Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Соколов намери 43 резултата / The search @pseudo Соколов found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Информатор; резидент "Соколов" Георги Евгениев Георгиев

Дата на раждане: 25.12.1933
Място на раждане: гр. София
Георги Евгениев Георгиев Дата на раждане 25.12.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Велин Рангелов Захариев на 16.12.1950 г. Ръководил го служител о. р. Велин Рангелов Захариев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; резидент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 224/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IР-807. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 19.04.1990 г. Ръководител катедра "Статистика и иконометрия" от 20.03.1991 г. до 17.03.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Соколов" Антон Анастасов Господинов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: гр. Хасково
Антон Анастасов Господинов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев на 05.06.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев; о. р. Д. Пантелеев; о. р. М. Кавръков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1020 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-632 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Председател на ИК Сливен до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Соколов" Трифон Георгиев Трифонов

Дата на раждане: 05.09.1951
Място на раждане: гр. Чипровци
Трифон Георгиев Трифонов Дата на раждане 05.09.1951 г. Място на раждане гр. Чипровци Вербувал го служител о. р. Сайко Ивков на 08.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Сайко Ивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС За Трифон Георгиев Трифонов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Соколов" Панто Иванов Пантев

Дата на раждане: 03.08.1941
Място на раждане: с. Бела, обл. Видин
Панто Иванов Пантев Дата на раждане 03.08.1941 г. Място на раждане с. Бела, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Христо Бедински на 03.06.1978 г., регистриран на 15.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Христо Бедински; о. р. Страхил Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29160 и работно дело IР-14849. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.07.1995 г. до 20.12.1999 г.
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент; Агент "Соколов" Димитър Иванов Желязков

Дата на раждане: 23.10.1960
Място на раждане: гр. Асеновград
Димитър Иванов Желязков Дата на раждане 23.10.1960 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Иванов Терзийски на 11.03.1985 г., регистриран на 09.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Иванов Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-813 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на РГС от 01.09.2006 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Добри Христов Тонев

Дата на раждане: 13.12.1948
Място на раждане: Гр. Ямбол
Добри Христов Тонев Дата на раждане 13.12.1948 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Ангел Добрев Колев на 16. 08.1974 г., регистриран на 02.09.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Ангел Добрев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-2477 (Ямбол); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 22
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Ердиван Васви Мустафа

Дата на раждане: 23.08.1954
Място на раждане: Гр. Нови пазар
Ердиван Васви Мустафа Дата на раждане 23.08.1954 г. Място на раждане Гр. Нови пазар Вербувал го служител Ст. лейт. Румен Киров Стоянов на 09.05.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румен Киров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-304 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Нови пазар, издигнат от ДПС
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Соколов " Георги Николов Дюлгеров

Дата на раждане: 06.05.1938
Място на раждане: С. Въгленци, обл. В. Търново
Георги Николов Дюлгеров Дата на раждане 06.05.1938 г. Място на раждане С. Въгленци, обл. В. Търново Вербувал го служител Христо Христов на 29.11.1974 г., регистриран на 25.12.1974 г. Ръководил го служител Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, Х, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-24940МФ; работно дело ІР-9931. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Соколов" Валентин Иванов Иванов

Дата на раждане: 07.09.1958
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Валентин Иванов Иванов Дата на раждане 07.09.1958 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Пламен Г. Димов на 18.02.1988 г., регистриран на 01.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Г. Димов; о. р. Иван Куртов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС- II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 111-А/ 18.06.1990 г. за отделяне за унищожаване папки на действащ агент "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КЛУБ 777" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Иванов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-275/ 04.12.2013 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Резидент; Агент " Соколов " Боян Борисов Бакалов

Дата на раждане: 03.05.1949
Място на раждане: С. Вълково, обл. Благоевград
Боян Борисов Бакалов Дата на раждане 03.05.1949 г. Място на раждане С. Вълково, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Йерусалим Иванов Стоянов на 20.12.1973 г., регистриран на 25.12.1973 г.; възстановен от полк. Петър Ид. Маринов на 06.01.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Йерусалим Иванов Стоянов; лейт. Г. Инджов; полк. Петър Ид. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 40 Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, 04-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент; агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник- 2 бр.; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от Българска комунистическа партия
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Соколов" Ахмед Юмер Мурад

Дата на раждане: 20.11.1941
Място на раждане: с. Соколец, обл. Бургас
Ахмед Юмер Мурад Дата на раждане 20.11.1941 г. Място на раждане с. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител О. р. Антон Сотиров Анев, регистриран на 19.08.1966 г. Ръководил го служител О. р. Антон Сотиров Анев; Стойко Стойков; Лазар Янев Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-ІІІ отдел до 1962 г.; ДС-управление ІІ, отдел ІІ, отделение ІІІ; ОУ на МВР-Бургас-ДС; РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело ІА-2541 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "МЕРБИ" ЕТ, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Осведомител; Агент "Соколов" Борис Григоров Нонев

