Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоянов намери 75 резултата / The search @pseudo Стоянов found 75 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Стоянов" Красимир Тодоров Петров

Дата на раждане: 12.11.1951
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Красимир Тодоров Петров Дата на раждане 12.11.1951 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Стефан Буташков на 16.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Буташков; о. р. Иван Лясков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2282/ 1990 г. за унищожени лично и работно дела на агент "Стоянов" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. май 2007 г. до м. май 2011 г. Ръководител на катедра от м. май 2007 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент "Стоянов" Димо Гиргинов Гиргинов

Дата на раждане: 31.07.1954
Място на раждане: гр. Чирпан
Димо Гиргинов Гиргинов Дата на раждане 31.07.1954 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Братан Величков на 10.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Братан Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3096 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1022 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във Ветеринарно-медицински факултет от м. март 2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-708
от 20.09.2016 г.
Частични местни избори 02.10.2016 г.

Агент "Стоянов" Веселин Петров Филимонов

Дата на раждане: 04.11.1955
Място на раждане: с. Градево, обл. Благоевград
Веселин Петров Филимонов Дата на раждане 04.11.1955 г. Място на раждане с. Градево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 02.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1719 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1320 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на кметство Градево, община Симитли, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Фаик Сюлейман Коркмаз Дата на раждане 02.01.1958 г. Място на раждане с. Самодива, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Иван Митев Стоянов на 11.01.1978 г., регистриран на 25.01.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Митев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел ХI, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр.; лично дело IА-1546 (Кж); работно дело IР-9994; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Куклен, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-552/ 14.09.2015 г. – община Куклен Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Осведомител "Стоянов" Желязко Димитров Желязков

Дата на раждане: 22.02.1944
Място на раждане: с. Сокол, обл. Силистра
Желязко Димитров Желязков Дата на раждане 22.02.1944 г. Място на раждане с. Сокол, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Ваньо Маринов Иванов 04.10.1974 г., регистриран на 10.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Ваньо Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-427 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-313 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СРЕБЪРНА 95" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Стоянов" Лазар Стойков Георгиев

Дата на раждане: 11.10.1941
Място на раждане: гр. Лом
Лазар Стойков Георгиев Дата на раждане 11.10.1941 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител лейт. Георги Канациев Дамянов на 10.03.1983 г., регистриран на 22.03.1983 г. Ръководил го служител лейт. Георги Канациев Дамянов; о. р. И. Джагалски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1459 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД – гр. Перник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Стоянов" Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: с. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане с. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Тетевен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-462/ 11.02.2015 г. – община Тетевен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Стоянов" Джемил Емин Юсуф

Дата на раждане: 26.12.1944
Място на раждане: с. Мрежичко, обл. Бургас
Джемил Емин Юсуф Дата на раждане 26.12.1944 г. Място на раждане с. Мрежичко, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Богданов на 28.11.1978 г., регистриран на 07.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2739 (Бс), протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1222 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стоянов " Красимир Тодоров Петров

Дата на раждане: 12.11.1951
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Красимир Тодоров Петров Дата на раждане 12.11.1951 г. Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител Стефан Буташков на 16.12.1980 г. Ръководил го служител Стефан Буташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2282/ 1990 г. за унищожени лично и работно дела на агент "Стоянов" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Стоянов" Дуран Рахим Махмуд

Дата на раждане: 12.11.1950
Място на раждане: с. Йончово, обл. Кърджали
Дуран Рахим Махмуд Дата на раждане 12.11.1950 г. Място на раждане с. Йончово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Цветан Николов на 04.03.1975 г., регистриран на 31.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Николов; лейт. Христо Спасов; о. р. Ваньо Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Стоянов"; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Главиница от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 21.11.1995 г. до 29.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-59
от 21.08.2012 г.
Европейски политехнически университет

Агент "Стоянов" Владимир Димитров Лазаров

Дата на раждане: 06.10.1942
Място на раждане: гр. София
Владимир Димитров Лазаров Дата на раждане 06.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Колев на 17.11.1976 г., регистриран на 24.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.09.2011 г. За Владимир Димитров Лазаров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Стоянов" Недялко Атанасов Либчев

Дата на раждане: 15.05.1951
Място на раждане: гр. Белослав
Недялко Атанасов Либчев Дата на раждане 15.05.1951 г. Място на раждане гр. Белослав Вербувал го служител о. р. Вълю Крънчев на 22.11.1970 г., регистриран на 27.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Вълю Крънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІV-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в община Белослав, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Недялко Атанасов Либчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-163/ 10.04.2013 г. – община Белослав Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент; резидент "Стоянов" Георги Здравков Деливерски

