дионисиев

Дата на раждане: 12.06.1943
Място на раждане: с. Флорентин, обл. Видин
Георги Георгиев Дионисиев Дата на раждане 12.06.1943 г. Място на раждане с. Флорентин, обл. Видин Вербувал го служител лейт. Митко Пантев Митев на 08.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Митко Пантев Митев; о. р. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-отд. ИК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1147 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-429 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Български земеделски народен съюз" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент; резидент "Симов" Мехмед Ибрямов Скендеров

Дата на раждане: 02.09.1950
Място на раждане: с. Ястребово, обл. Русе
Мехмед Ибрямов Скендеров Дата на раждане 02.09.1950 г. Място на раждане с. Ястребово, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков на 22.11.1984 г., регистриран на 26.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3623 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-3623 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ястребово до 01.11.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 338/ 28.03.2012 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев". - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Симов " Кръстю Великов Кръстев

Дата на раждане: 05.02.1953
Място на раждане: С. Студена, обл. Хасково
Кръстю Великов Кръстев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Дата на раждане 05.02.1953 г. Място на раждане С. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Куманов на 05.04.1977 г. Ръководил го служител Атанас Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; формализирана карта на лично дело ІА-672 (Хс); протокол с предложение за унищожаване на материали от 13.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, издигнат от Коалиция за Свиленград (МВРО- БНД,Земеделски народен съюз,ССД)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симов" Димитър Петров Милев

Дата на раждане: 14.12.1945
Място на раждане: с. Бачково, обл. Пловдив
Димитър Петров Милев Дата на раждане 14.12.1945 г. Място на раждане с. Бачково, обл. Пловдив Вербувал го служител кап. Христослав Маринов на 30.03.1989 г., регистриран на 15.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Христослав Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-I по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-511 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "Онгълинвест" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Петров Милев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Симов " Николай Янакиев Попов

Дата на раждане: 27.06.1953
Място на раждане: Гр. Каварна
Николай Янакиев Попов Дата на раждане 27.06.1953 г. Място на раждане Гр. Каварна Вербувал го служител Йордан Стоянов на 16.07.1986 г., регистриран на 28.07.1986 г. Ръководил го служител Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 14/ 24.04.1990 г. за унищожаване на личните и работните дела на "Симов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ “ЛИДЕР””
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент "Симов" Момчил Илинов Топалов

Дата на раждане: 15.06.1953
Място на раждане: с. Жижево, обл. Благоевград
Момчил Илинов Топалов Дата на раждане 15.06.1953 г. Място на раждане с. Жижево, обл. Благоевград Вербувал го служител полк. Симеон Цветанов Петров на 14.07.1982 г., регистриран на 21.07.1982 г. Ръководил го служител полк. Симеон Цветанов Петров; о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3703 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3703 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2226 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ОСС - Долен чифлик, Държавна сортова комисия от 01.04.1998 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симов" Емил Ангелов Додов

Дата на раждане: 10.04.1947
Място на раждане: гр. Перник
Емил Ангелов Додов Дата на раждане 10.04.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Атанас Кирилов Атанасов на 17.06.1980 г., регистриран на 07.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Атанас Кирилов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-36151; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Ангелов Додов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More