Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Страхил намери 30 резултата / The search @pseudo Страхил found 30 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Страхил" Стоян Иванов Владимиров

Дата на раждане: 20.06.1949
Място на раждане: гр. Кюстендил
Стоян Иванов Владимиров Дата на раждане 20.06.1949 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Косю Вълков Косев на 08.06.1973 г., регистриран на 22.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Косю Вълков Косев; о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Иван Петров Нелов; о. р. Драган Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23539 и работно дело IР-8381. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кюстендил, издигнат от Партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Страхил" Крум Василев Георгиев

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Крум Василев Георгиев Дата на раждане 08.11.1950 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал го служител о. р. Кирил Киров на 05.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1561 (Пз) и работни дела IР-479 (Пз) и IР-668 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на регионална дирекция за социално подпомагане-Пазарджик от 23.04.2002 г. до 21.10.2002 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор на БТА от 01.07.1998 г. до 01.10.1998 г .
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Секретен сътрудник "Страхил" Любчо Николов Карагюлиев

Дата на раждане: 19.12.1961
Място на раждане: гр. Каварна, обл. Толбухин
Любчо Николов Карагюлиев Дата на раждане 19.12.1961 г. Място на раждане гр. Каварна, обл. Толбухин Вербувал го служител подп. Пенчев на 03.03.1987 г. регистриран на 19.10.1987 г. Ръководил го служител подп. Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; картон обр. 9; рег. дневник; дело № 21041; доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г.; Кмет на кметство Българево от 07.11.1999 до 08.11.2007 г. Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Резидент "Страхил" Митко Василев Стоянов

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Никопол
Митко Василев Стоянов Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител о. р. Симчо Цветков на 11.06.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1410/ 16.03.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" рез. "Страхил"; писмо рег. № 501/ 24.09.1999 г. с опис за унищожаване лично дело IА-1813 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Никопол от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ служба "Пресцентър" от 10.12.1990 г. до 17.08.1992 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Българската телеграфна агенция Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии- радиа и телевизии
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Доверена връзка; Агент "Страхил" Стефан Росенов Сираков

Дата на раждане: 15.02.1958
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Стефан Росенов Сираков Дата на раждане 15.02.1958 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Петър Павлов на 27.05.1977 г., регистриран на 24.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Павлов; полк. Стойчо Стойчев; лейт. Божидар Божков Божков; кап. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4435; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – гр. София; Член на Съвета на директорите на „Център за отдих – Китен“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“” – Варна“ АД; Член на Съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ – ИСУЛ“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Страхил " Ваньо Вълчинов Иванов

Дата на раждане: 16.05.1950
Място на раждане: С. Киреево, обл. Видин
Ваньо Вълчинов Иванов Дата на раждане 16.05.1950 г. Място на раждане С. Киреево, обл. Видин Вербувал го служител Сталин Зарков на 06.06.1983 г. Ръководил го служител Сталин Зарков; Кирил Кунчев; Пламен Иванов; Л. Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-УГВ-РО – 1 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36355; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2254/ 20.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Макреш, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2254/ 20.12.2007 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Страхил " Русалин Симеонов Арнаудов

Дата на раждане: 28.06.1941
Място на раждане: Гр. Дряново
Русалин Симеонов Арнаудов Дата на раждане 28.06.1941 г. Място на раждане Гр. Дряново Вербувал го служител Цеко Цеков на 21.04.1971 г. Ръководил го служител Цеко Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 96/ 05.11.1990 г.; работно дело ІР-6105 Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 61
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Страхил" Божидар Борисов Божинов

Дата на раждане: 30.01.1939
Място на раждане: гр. Плевен
Божидар Борисов Божинов Дата на раждане 30.01.1939 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител кап. Борис Сергеев Попов на 09.05.1979 г., регистриран на 04.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Борис Сергеев Попов; о. р. Явор Капитанов; о. р. Милчо Йотов; о. р. Милко Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37189, рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Борисов Божинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 341/ 28.03.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Страхил " Васил Димитров Грозданов

Дата на раждане: 05.07.1948
Място на раждане: С. Добри Лаки, обл. Благоевград
Васил Димитров Грозданов Дата на раждане 05.07.1948 г. Място на раждане С. Добри Лаки, обл. Благоевград Вербувал го служител Александър Александров на 27.04.1978 г. Ръководил го служител Александър Александров; Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-РО-УГВ-3 ГРО Решение № 20/ 19.12.2007 г. 52 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1741; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1346; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Струмяни, издигнат от "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)"
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Страхил " Васил Иванов Зарев

