Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Станев намери 3 резултата / The search @pseudo Станев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Осведомител "Станев" Костадин Методиев Полимеров

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: гр. Добринище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-420
от 29.10.2014 г.
Академия на МВР

Резидент; Агент "Станев" Ненко Георгиев Дойков

Дата на раждане: 11.04.1955
Място на раждане: гр. Карлово
Ненко Георгиев Дойков Дата на раждане 11.04.1955 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител о. р. Бончо Гигов Димитров на 10.07.1979 г., регистриран на 25.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Гигов Димитров; о. р. Малин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Станев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2182/ 06.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 105/ 03.05.1990 г. личното и работното дело на аг. "Станев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "СПТ" от 09.07.2010 г. до 24.02.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Станев " Костадин Методиев Полимеров

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: Гр. Добринище
Костадин Методиев Полимеров Дата на раждане 19.11.1953 г. Място на раждане Гр. Добринище Вербувал го служител Ангел Петров Стефанов на 08.03.1972 г., регистриран на 17.03.1972 г. Ръководил го служител Ангел Петров Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВКР, отдел Пловдив-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Станев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в общ. Банско, издигнат от Политическа партия “Промяна на Добринище” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 20 За Костадин Методиев Полимеров липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More