Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Струма намери 12 резултата / The search @pseudo Струма found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Христо, Струма" Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г., регистриран на 04.12.1984 г. Ръководил го служител лейт Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; лично дело ІА–2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Хвостяне от 1995 г. до 1999 г. и от 1999 г. до 2003 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Съдържател на явочна квартира "Струма" Юлия Иванова Хаджилилова

Дата на раждане: 01.02.1947
Място на раждане: гр. София
Юлия Иванова Хаджилилова Дата на раждане 01.02.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Колев на 12.08.1977 г., регистриран на 25.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 146/ 03.05.1990 г-. за унищожаване материалите на Я/К "Струма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Оземляване" от 01.07.1995 г. до 01.07.1996 г. Началник на отдел "Контрол на договорите и цената на земята" от 01.07.1996 г. до 20.05.1997 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Струма" Господинка Йорданова Димова

Дата на раждане: 09.08.1943
Място на раждане: с. Богдан, обл. Добрич
Господинка Йорданова Димова Дата на раждане 09.08.1943 г. Място на раждане с. Богдан, обл. Добрич Вербувал я служител о. р. Желязко Господинов на 13.03.1978 г., регистрирана на 17.03.1978 г. Ръководил я служител о. р. Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 389/ 14.02.1990 г. личното дело на Я/К "Струма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Струма" Андон Стоянов Карачоров

Дата на раждане: 07.10.1955
Място на раждане: с. Чучулигово, обл. Благоевград
Андон Стоянов Карачоров Дата на раждане 07.10.1955 г. Място на раждане с. Чучулигово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Костадин Кирков на 30.09.1977 г., регистриран на 18.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Кирков; о. р. Хр. Трендов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Благоевград - ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1905 № 4/1990 г. и на работно дело ІР-1604 № 2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Чучулигово, общ. Петрич, издигнат от М.коалиция "Роден край" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 241/ 12.07.2011 г. – община Петрич Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-673
от 21.06.2016 г.
Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество СОФИЯ-ИНС АД

Съдържател на явочна квартира "Струма" Димитър Иванов Карабатаков

Дата на раждане: 02.10.1926
Място на раждане: с. Голямо Крушево, обл. Ямбол
Димитър Иванов Карабатаков Дата на раждане 02.10.1926 г. Място на раждане с. Голямо Крушево, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Цветко Борисов Ценков на 17.02.1958 г., регистриран на 03.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Борисов Ценков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 51/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-244. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет) от 19.06.1991 г. до 26.09.1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Струма" Андон Стоянов Карачоров

Дата на раждане: 07.10.1955
Място на раждане: с. Чучулигово, обл. Благоевград
Андон Стоянов Карачоров Дата на раждане 07.10.1955 г. Място на раждане с. Чучулигово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Костадин Кирков на 30.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Кирков; о. р. Хр. Трендов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Благоевград - ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1905 № 4/1990 г. и на работно дело ІР-1604 № 2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чучулигово от м. декември 2000 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Христо, Струма" Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г., регистриран на 04.12.1984 г. Ръководил го служител лейт Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; лично дело ІА–2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Хвостяне, общ. Гърмен, издигнат от КОАЛИЦИЯ "СДС – ЛИДЕР" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Струма " Андон Стоянов Карачоров

Дата на раждане: 07.10.1955
Място на раждане: С. Чучулигово, обл. Благоевград
Андон Стоянов Карачоров Дата на раждане 07.10.1955 г. Място на раждане С. Чучулигово, обл. Благоевград Вербувал го служител Костадин Кирков на 30.09.1977 г. Ръководил го служител Костадин Кирков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1905 № 4/1990 г. и на работно дело ІР-1604 № 2/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Чучулигово, общ. Петрич, обл. Благоевград, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Христо, Струма " Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител л-т Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г. Ръководил го служител л-т Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; л. д. № ІА – 2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, издигнат от СДС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Струма" Димитър Иванов Карабатаков

Дата на раждане: 02.10.1926
Място на раждане: с. Голямо Крушево, обл. Ямбол
Димитър Иванов Карабатаков Дата на раждане 02.10.1926 г. Място на раждане с. Голямо Крушево, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Цветко Борисов Ценков на 17.02.1958 г., регистриран на 03.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Борисов Ценков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 51/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-244. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 07.04.1992 г. до 11.02.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Струма" Мехмедемин Юсенов Бомбалов

Дата на раждане: 20.09.1939
Място на раждане: с. Могилица, обл. Смолян
Мехмедемин Юсенов Бомбалов Дата на раждане 20.09.1939 г. Място на раждане с. Могилица, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Валери Груев на 26.02.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валери Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IVГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Струма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Кмет на кметство Могилица от 22.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Струма" Кръсто Николов Йорданов

Дата на раждане: 04.09.1943
Място на раждане: с. Замфир, обл. Монтана
Кръсто Николов Йорданов Дата на раждане 04.09.1943 г. Място на раждане с. Замфир, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Дончев Христов на 06.12.1976 г., регистриран на 14.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Христо Дончев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-299 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More