Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стефанов намери 16 резултата / The search @pseudo Стефанов found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Стефанов" Маргарит Иванов Ковачев

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. Търговище
Маргарит Иванов Ковачев Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител лейт. Тинчо Радков Драгостинов на 31.01.1985 г., регистриран на 15.02.1985 г. Ръководил го служител лейт. Тинчо Радков Драгостинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1346 (Тщ); протокол рег. № КА-34/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Стефанов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Търговище от 17.07.1997 г. до 18.11.1999 г.; Секретар на община Търговище от 03.04.2000 г. до 14.07.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарит Иванов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Агент "Стефанов" Иван Николов Обецанов

Дата на раждане: 12.01.1946
Място на раждане: гр. Банско
Иван Николов Обецанов Дата на раждане 12.01.1946 г. Място на раждане гр. Банско Вербувал го служител ст. лейт. Илия Иванов Тенекеджиев на 07.08.1978 г., регистриран на 29.08.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Иванов Тенекеджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2321 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1945 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 16.11.1995 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Стефанов; Чавдаров" Петър Здравков Попчев

Дата на раждане: 01.06.1944
Място на раждане: гр. Септември
Петър Здравков Попчев Дата на раждане 01.06.1944 г. Място на раждане гр. Септември Вербувал го служител о. р. Петко Генчев Събев на 06.07.1964 г., регистриран на 15.07.1964 г.; кап. Румен Дим. Тошков на 28.05.1973 г., регистриран в ПГУ на 06.02.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Генчев Събев; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; кап. Румен Дим. Тошков; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Христо Сариев; о. р. Антон Костадинов; о. р. Жеко Димитров; о. р. Георги Желев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление II-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефанов; Чавдаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37047; дело Ф1, а.е. 5649 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2007 г. до 30.06.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Здравков Попчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Стефанов" Мартин Цветанов Сандулов

Дата на раждане: 17.05.1962
Място на раждане: Гр. Козлодуй
Мартин Цветанов Сандулов Дата на раждане 17.05.1962 г. Място на раждане Гр. Козлодуй Вербувал го служител Ст. лейт. Румен Рахнев Торозов на 14.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румен Рахнев Торозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ОУ-Сливен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-960 МФ (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на окръжен съд-Сливен
Решение N° 2-322
от 12.03.2014 г.
община Шабла

Агент "Стефанов" Кирил Иванов Киров

Дата на раждане: 26.04.1960
Място на раждане: гр. Варна
Кирил Иванов Киров Дата на раждане 26.04.1960 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 02.11.1984 г., регистриран на 20.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 97/ 14.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на "Стефанов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.11.1995 г. до 30.01.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-103
от 07.11.2012 г.
чл. 28 Емилиян Емилов Абаджиев и Миролюб Георгиев Столарски

Агент "Стефанов" Емилиян Емилов Абаджиев

Дата на раждане: 27.10.1954
Място на раждане: гр. София
Емилиян Емилов Абаджиев Дата на раждане 27.10.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Златан Методиев Марков на 04.05.1981 г., регистриран на 26.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-36880; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 29.12.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емилиян Емилов Абаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 2-95/ 30.10.2012 г. принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стефанов " Георги Ангелов Съботанов

Дата на раждане: 07.04.1954
Място на раждане: С. Голешово, обл. Благоевград
Георги Ангелов Съботанов Дата на раждане 07.04.1954 г. Място на раждане С. Голешово, обл. Благоевград Вербувал го служител Малин Ангелов на 18.09.1981 г. Ръководил го служител Малин Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1992; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2374; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник "Стефанов" Емил Зарков Василев

Дата на раждане: 27.02.1952
Място на раждане: гр. София
Емил Зарков Василев Дата на раждане 27.02.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Александров на 17.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7559; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Стопанска дейност" и директор на дирекция "Административно-стопанска дейност" от 01.01.1992 г. до 30.11.1992 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Стефанов" Илия Иванов Попов

Дата на раждане: 27.11.1936
Място на раждане: гр. Ловеч
Илия Иванов Попов Дата на раждане 27.11.1936 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Т. Георгиев на 31.03.1976 г., регистриран на 12.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Т. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА.-30421 и работно дело IР-16196. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник щаб от 15.08.1990 г. до 30.09.1994 г. Зам.началник на Генералния щаб от 30.09.1994 г. до 01.09.1996 г.
Решение N° 2-10
от 31.05.2012 г.
Българска православна църква-Врачанска епархия

Осведомител; сътрудник "Стефанов" Цветан Цветанов Цолов

Дата на раждане: 19.03.1949
Място на раждане: гр. Луковит
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Информатор "Стефанов" Иван Георгиев Иванов

Дата на раждане: 27.11.1928
Място на раждане: Румъния
Иван Георгиев Иванов Дата на раждане 27.11.1928 г. Място на раждане Румъния Вербувал го служител вербуван на 14.12.1948 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; писмо вх. № 764/ 24.07.1964 г. за заличаване дело IИ-9236. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър председатели, заместник министър председатели, министри и заместник министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 306
от 07.02.2012
Арменската Апостолическа Православна църква в България

Агент "Стефанов" Арменяк Онник Гюмюшян

Дата на раждане: 30.05.1956
Място на раждане: гр. Шумен
Арменяк Онник Гюмюшян Дата на раждане 30.05.1956 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител майор Тошо Петков Тотев на 09.10.1987 г., регистриран на 15.10.1987 г. Ръководил го служител майор Тошо Петков Тотев; о. р. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-569 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на Арменското църковно настоятелство в Шумен от 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Арменяк Онник Гюмюшян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-95
от 30.10.2012 г.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Агент "Стефанов" Емилиян Емилов Абаджиев

Дата на раждане: 27.10.1954
Място на раждане: гр. София
Емилиян Емилов Абаджиев Дата на раждане 27.10.1954 Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Златан Марков на 04.05.1981 г., регистриран на 26.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Златан Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 29.12.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емилиян Емилов Абаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Емилиян Емилов Абаджиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Стефанов" Маргарит Иванов Ковачев

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. Търговище
Маргарит Иванов Ковачев Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител лейт. Тинчо Радков Драгостинов на 31.01.1985 г., регистриран на 15.02.1985 г. Ръководил го служител лейт. Тинчо Радков Драгостинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1346 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к кабинет от 14.04.2003 г. до 15.02.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарит Иванов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стефанов" Велислав Димитров Чохаджиев

Дата на раждане: 21.09.1945
Място на раждане: гр. София
Велислав Димитров Чохаджиев Дата на раждане 21.09.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Валери Иванов Попов на 19.11.1981 г., регистриран на 14.12.1981 г. Ръководил го служител лейт. Валери Иванов Попов; о. р. Атанас Роев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-I по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32755; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Политическа партия "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" в 24-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Стефанов; Расин" Венелин Димитров Любенов

Дата на раждане: 24.04.1947
Място на раждане: гр. София
Венелин Димитров Любенов Дата на раждане 24.04.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тотю Карастойков на 03.03.1976 г., регистриран на 12.03.1976 г.; регистриран в ПГУ на 03.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Тотю Карастойков; майор Тома Любенов Томов; лейт. Венелин Димитров Петров; майор Красин Домусчиев; кап. Александър Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-І; ПГУ-ІХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефанов; Расин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5957; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-24093 и работно дело ІР-8892. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Оборище от 2008 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: