Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стефан намери 47 резултата / The search @pseudo Стефан found 47 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-661
от 07.06.2016 г.
община Цар Калоян

Агент "Стефан" Селяйдин Хюсеинов Кумалиев

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Дата на раждане 04.05.1969 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Румен Стоименов на 02.03.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Стоименов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1719/ 30.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 802/ 21.03.1990 г. личното и работното дело на аг. "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Стефан" Милко Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Милко Стоянов Стоянов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов на 24.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов; о. р. Радослав Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35184; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Контролен съвет/ на Футболен клуб - Монтана Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милко Стоянов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Стефан" Красимир Йорданов Пелов

Дата на раждане: 28.06.1959
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Красимир Йорданов Пелов Дата на раждане 28.06.1959 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Христо Спиридонов на 25.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Христо Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 2282/ 18.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник - "ТОП ШОП" ООД, гр. Горна Оряховица ("ТОП ШОП" ЕООД – по бюлетина); Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник – "ТОП ШОП" ЕООД, гр. Горна Оряховица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Осведомител; Агент "Стефан" Марко Дакев Бобев

Дата на раждане: 10.08.1935
Място на раждане: гр. Омуртаг
Марко Дакев Бобев Дата на раждане 10.08.1935 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител о. р. Здравко Георгиев на 01.11.1974 г., регистриран на 09.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Георгиев; о. р. Георги Мурджев; о. р. Александър Цандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХІ-ІІІ, ВГУ-Х-І, управление ІV-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник – "АЛУКОМ" ЕАД, гр. Плевен (“АЛУКОМ АД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Стефан" Милко Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Милко Стоянов Стоянов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов на 24.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов; о. р. Радослав Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35184; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МАКСКОМ - ХОЛД" АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милко Стоянов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-590/ 06.01.2016 г. – длъжници към "Обединена българска банка" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Стефан" Димитри Константинов Иванов

Дата на раждане: 01.01.1932
Място на раждане: Гр. Асеновград
Димитри Константинов Иванов Дата на раждане 01.01.1932 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Майор Павел Енчев Маринов на 26.02.1960 г., регистриран на 17.03.1964 г. Ръководил го служител Майор Павел Енчев Маринов; о. р. Кирил Борисов Евгениев; о. р. Дойчо Вл. Деливлаев; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Георги Стоименов; ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; лейт. Георги Димитров Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Второ, отдел първи, отделение английско; управление II-VIII; управление VI-I-II; управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27254; работно дело IР-12655. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен директор на II ТВ-програма от 15.03.1991 г. до 11.05.1992 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Стефан" Красимир Крумов Йорданов

Дата на раждане: 15.12.1963
Място на раждане: Гр. София
Красимир Крумов Йорданов Дата на раждане 15.12.1963 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Любенов Николов на 05.08.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител О. р. Георги Любенов Николов; о. р. Красимир Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I; управление III-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27788 и работно дело IР-13258. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.10.2007 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Николай, Стефан " Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: Гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г. Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР- 7746. В дело № 8093, открито на Решение № 14 / 04.09.2007 г. 16 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. като съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стефан " Румен Йорданов Русев

Дата на раждане: 25.01.1951
Място на раждане: Гр. Хасково
Румен Йорданов Русев Дата на раждане 25.01.1951 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев на 20.01.1989 г. Ръководил го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Четвърто управление-ДС, 02, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-32535 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Стефан" Радослав Стефанов Радославов

Дата на раждане: 07.03.1953
Място на раждане: гр. София
Радослав Стефанов Радославов Дата на раждане 07.03.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Димитров Цветков на 27.06.1989 г., регистриран на 15.08.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Димитров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във „Веста - Р" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за облекла и обувки, бул. Княз Александър Дондуков 27, обособена част от общ. фирма "НАРМАГ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Стефанов Радославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Стефан" Милко Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Милко Стоянов Стоянов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов на 24.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов; о. р. Радослав Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35184; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЮНИЪН КАР" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милко Стоянов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Стефан" Спас Петров Шопов

