Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сотиров намери 5 резултата / The search @pseudo Сотиров found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сотиров " Иван Иванов Хаджииванов

Дата на раждане: 26.03.1957
Място на раждане: Гр. Варна
Иван Иванов Хаджииванов Дата на раждане 26.03.1957 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Полк. Георги Събев Марков на 23.03.1987 г.; регистриран на 30.03.1987 г. Ръководил го служител Полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел 02-ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сотиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3561 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ НА РУСЕ"
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник; сътрудник "Печев, Сотиров; Столетов" Йордан Николов Стоичков

Дата на раждане: 25.05.1931
Място на раждане: гр. София
Йордан Николов Стоичков Дата на раждане 25.05.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Илия Недев Василев през 1967 г., регистриран на 09.03.1968 г.; възстановен от о. р. Георги Н. Георгиев през 1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Недев Василев; полк. Кривлев; полк. Бояджиев; о. р. Георги Н. Георгиев; о. р. Николай Димитров; о. р. Ангел Димитров; лейт. Пламен Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; сътрудник Псевдоними Печев, Сотиров; Столетов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 1945 – 2 тома и в дело № 189; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 от ПГУ, обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9 от РУ-ГЩ. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Международно сътрудничество" през 1995 г. и през 1997 г.
Решение N° 285
от 16.11.2011
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Сотиров" Захарин Евлогиев Пенов

Дата на раждане: 26.07.1962
Място на раждане: гр. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Сотиров" Иван Иванов Хаджииванов

Дата на раждане: 26.03.1957
Място на раждане: гр. Варна
Иван Иванов Хаджииванов Дата на раждане 26.03.1957 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Полк. Георги Събев Марков на 23.03.1987 г.; регистриран на 30.03.1987 г. Ръководил го служител Полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел 02-ДС, отделение икономическо по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сотиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3561 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане да се прегледа и унищожи" лично дело IА-3561 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сотиров" Вили Иванов Велчев

Дата на раждане: 17.10.1963
Място на раждане: гр. Етрополе
Вили Иванов Велчев Дата на раждане 17.10.1963 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител о. р. Румен Илиев на 23.06.1989 г., регистриран на 11.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сотиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на "София-Живот" АД /ЗК “София живот“/ от 25.03.1998 г. до 16.11.1999 г. За Вили Иванов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More