Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Страшимиров намери 2 резултата / The search @pseudo Страшимиров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Страшимиров " Андрей Николов Андреев

Дата на раждане: 03.02.1934
Място на раждане: Гр. Габрово
Андрей Николов Андреев Дата на раждане 03.02.1934 г. Място на раждане Гр. Габрово Вербувал го служител Кръстю Ангелов Резашки на 04.05- 1955 г. Ръководил го служител Кръстю Ангелов Резашки; о. р. Жечо Решение № 14 / 04.09.2007 г. 2 Желев Тодоров; кап. Христо Ботев Станчев; ст. лейт. Панайот Недялков Чорбаджийски; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление-ДС, ІV-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Страшимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-379 (Гб) Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Сътрудник; Агент "Геровски; Страшимиров" Събо Геров Нейчев

Дата на раждане: 15.05.1940
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More