Дата на раждане: 18.11.1959
Място на раждане: гр. Пазарджик
Спас Петров Шопов Дата на раждане 18.11.1959 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 29.03.1989 г., регистриран на 07.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Колев Борисов; кап. Илко Керчев Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35118; работно дело IР-17238. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител инспекторат в ЦМУ от 14.09.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Спас Петров Шопов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Агент "Николай, Стефан" Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Д. Василев на 06.12.1972 г., регистриран на 14.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Д. Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет 1976 год. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "Държавна парично-предметна лотария" от 12.03.2005 г. до 01.06.2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1012/ 18.07.2017 г. – Български футболен съюз Обявява установената и обявена с решение № 2-970/ 13.06.2017 г. – община Симеоновград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 4
от 21.06.2007
Конституционен съд

Агент " Николай, Стефан " Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: Гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г. Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР- 7746. Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Стефан" Пламен Пенчев Тодоров

Дата на раждане: 12.04.1960
Място на раждане: гр. Търговище
Пламен Пенчев Тодоров Дата на раждане 12.04.1960 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Станчо Армянов на 01.07.1989 г., регистриран на 12.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.02.2000 г. За Пламен Пенчев Тодоров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Стефан" Селяйдин Хюсеинов Кумалиев

Дата на раждане: 04.05.1969
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Дата на раждане 04.05.1969 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Румен Стоименов на 02.03.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Стоименов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1719/ 30.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 802/ 21.03.1990 г. личното и работното дело на аг. "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Цар Калоян, издигнат от Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Стефан" Кирил Иванов Василев

Дата на раждане: 21.11.1950
Място на раждане: с. Шатрово, обл. Кюстендил
Кирил Иванов Василев Дата на раждане 21.11.1950 г. Място на раждане с. Шатрово, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 02. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител. Снемане от действащия оперативен отчет 31.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Стефан" Красимир Йорданов Петров

Дата на раждане: 28.07.1961
Място на раждане: с. Царев дол, обл. Силистра
Красимир Йорданов Петров Дата на раждане 28.07.1961 г. Място на раждане с. Царев дол, обл. Силистра Вербувал го служител майор Петър Николаев Иванов на 28.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител майор Петър Николаев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-955 (Сс); рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Кмет на община Тутракан от 04.11.1999 г. до 13.11.2003 г. Общински съветник от 28.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Агент "Стефан" Тодор Колев Тодоров

Дата на раждане: 09.10.1955
Място на раждане: с. Бистренци, обл. Русе
Тодор Колев Тодоров Дата на раждане 09.10.1955 г. Място на раждане с. Бистренци, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Спас Христозов Шкодров на 12.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Спас Христозов Шкодров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3428 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "Т.К.Т –РИНКО – ТОДОР КОЛЕВ, гр. Русе (ЕТ ТКТ РИНКО Т.КОЛЕВ – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; Агент "Стефан" Илия Иванов Деевски

Дата на раждане: 22.10.1938
Място на раждане: гр. Несебър
Илия Иванов Деевски Дата на раждане 22.10.1938 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Вангел Кирилов Васев на 28.05.1970 г., регистриран на 10.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Кирилов Васев; о. р. Цв. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1319 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „СТОМАНА” АД, гр. Перник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Стефан " Васил Иванов Байчев

Дата на раждане: 15.09.1948
Място на раждане: Гр. Силистра
Васил Иванов Байчев Дата на раждане 15.09.1948 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Подп. Цвятко Ив. Маринов на 17.09.1979 г., регистриран на 26.09.1979 г. Ръководил го служител Подп. Цвятко Ив. Маринов; полк. Иван Георг. Дудушки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 5040; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Николай, Стефан" Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Д. Василев на 06.12.1972 г., регистриран на 14.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Д. Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет 1976 год. Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 09.05.2013 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Стефан" Красимир Йорданов Петров

Дата на раждане: 28.07.1961
Място на раждане: с. Царев дол, обл. Силистра
Красимир Йорданов Петров Дата на раждане 28.07.1961 г. Място на раждане с. Царев дол, обл. Силистра Вербувал го служител майор Петър Николаев Иванов на 28.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител майор Петър Николаев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-955 (Сс); рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Тутракан, издигнат от Партия "АБВ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент; секретен сътрудник "Стефан; Стефан II" Константин Апостолов Пашев