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: с. Филиповци, обл. Перник
Борис Григоров Нонев Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане с. Филиповци, обл. Перник Вербувал го служител мл. лейт. Рашко Генадиев Михайлов на 08.04.1971 г., регистриран на 15.04.1971 г. Ръководил го служител мл. лейт. Рашко Генадиев Михайлов; о. р. Ал. Томов; о. р. Г. Бойчев; о. р. Тр. Мицев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС-III по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1422 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1422 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Секретар на ВрИК Перник от 08.10.1990 до 21.11.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Демир; Соколов; Хектор" Виктор Орлинов Денизов

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: гр. Крумовград
Виктор Орлинов Денизов Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител кап. Митко Маринов Петков на 03.04.1976 г., регистриран на 10.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Митко Маринов Петков; кап. Красимир Недев; кап. Александър Митев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демир; Соколов; Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35003; работно дело IР-17210 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 9-и ИР-Кърджали Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Орлинов Денизов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Соколов" Иван Василев Василев

Дата на раждане: 30.10.1960
Място на раждане: гр. София
Иван Василев Василев Дата на раждане 30.10.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Руси Димитров Радуков на 30.06.1984 г., регистриран на 10.07.1984 г. Ръководил го служител подп. Руси Димитров Радуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4. лично и работно дело IА-989. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "Коалиция за Родината – ДГИ-НЛ" в 1-и ИР-Благоевград
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Осведомител; резидент "Соколов" Стоян Първанов Стоянчев

Дата на раждане: 17.11.1945
Място на раждане: с. Раянци, обл. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1026
от 07.08.2017 г.
община Нови пазар

Агент "Соколов" Ердиван Васви Мустафа

Дата на раждане: 23.08.1954
Място на раждане: гр. Нови пазар
Ердиван Васви Мустафа Дата на раждане 23.08.1954 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител ст. лейт. Румен Киров Стоянов на 09.05.1985 г., регистриран на 14.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Киров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-304 (Шн); писмо вх. № 2232/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 1049/ 28.03.1990 г. лично дело ІА-304 (Шн) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.02.2002 г. до 26.09.2003 г. Общински съветник от 03.11.2003 г. до 19.09.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Соколов" Николай Илиев Ташев

Дата на раждане: 17.10.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Николай Илиев Ташев Дата на раждане 17.10.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Атанас Ганев Атанасов на 26.04.1980 г., регистриран на 03.02.1981 г. Ръководил го служител кап. Атанас Ганев Атанасов; кап. Георги Паскалев Бурков; лейт. Илия Димитров Пиперов; о. р. Боньо Христов Бонев; майор Спас Димитров Спасов; о. р. Румен К. Николов; ст. лейт. Т. Златаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7616 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Чинтулово, общ. Сливен, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Соколов" Ленин Александров Симеонов

Дата на раждане: 18.10.1949
Място на раждане: гр. Перник
Ленин Александров Симеонов Дата на раждане 18.10.1949 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Сократ Димитров Тенев на 02.04.1969 г., регистриран на 21.04.1969 г. Ръководил го служител о. р. Сократ Димитров Тенев; о. р. Добри Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-722 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "НДСВ" в 14-и МИР-Перник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Осведомител; Агент "Соколов" Борис Григоров Нонев

Дата на раждане: 18.02.1947
Място на раждане: с. Филиповци, обл. Перник
Борис Григоров Нонев Дата на раждане 18.02.1947 г. Място на раждане с. Филиповци, обл. Перник Вербувал го служител мл. лейт. Рашко Генадиев Михайлов на 08.04.1971 г., регистриран на 15.04.1971 г. Ръководил го служител мл. лейт. Рашко Генадиев Михайлов; о. р. Ал. Томов; о. р. Г. Бойчев; о. р. Тр. Мицев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС-III по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1422 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1422 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Трън от м. ноември 1991 г. до м. декември 2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Соколов" Николай Илиев Ташев

Дата на раждане: 17.10.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Николай Илиев Ташев Дата на раждане 17.10.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Атанас Ганев Атанасов на 26.04.1980 г., регистриран на 03.02.1981 г. Ръководил го служител кап. Атанас Ганев Атанасов; кап. Георги Паскалев Бурков; лейт. Илия Димитров Пиперов; о. р. Боньо Христов Бонев; майор Спас Димитров Спасов; о. р. Румен К. Николов; ст. лейт. Т. Златаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7616 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Соколов" Димитър Георгиев Гоцев

