Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоил намери 2 резултата / The search @pseudo Стоил found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 13
от 03.09.2007
партия Никола Петков

Агент " Стоил " Любен Методиев Божилов

Дата на раждане: 15.09.1943
Място на раждане: С. Върбница, обл. София
Любен Методиев Божилов Дата на раждане 15.09.1943 г. Място на раждане С. Върбница, обл. София Вербувал го служител Румен Младенов на 09.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител Румен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР, 03 районно, Четвърто управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоил Документи, въз основа на които е Картон обр. 6; рег. дневник; писмо установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. № 2367/ 28.05.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Стоил", рег. № 78822" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар и член на постоянното представителство на партия "Никола Петков" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 13 / 03.09.2007 г. 2
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Стоил" Кирил Ставрев Йовев

Дата на раждане: 24.04.1950
Място на раждане: с. Чудинци, обл. Кюстендил
Кирил Ставрев Йовев Дата на раждане 24.04.1950 г. Място на раждане с. Чудинци, обл. Кюстендил Вербувал го служител майор Красимир Христов на 26.11.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител майор Красимир Христов; о. р. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1864; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кюстендил, издигнат от ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА ЛИСТА Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Ставрев Йовев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More