Дата на раждане: 12.06.1956
Място на раждане: гр. София
Константин Апостолов Пашев Дата на раждане 12.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров на 27.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г.; регистриран в ПГУ на 12.02.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефан; Стефан II Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34310 и в дело Ф1, а.е. 7400; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен секретар на КНСБ, член на Координационния съвет и на Изпълнителния комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Апостолов Пашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Стефан " Кирил Иванов Василев

Дата на раждане: 21.11.1950
Място на раждане: с. Шатрово, обл. Кюстендил
Кирил Иванов Василев Дата на раждане 21.11.1950 г. Място на раждане с. Шатрово, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 02. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител. Снемане от действащия оперативен отчет 31.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Николай, Стефан" Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Д. Василев на 06.12.1972 г., регистриран на 14.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Д. Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет 1976 год. Кандидат за народен представител в 24 МИР – София, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Стефан" Вълчо Кузмов Арабаджиев

Дата на раждане: 09.01.1956
Място на раждане: гр. Асеновград
Вълчо Кузмов Арабаджиев Дата на раждане 09.01.1956 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Панчо Панчев на 12.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Панчо Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ШУГАР ЕНД МОЛАСЕС" ООД За Вълчо Кузмов Арабаджиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вълчо Кузмов Арабаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Стефан" Красимир Йорданов Петров

Дата на раждане: 28.07.1961
Място на раждане: с. Царев дол, обл. Силистра
Красимир Йорданов Петров Дата на раждане 28.07.1961 г. Място на раждане с. Царев дол, обл. Силистра Вербувал го служител майор Петър Николаев Иванов на 28.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител майор Петър Николаев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-955 (Сс); рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Тутракан, издигнат от МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Калоянци от 29.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Стефан" Анастас Николов Овчаров

Дата на раждане: 03.04.1944
Място на раждане: гр. Велико Търново
Анастас Николов Овчаров Дата на раждане 03.04.1944 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 03.07.1989 г., регистриран на 17.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 4088/ 26.12.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от Местна коалиция "НАШИЯТ ГРАД"
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Стефан" Красимир Ненов Чернев

Дата на раждане: 04.08.1967
Място на раждане: гр. Казанлък
Красимир Ненов Чернев Дата на раждане 04.08.1967 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител кап. Георги Димитров Георгиев на 10.04.1986 г., регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител кап. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3388 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3388 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1385 (Ст.З.) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Мъглиж, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент; резидент "Стефан" Никола Борисов Попов

Дата на раждане: 25.09.1930
Място на раждане: гр. София
Никола Борисов Попов Дата на раждане 25.09.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Георгиев на 09.02.1962 г., регистриран на 08.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Георгиев; о. р. Георги Ташев; о. р. Енчо Велинов; о. р. Г. Андонов; о. р. Неделчо Димитров; о. р. Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-VI, управление II-VI-III, управление II-Х-III; СГУ на МВР-ДС - V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-8947 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27303 и работно дело IР-8947 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НАМКО БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-184
от 29.05.2013 г.
Интернешънъл Асет Банк АД

Агент "Стефан" Милко Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Милко Стоянов Стоянов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов на 24.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Петров Пелов; о. р. Радослав Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VIII РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35184; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 26.05.1994 г. до 05.09.1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милко Стоянов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – кредитни длъжници по чл. 3, ал. 2 от ЗИОНК - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Агент "Стефан" Иван Асенов Димитров

Дата на раждане: 01.07.1943
Място на раждане: с. Благово, обл. Монтана
Иван Асенов Димитров Дата на раждане 01.07.1943 г. Място на раждане с. Благово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Любомир Костадинов на 16.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-72 (Мх); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-84 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 104/ 02.12.2009 г. – Националната здравноосигурителна каса - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин, Стефан " Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: с. Калоянци, обл. Кърджали
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане с. Калоянци, обл. Кърджали Вербувал го служител Христо Радичев на 28.11.1983 г. Ръководил го служител Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Стефан" Тодор Колев Тодоров

Дата на раждане: 09.10.1955
Място на раждане: с. Бистренци, обл. Русе
Тодор Колев Тодоров Дата на раждане 09.10.1955 г. Място на раждане с. Бистренци, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Спас Христозов Шкодров на 12.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Спас Христозов Шкодров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3428 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник ЕТ "Т.К.Т-РИНКО – Т. КОЛЕВ", гр. Русе Обявява установената с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефан" Иван Борисов Ачкаканов