Дата на раждане: 28.12.1942
Място на раждане: Македония
Димитър Георгиев Гоцев Дата на раждане 28.12.1942 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител подп. Куцар Петров Иванов на 08.07.1975 г., регистриран на 21.07.1975 г.; възстановен от кап. Христо Филипов Христов и регистриран на 04.07.1988 г. Ръководил го служител подп. Куцар Петров Иванов; кап. Христо Филипов Христов; о. р. Величко Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-37487; работно дело IР-18128. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Георгиев Гоцев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Ахмед Юмер Мурад

Дата на раждане: 20.11.1941
Място на раждане: С. Соколец, обл. Бургас
Ахмед Юмер Мурад Дата на раждане 20.11.1941 г. Място на раждане С. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител О. р. Антон Сотиров Анев възстановил връзката на 09.08.1966 г. Ръководил го служител О. р. Антон Сотиров Анев; Стойко Стойков; Л. Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-ІІІ отдел до 1962 г.; ДС- управление ІІ, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2541 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Руен, издигнат от БСП
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

информатор " Соколов " Георги Янков Чунев

Дата на раждане: 16.09.1928
Място на раждане: С. Бяла вода, обл. Плевен
Георги Янков Чунев Дата на раждане 16.09.1928 г. Място на раждане С. Бяла вода, обл. Плевен Вербувал го служител На 20.12.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 857/ 1962 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1952 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Партия на българските комунисти
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Хюсеин Хасанов Хасанов

Дата на раждане: 02.07.1947
Място на раждане: С. Соколарци, обл. Сливен
Хюсеин Хасанов Хасанов Дата на раждане 02.07.1947 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Място на раждане С. Соколарци, обл. Сливен Вербувал го служител Минчо Колев Атанасов на 20.03.1967 г. Ръководил го служител Минчо Колев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ГУТП-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз – Котел”(ДПС, НДСВ) За Хюсеин Хасанов Хасанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-281
от 11.12.2013 г.
община Оряхово

Агент "Соколов" Васил Петров Илиев

Дата на раждане: 09.02.1947
Място на раждане: с. Остров, обл. Враца
Васил Петров Илиев Дата на раждане 09.02.1947 г. Място на раждане с. Остров, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Димов Иванов на 16.10.1967 г., регистриран на 30.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1990 г. За Васил Петров Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Агент "Соколов" Азис Юсменов Мехмедов

Дата на раждане: 21.04.1948
Място на раждане: гр. Попово
Азис Юсменов Мехмедов Дата на раждане 21.04.1948 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител майор Йордан Радев Йорданов на 03.03.1977 г., регистриран на 10.03.1977 г. Ръководил го служител майор Йордан Радев Йорданов; лейт. Стоян Цонев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1420 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Азис Юсменов Мехмедов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Резидент "Соколов" Илия Илиев Митрев

Дата на раждане: 16.11.1952
Място на раждане: с. Скрът, обл. Благоевград
Илия Илиев Митрев Дата на раждане 16.11.1952 г. Място на раждане с. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Петров на 13.10.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Петров; о. р. Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1956 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2334 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент; секретен сътрудник "Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов)" Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител регистриран на 09.07.1969 г.; регистриран в ПГУ на 06.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Благоев Захариев; о. р. Стефан Василев Генов; о. р. Хр. Йорданов; о. р. Янко Пъстрилов; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІІ и на управление VІ; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до м. септември 2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-18
от 14.06.2012 г.
Технически университет-Варна

Агент "Соколов" Николай Янев Ников

Дата на раждане: 01.05.1943
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Агент "Соколов" Иван Любомиров Дуков

Дата на раждане: 25.06.1942
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Любомиров Дуков Дата на раждане 25.06.1942 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Никола Любенов Коцев на 27.09.1978 г., регистриран на 26.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Любенов Коцев; о. р. Пламен Денев; о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29766 и в работно дело IР-15500; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.07.2000 г. до 20.07.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Соколов" Панто Иванов Пантев

Дата на раждане: 03.08.1941
Място на раждане: с. Бела, обл. Видин
Панто Иванов Пантев Дата на раждане 03.08.1941 г. Място на раждане с. Бела, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Христо Бедински на 03.06.1978 г., регистриран на 15.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Христо Бедински; о. р. Страхил Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29160 и работно дело IР-14849. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Соколов" Неделчо Станчев Неделчев

Дата на раждане: 29.08.1944
Място на раждане: с. Осенец, обл. Разград
Неделчо Станчев Неделчев Дата на раждане 29.08.1944 г. Място на раждане с. Осенец, обл. Разград Вербувал го служител подп. Никола Христов Симеонов на 13.12.1975 г., регистриран на 26.12.1975 г. Ръководил го служител подп. Никола Христов Симеонов; о. р. Спас Спасов; о. р. Братован Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206/ 1990 г. материалите на аг. "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 10.11.1992 г.
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Соколов" Белин Векилов Фиданов