Дата на раждане: 26.05.1931
Място на раждане: С. Лобош, обл. Перник
Васил Иванов Зарев Дата на раждане 26.05.1931 г. Място на раждане С. Лобош, обл. Перник Вербувал го служител Вербуван на 14.04.1953 г.; Стойо Грозданов Костов на 18.03.1965 г., регистриран на 10.04.1965 г. Ръководил го служител Стойо Грозданов Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-IХ отд., III отделение; ОУ на МВР-Перник-ДС-V управление, отдел IХ (III) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4-2 бр.; лично дело IА-665 (Пк) МФ; протокол № 1078/ 1962 г. за унищожаване на лично дело IИ- 15207; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 53 Кандидат за общински съветник в общ. Радомир, издигнат от КПБ
Решение N° 2-8
от 22.05.2012 г.
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.05.2012г.

Агент "Страхил" Георги Крумов Кудуски

Дата на раждане: 12.10.1944
Място на раждане: с. Богослов, обл. Кюстендил
Георги Крумов Кудуски Дата на раждане 12.10.1944 г. Място на раждане с. Богослов, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Вене Бонев Милков на 30.09.1986 г., регистриран на 09.10.1986 г. Ръководил го служител кап. Вене Бонев Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1305 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. Кюстендил, издигнат от ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Осведомител "Страхил" Русалин Симеонов Арнаудов

Дата на раждане: 28.06.1941
Място на раждане: гр. Дряново
Русалин Симеонов Арнаудов Дата на раждане 28.06.1941 г. Място на раждане гр. Дряново Вербувал го служител о. р. Цеко Цеков на 21.04.1971 г., регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 96/ 05.11.1990 г.; работно дело ІР-6105 Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 31.10.1991 г. до 12.01.1995 г. Общински съветник от 05.11.1999 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Страхил" Иван Димитров Петков

Дата на раждане: 27.02.1957
Място на раждане: гр. Габрово
Иван Димитров Петков Дата на раждане 27.02.1957 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Симеон Христов на 30.12.1987 г., регистриран на 05.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сливо поле, издигнат от МК "Коалиция за щаСтЛИВО ПОЛЕ" За Иван Димитров Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор във "ФАР РГВ" АД Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Българската телеграфна агенция
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Страхил" Марин Дечев Маринов

Дата на раждане: 14.08.1938
Място на раждане: гр. Обзор
Марин Дечев Маринов Дата на раждане 14.08.1938 г. Място на раждане гр. Обзор Вербувал го служител о. р. Николай Осиковски на 09.08.1974 г., регистриран на 18.08.1974 г. Ръководил го служител о. р. Николай Осиковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-7547; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-22852 и работно дело IР-7547 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на гр. Обзор от 1991г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Сътрудник "Страхил" Христо Григоров Харизанов

Дата на раждане: 13.11.1943
Място на раждане: гр. Несебър
Христо Григоров Харизанов Дата на раждане 13.11.1943 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител кап. лейт. Петров на 19.02.1972 г. Ръководил го служител кап. лейт. Петров; о. р. Грудов; о. р. Гено Иванов Кривинедев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2201; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-756
от 08.11.2016 г.
община Долна баня

Агент "Страхил" Димитър Маринов Божинов

Дата на раждане: 28.01.1957
Място на раждане: с. Срем, обл. Хасково
Димитър Маринов Божинов Дата на раждане 28.01.1957 г. Място на раждане с. Срем, обл. Хасково Вербувал го служител кап. Делчо Димитров Мангов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Делчо Димитров Мангов; о. р. П. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34378; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.10.1997 г. до м. 11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Маринов Божинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Страхил" Аврам Георгиев Аврамов

Дата на раждане: 01.08.1935
Място на раждане: гр. Елена
Аврам Георгиев Аврамов Дата на раждане 01.08.1935 г. Място на раждане гр. Елена Вербувал го служител подп. Величко Илчев Иванов на 28.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г. Ръководил го служител подп. Величко Илчев Иванов; о. р. Гошо Г. Гочев; кап. Асен Соколов; о. р. Ангел Йосифов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3989; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 16.04.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-507
от 19.05.2015 г.
община Ракитово