Дата на раждане: 18.09.1953
Място на раждане: гр. Симитли
Георги Здравков Деливерски Дата на раждане 18.09.1953 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител о. р. Малин Младенов на 11.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Малин Младенов; о. р. Иван Н. Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27389 и работно дело IР-12785. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Стоянов" Георги Иванов Роглинов

Дата на раждане: 25.02.1948
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Иванов Роглинов Дата на раждане 25.02.1948 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов на 11.03.1968 г., регистриран на 23.03.1968 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I армия-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21243 и работно дело IР-4382. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор в ТДД София – град от 01.10.2000 г. до 07.01.2005 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Стоянов" Васил Боянов Лозанов

Дата на раждане: 03.04.1949
Място на раждане: гр. София
Васил Боянов Лозанов Дата на раждане 03.04.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петко Янакиев на 24.03.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Петко Янакиев; о. р. Желязков; о. р. Гаврил Гаврилов; о. р. Родоп Цветков; о. р. Любчо Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II, управление III-I-I, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за оценяване за унищожаване делото на аг. "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.04.2000 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Стоянов" Димо Гиргинов Гиргинов

Дата на раждане: 31.07.1954
Място на раждане: гр. Чирпан
Димо Гиргинов Гиргинов Дата на раждане 31.07.1954 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Братан Величков на 10.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Братан Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3096 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1022 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 27-и ИР-Стара Загора
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Стоянов" Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: с. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане с. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 11-и ИР-Ловеч Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Стоянов" Тошко Крумов Тошев

Дата на раждане: 16.06.1960
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Тошко Крумов Тошев Дата на раждане 16.06.1960 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Красимир Метанов на 04.06.1987 г., регистриран на 15.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Метанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2971/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 6532/ 1990 г. материалите на аг. "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 25.10.2007 г. до 23.04.2008 г. и от 23.09.2009 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Стоянов" Колю Иванов Миланов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Колю Иванов Миланов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Бойчев на 17.11.1971 г., регистриран на 25.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на кметство Калековец, общ. Марица, издигнат от МК ПП "ГЕРБ" и ПП "Обединени земеделци" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-557/ 30.09.2015 г. – община Марица Обявява установената и обявена с решение № 2-174/ 15.05.2013 г. – община Вълчи дол - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Стоянов" Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: с. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане с. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Градежница, общ. Тетевен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-462/ 11.02.2015 г. – община Тетевен Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стоянов " Андрей Кирев Андреев

Дата на раждане: 02.11.1967
Място на раждане: Гр. Хасково
Андрей Кирев Андреев Дата на раждане 02.11.1967 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Даньо Иванов Данев на 29.06.1987 г. Ръководил го служител Даньо Иванов Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03-05-03 Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР- 986; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-1762; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от "Евророма"
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Стоянов " Недялко Атанасов Либчев

Дата на раждане: 15.05.1951
Място на раждане: Гр. Белослав
Недялко Атанасов Либчев Дата на раждане 15.05.1951 г. Място на раждане Гр. Белослав Вербувал го служител Вълю Крънчев на 22.11.1970 г. Ръководил го служител Вълю Крънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІV-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белослав, издигнат от ГЕРБ За Недялко Атанасов Либчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Стоянов" Илия Гинков Илиев

Дата на раждане: 20.01.1951
Място на раждане: с. Каменец, обл. Ямбол
Илия Гинков Илиев Дата на раждане 20.01.1951 г. Място на раждане с. Каменец, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Павел Жечев Павлов на 31.10.1979 г., регистриран на 10.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2072 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1211 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра в Технически колеж гр. Ямбол от м. 04.2008 г. до м. 02.2012 г. Ръководител на катедра във Факултет "Техника и технологии" от м. 02.2012 г.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Стоянов" Светослав Пенев Станев

Дата на раждане: 24.11.1934
Място на раждане: с. Лиси връх, обл. Шумен
Светослав Пенев Станев Дата на раждане 24.11.1934 г. Място на раждане с. Лиси връх, обл. Шумен Вербувал го служител полк. Иван Митев Начев на 28.06.1974 г., регистриран на 03.07.1974 г. Ръководил го служител полк. Иван Митев Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1974 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-745 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигнат от Партия на българските комунисти Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-557
от 30.09.2015 г.
община Марица

Осведомител "Стоянов" Колю Иванов Миланов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Колю Иванов Миланов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Бойчев на 17.11.1971 г., регистриран на 25.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Калековец от м. ноември 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Стоянов" Александър Вахрам Кизирян

Дата на раждане: 05.08.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Александър Вахрам Кизирян Дата на раждане 05.08.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Йордан Петков Йорданов на 21.02.1974 г., регистриран на 01.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петков Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-723 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2278 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор АСД от 01.01.1991 г. до 25.02.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Стоянов" Хасан Асъм Варадлъ