Дата на раждане: 27.08.1957
Място на раждане: гр. Завет
Белин Векилов Фиданов Дата на раждане 27.08.1957 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Илиев Марков на 16.05.1977 г., регистриран на 27.05.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Илиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1031 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1031 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-735 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Резидент "Соколов" Васил Андонов Василев

Дата на раждане: 09.07.1954
Място на раждане: гр. Върбица
Васил Андонов Василев Дата на раждане 09.07.1954 г. Място на раждане гр. Върбица Вербувал го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков на 15.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-26190 и работно дело IР-11394. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Върбица, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Осведомител; резидент "Соколов" Стоян Първанов Стоянчев

Дата на раждане: 17.11.1945
Място на раждане: с. Раянци, обл. Перник
Стоян Първанов Стоянчев Дата на раждане 17.11.1945 г. Място на раждане с. Раянци, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Георги Колев Димитров на 12.06.1974 г., регистриран на 15.06.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Колев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; резидент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-231 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-436 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Добрич, издигнат от Българска социалистическа партия Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Реджепов, Соколов " Есат Юсуф Хадживейсал

Дата на раждане: 27.02.1936
Място на раждане: с. Хаджийско, обл. Кърджали
Есат Юсуф Хадживейсал Дата на раждане 27.02.1936 г. Място на раждане с. Хаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител Георги Рангелов Боруков на 08.06.1973 г. Ръководил го служител Георги Рангелов Боруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Реджепов, Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001- 05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Фотиново, общ. Кирково, обл. Кърджали, издигнат от НДПС За Есат Юсуф Хадживейсал липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Соколов" Стефан Иванов Курдов

Дата на раждане: 20.04.1953
Място на раждане: с. Царев брод, обл. Шумен
Стефан Иванов Курдов Дата на раждане 20.04.1953 г. Място на раждане с. Царев брод, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Н. Иванов на 10.03.1983 г., регистриран на 30.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 002737/ 26.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 511/ 25.10.1990 г. личното дело на аг. "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "СИЗИФ СТЕФАН КУРДОВ", гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим "- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; осведомител "Соколов" Ангел Асенов Петров

Дата на раждане: 13.11.1947
Място на раждане: с. Власатица, обл. Враца
Ангел Асенов Петров Дата на раждане 13.11.1947 г. Място на раждане с. Власатица, обл. Враца Вербувал го служител вербуван на 18.05.1967 г., регистриран на 25.05.1967 г.; възстановен от о. р. Дончо Борисов Харалампиев и регистриран на 02.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Дончо Борисов Харалампиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-3757; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-85 и работно дело IР-3757 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Соколов" Радослав Михайлов Василев

Дата на раждане: 05.10.1960
Място на раждане: гр. Перник
Радослав Михайлов Василев Дата на раждане 05.10.1960 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Серафим Давидков Иванов на 25.10.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Серафим Давидков Иванов; о. р. Георги Канациев; о. р. Сл. Протогеров; о. р. И. Джагалски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V; ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1628 (Пк) и в работно дело IР-10433-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Служба по трудова медицина" – ХЕИ-Перник от 1996 г. до 2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Михайлов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Николай Янев Ников

Дата на раждане: 01.05.1943
Място на раждане: Гр. Карнобат
Николай Янев Ников Дата на раждане 01.05.1943 г. Място на раждане Гр. Карнобат Вербувал го служител Иван Василев на 03.12.1962 г., възстановена връзка на 11.07.1970 г., регистриран на 22.07.1970 г. Ръководил го служител Иван Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI; ДС-ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 80 сътрудник Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция “СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ (НДСД-ПЛАМ)” За Николай Янев Ников липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; секретен сътрудник " Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) " Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135 Вербувал го служител Регистриран на 16.12.1967 г.; Димитър Благоев Захариев, регистриран на 09.07.1969 г.; Светозар Димитров на 06.02.1987 г. Ръководил го служител Димитър Благоев Захариев; Светозар Димитров; Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, IV, 1; ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1, 3 и 4; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тунджа, издигнат от ДПС Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11- 19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Соколов" Кънчо Ангелов Велчев

Дата на раждане: 03.01.1947
Място на раждане: с. Калугерово, обл. Пазарджик
Кънчо Ангелов Велчев Дата на раждане 03.01.1947 г. Място на раждане с. Калугерово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Благой Славов Антонов на 19.09.1967 г., регистриран на 03.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Благой Славов Антонов; о. р. Кирил Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1043 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-105 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лесичово, издигнат от МКП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО- СДС, ОДС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More