Дата на раждане: 27.12.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Борисов Ачкаканов Дата на раждане 27.12.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Игоров на 14.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Методи Игоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 19.11.2010 г. Обявява установената с решение № 311/ 13.02.2012 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Стефан" Йордан Александров Йорданов

Дата на раждане: 29.10.1948
Място на раждане: с. Долна Липница, обл. Велико Търново
Йордан Александров Йорданов Дата на раждане 29.10.1948 г. Място на раждане с. Долна Липница, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев на 23.11.1977 г., регистриран на 25.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31339. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение от 22.12.1990 г.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Стефан" Димитри Константинов Иванов

Дата на раждане: 01.01.1932
Място на раждане: Гр. Асеновград
Димитри Константинов Иванов Дата на раждане 01.01.1932 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Майор Павел Енчев Маринов на 26.02.1960 г., регистриран на 17.03.1964 г. Ръководил го служител Майор Павел Енчев Маринов; о. р. Кирил Борисов Евгениев; о. р. Дойчо Вл. Деливлаев; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Георги Стоименов; ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; лейт. Георги Димитров Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Второ, отдел първи, отделение английско; управление II-VIII; управление VI-I-II; управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27254; работно дело IР-12655. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от м. 02.1999 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефан" Тенчо Христозов Тенев

Дата на раждане: 25.02.1951
Място на раждане: гр. Харманли
Тенчо Христозов Тенев Дата на раждане 25.02.1951 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител кап. Костадин Ангелов Пачеманов на 27.11.1974 г., регистриран на 05.12.1974 г. Ръководил го служител кап. Костадин Ангелов Пачеманов; майор Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1524 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-709 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николай, Стефан" Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Д. Василев на 06.12.1972 г., регистриран на 14.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Д. Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет 1976 год. Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителния комитет от 27.06.2001 г. до 10.11.2005 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент " Николай, Стефан " Георги Евдокиев Марков

Дата на раждане: 20.03.1950
Място на раждане: Гр. София
Георги Евдокиев Марков Дата на раждане 20.03.1950 год. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г. Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Николай, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР- 7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ- МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ". Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Стефан" Никола Борисов Попов

Дата на раждане: 25.09.1930
Място на раждане: гр. София
Никола Борисов Попов Дата на раждане 25.09.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Георгиев на 09.02.1962 г., регистриран на 08.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Георгиев; о. р. Георги Ташев; о. р. Енчо Велинов; о. р. Г. Андонов; о. р. Неделчо Димитров; о. р. Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-VI, управление II-VI-III, управление II-Х-III; СГУ на МВР-ДС - V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-8947 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27303 и работно дело IР-8947 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "HAK НАМКО БЪЛГАРИЯ" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-275/ 04.12.2013 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит". - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефан" Красимир Йорданов Пелов

Дата на раждане: 28.06.1959
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Красимир Йорданов Пелов Дата на раждане 28.06.1959 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Христо Спиридонов на 25.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Христо Спиридонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 2282/ 18.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Стефан". Снемане от действащия оперативен отчет Съдружник във фирма – длъжник СД "ТОП ШОП" (към момента на теглене на кредита), пререгистрирано в "ТОП ШОП" ЕООД, посочено като длъжник в бюлетина на БНБ, гр. Горна Оряховица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефан" Иван Стефанов Шишков

Дата на раждане: 25.05.1937
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Стефанов Шишков Дата на раждане 25.05.1937 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Руси Стефанов Панев на 27.06.1985 г., регистриран на 03.07.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Руси Стефанов Панев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ХА-ІІ; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36658 и в работно дело ІР-17766; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Стефанов Шишков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефан" Христо Иванов Димитров

Дата на раждане: 08.01.1959
Място на раждане: гр. София
Христо Иванов Димитров Дата на раждане 08.01.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Петър Иванов Владимиров на 15.06.1984 г., регистриран на 19.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Иванов Владимиров; о. р. Николай Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІХ РУ по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31678; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Банкя от м. януари 1992 г. до м. март 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More