Дата на раждане: 17.06.1940
Място на раждане: с. Метлика, обл. Кърджали
Хасан Асъм Варадлъ Дата на раждане 17.06.1940 г. Място на раждане с. Метлика, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стефан Луков Кърбанов на 20.04.1965 г., регистриран на 04.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Луков Кърбанов; о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1219 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1219 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-681 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Голяма Чинка от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Стоянов " Йордан Маринов Колев

Дата на раждане: 25.10.1948
Място на раждане: с. Юлиево, обл. Стара Загора
Йордан Маринов Колев Дата на раждане 25.10.1948 г. Място на раждане с. Юлиево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Йордан Колев Баев на 26.07.1975 г., регистриран на 06.08.1975 г. Ръководил го служител Йордан Колев Баев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2928 (Ст.З.) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.01.2006 г. до 01.09.2007 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Стоянов" Владимир Димитров Лазаров

Дата на раждане: 06.10.1942
Място на раждане: гр. София
Владимир Димитров Лазаров Дата на раждане 06.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Колев на 17.11.1976 г., регистриран на 24.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Институт по паралелна обработка на информацията За Владимир Димитров Лазаров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Стоянов" Тодор Стоянов Арнаудов

Дата на раждане: 26.02.1944
Място на раждане: гр. Свиленград
Тодор Стоянов Арнаудов Дата на раждане 26.02.1944 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Димитър Чекаларов на 21.05.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Чекаларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2848/ 11.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 1990 г. делата на агент "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Временно управляващ фирма – длъжник – "ЗЗУ ПТ" ООД - Дъщерна фирма на Държавна фирма „Периферна техника“, гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 64/ 21.05.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-552
от 14.09.2015 г.
община Куклен

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1006
от 06.07.2017 г.
община Велики Преслав

Агент "Стоянов" Камен Андреев Йовчев

Дата на раждане: 08.10.1958
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Камен Андреев Йовчев Дата на раждане 08.10.1958 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Антон Иванов Антонов на 05.02.1979 г., регистриран на 01.03.1979 г. Ръководил го служител кап. Антон Иванов Антонов; о. р. Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-І; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1943 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1943 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-701 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Стоянов" Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: с. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане с. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.12.2005 г. до 16.11.2007 г.; Кмет на кметство Градежница от 16.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Доверена връзка; Агент; сътрудник "Стоянов" Стоил Пешев Стоилов

Дата на раждане: 19.04.1935
Място на раждане: гр. София
Стоил Пешев Стоилов Дата на раждане 19.04.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Гиню Пенев Василев на 01.10.1964 г., регистриран на 03.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Пенев Василев; о. р. Иван Петров Иванов; о. р. Асен Калчев; о. р. Кирил Балджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент; сътрудник Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-21826 и в работно дело IР-5382; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ до 15.02.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Информатор "Стоянов" Петър Крумов Пейчев

Дата на раждане: 10.12.1934
Място на раждане: с. Градище, обл. Шумен
Петър Крумов Пейчев Дата на раждане 10.12.1934 г. Място на раждане с. Градище, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Васил Кръстев Димитров на 13.07.1956 г., регистриран на 19.07.1956 г. Ръководил го служител о. р. Васил Кръстев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 792/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-21457. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Градище до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-273/ 04.12.2013 г. – религиозни общности – Мюсюлманско изповедание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-501
от 12.05.2015 г.
община Пещера

Осведомител "Стоянов" Петко Енчев Енев

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: гр. Пещера
Петко Енчев Енев Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Иван Стоев на 19.08.1974 г., регистриран на 28.08.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1391 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-483 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за българите в чужбина - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-69
от 18.09.2012 г.
Нов български университет

Осведомител "Стоянов" Рангел Симеонов Гюров

Дата на раждане: 01.03.1949
Място на раждане: гр. София
Рангел Симеонов Гюров Дата на раждане 01.03.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кръстю Резашки на 27.02.1970 г., регистриран на 10.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Резашки; о. р. Зоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I, управление VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент от 05.01.2000 г. За Рангел Симеонов Гюров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Оведомител "Стоянов" Колю Иванов Миланов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Колю Иванов Миланов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Бойчев на 17.11.1971 г., регистриран на 25.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Оведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Стоянов" Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: с. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане с. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Градежница, общ. Тетевен, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 221
от 18.05.2011
Министерството на финансите