Агент "Страхил" Крум Василев Георгиев

Дата на раждане: 08.11.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Страхил " Любчо Николов Карагюлиев

Дата на раждане: 19.12.1961
Място на раждане: гр. Каварна, обл. Толбухин
Любчо Николов Карагюлиев Дата на раждане 19.12.1961 г. Място на раждане гр. Каварна, обл. Толбухин Вербувал го служител подп. Пенчев на 03.03.1987 г. регистриран на 19.10.1987 г. Ръководил го служител подп. Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 и 2; картон обр. 9; рег. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 дневник; дело № 21041; Доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от Българска социалдемокрация Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Страхил" Благой Георгиев Мигдин

Дата на раждане: 15.03.1950
Място на раждане: гр. Хаджидимово
Благой Георгиев Мигдин Дата на раждане 15.03.1950 г. Място на раждане гр. Хаджидимово Вербувал го служител ст. лейт. Илия Лукманов на 14.12.1978 г., регистриран на 11.01.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2349 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1968 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" - Гоце Делчев Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Страхил" Иван Минков Гочев

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Добрич
Иван Минков Гочев Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Николов Радков на 03.11.1973 г., регистриран на 06.11.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Николов Радков; о. р. Стоян Иванов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-859 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-859 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-182 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Иван Вазов" - Алдомировци Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Страхил" Илия Борисов Кръстанов

Дата на раждане: 20.02.1943
Място на раждане: гр. Стара Загора
Илия Борисов Кръстанов Дата на раждане 20.02.1943 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Ангел Тодоров Йоргов на 20.02.1967 г., регистриран на 03.03.1967 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Тодоров Йоргов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21393 и работно дело IР-4505. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.09.1997 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверена връзка; Агент "Страхил" Стефан Росенов Сираков

Дата на раждане: 15.02.1958
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Стефан Росенов Сираков Дата на раждане 15.02.1958 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Петър Павлов на 27.05.1977 г., регистриран на 24.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Павлов; полк. Стойчо Стойчев; лейт. Божидар Божков Божков; кап. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4435; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 17.02.1997 г. до 25.07.2001 г. Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Страхил " Никола Стефанов Пърликов

Дата на раждане: 12.08.1949
Място на раждане: Гр. Ловеч
Никола Стефанов Пърликов Дата на раждане 12.08.1949 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител Лейт. Радослав Маринов Петров на 12.11.1974 г., регистриран на 23.11.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Радослав Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч, отдел ДС, отделение II ; СОУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-758; работно дело IР-12238; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-226
от 13.08.2013 г.
община Макреш

Агент "Страхил" Ваньо Вълчинов Иванов

Дата на раждане: 16.05.1950
Място на раждане: с. Киреево, обл. Видин
Ваньо Вълчинов Иванов Дата на раждане 16.05.1950 г. Място на раждане с. Киреево, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Сталин Зарков на 06.06.1983 г, регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Зарков; о. р. Кирил Кунчев; о. р. Пламен Иванов; о. р. Л. Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-УГВ-РО – 1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36355; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2254/ 20.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2254/ 20.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент; резидент; секретен сътрудник "Страхил" Николай Христов Бургуджиев

Дата на раждане: 20.07.1954
Място на раждане: с. Аврен, обл. Кърджали
Николай Христов Бургуджиев Дата на раждане 20.07.1954 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Делчо Петров Балабанов на 19.04.1972 г., регистриран на 13.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Петров Балабанов; о. р. Георги Пилев; о. р. Братан Величков; о. р. Живко Табаков; о. р. Слави Пеев; о. р. Цено Върбанов; о. р. Цв. Вихрийски; о. р. Димо Тенев; о. р. Георги Ст. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Кърджали от 07.01.1999 г. до 15.04.2002 г. Началник сектор ОВЛ при РВМС-Кърджали от 15.04.2002 г. до 30.04.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Христов Бургуджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Страхил" Иван Димитров Петков

Дата на раждане: 27.02.1957
Място на раждане: гр. Габрово
Иван Димитров Петков Дата на раждане 27.02.1957 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Симеон Христов на 30.12.1987 г., регистриран на 05.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Нова алтернатива" в 19-и МИР-Русе За Иван Димитров Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More