Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоименов намери 3 резултата / The search @pseudo Стоименов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-866
от 28.02.2017 г.
община Опан

Агент "Стоименов" Атанас Делчев Бояджиев

Дата на раждане: 28.09.1936
Място на раждане: с. Бял извор, обл. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Стоименов " Атанас Делчев Бояджиев

Дата на раждане: 28.09.1936
Място на раждане: С. Бял извор, обл. Стара Загора
Атанас Делчев Бояджиев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Дата на раждане 28.09.1936 г. Място на раждане С. Бял извор, обл. Стара Загора Вербувал го служител Иван Йорданов Каров на 15.05.1957 г. Ръководил го служител Иван Йорданов Каров; Борис Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление V, отдел VІІІ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоименов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-218 (Ст. З.) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бял извор, общ. Опан, обл. Стара Загора, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоименов" Пенчо Славейков Стоянов

Дата на раждане: 23.04.1941
Място на раждане: гр. Дупница
Пенчо Славейков Стоянов Дата на раждане 23.04.1941 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Вас. Мицаров на 13.12.1974 г., регистриран на 24.12.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Вас. Мицаров; о. р. Валери Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоименов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29938 и в работно дело IР-15673-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 15.06.1992 г. до м. февруари 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More