Агент "Стоянов" Борислав Ганчев Шулев

Дата на раждане: 15.03.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Борислав Ганчев Шулев Дата на раждане 15.03.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител подп. Цветан Стоев Стоев на 04.12.1987 г., регистриран на 10.12.1987 г. Ръководил го служител подп. Цветан Стоев Стоев; майор Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34184. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор, н-к на отдел до 2010 г.
Решение N° 161
от 20.09.2010
Държавен фонд Земеделие

Агент "Стоянов" Петко Василев Симеонов

Дата на раждане: 20.06.1955
Място на раждане: гр. Луковит
Петко Василев Симеонов Дата на раждане 20.06.1955 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител ст. лейт. Юри Иванов Георгиев на 25.08.1986 г., регистриран на 01.09.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Юри Иванов Георгиев; лейт. Асен Иванов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-1624 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на ОД-Перник от 04.01.2000 г. до 31.01.2007 г. Ръководител на Областно поделение на ДФЗ-Перник от 01.02.2007 г. до 08.11.2009 г. Н-к на отдел в ПСМП – Перник от 09.11.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Василев Симеонов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Стоянов " Кирил Ангелов Иванов

Дата на раждане: 28.05.1946
Място на раждане: С. Брезница, обл. Благоевград
Кирил Ангелов Иванов Дата на раждане 28.05.1946 г. Място на раждане С. Брезница, обл. Благоевград Вербувал го служител Кирил Димитров Труканов на 21.10.1971 г. Ръководил го служител Кирил Димитров Труканов; Божидар Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел ВКР-София, 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1556 № 4/ 03.07.1990 г. и на работно дело ІР-1155 № 2/ 10.05.1990 г.; доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за кмет на с. Г. Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от "Ред, законност и справедливост" Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Оведомител " Стоянов " Колю Иванов Миланов

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: С. Калековец, обл. Пловдив
Колю Иванов Миланов Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане С. Калековец, обл. Пловдив Вербувал го служител Атанас Бойчев на 17.11.1971 г. Ръководил го служител Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Оведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, издигнат от Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Стоянов " Свилен Алдинов Русинов

Дата на раждане: 29.02.1964
Място на раждане: С. Градежница, обл. Ловеч
Свилен Алдинов Русинов Дата на раждане 29.02.1964 г. Място на раждане С. Градежница, обл. Ловеч Вербувал го служител Майор Милен Йовчев на 30.05.1988 г. Ръководил го служител Майор Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, 01, 02-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1952; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Градежница, общ. Тетевен, обл. Ловеч, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоянов" Лазар Стойков Георгиев

Дата на раждане: 11.10.1941
Място на раждане: гр. Лом
Лазар Стойков Георгиев Дата на раждане 11.10.1941 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител лейт. Георги Канациев Дамянов на 10.03.1983 г., регистриран на 22.03.1983 г. Ръководил го служител лейт. Георги Канациев Дамянов; о. р. И. Джагалски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1459 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Регионален център по здравна информация – Перник до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоянов " Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: С. Самодива, обл. Кърджали
Фаик Сюлейман Коркмаз Дата на раждане 02.01.1958 г. Място на раждане С. Самодива, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Иван Митев Стоянов на 11.01.1978 г., регистриран на 25.01.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Митев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел ХI, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 159 Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1546 (Кж); работно дело IР-9994; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Куклен, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоянов " Христо Метев Метев

Дата на раждане: 06.05.1956
Място на раждане: Гр. Русе
Христо Метев Метев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 170 Дата на раждане 06.05.1956 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Кап. Георги Иванов Иронов, регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител Кап. Георги Иванов Иронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел VI, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3418 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РУСЕ" (РЗС и ДЕР)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоянов" Мойно Вълков Мойнов

Дата на раждане: 03.11.1938
Място на раждане: с. Бежаново, обл. Ловеч
Мойно Вълков Мойнов Дата на раждане 03.11.1938 г. Място на раждане с. Бежаново, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Чолашки на 14.06.1966 г., регистриран на 20.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Чолашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-2708 (В.Т.); протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-255 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 30.05.1991 г. Ръководител катедра до 28.04.1993 г. и от 19.06.1995 г. до 11.07.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоянов" Ангел Георгиев Ангелов

Дата на раждане: 22.06.1942
Място на раждане: с. Иванча, обл. Велико Търново
Ангел Георгиев Ангелов Дата на раждане 22.06.1942 г. Място на раждане с. Иванча, обл. Велико Търново Вербувал го служител лейт. Иван Иванов Иванов на 16.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител лейт. Иван Иванов Иванов; о. р. Боян Любенов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Хр. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3286 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ВМЦ-Велико Търново от 10.09.1990 г. до 01.09.1991 г. Заместник-директор на РВМС-Велико Търново до 01.07.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Георгиев Ангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More