Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Татяна намери 1 резултата / The search @pseudo Татяна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Татяна " Пенка Лазарова Иванова- Ангелова

Дата на раждане: 26.10.1947
Място на раждане: С. Гайтанци, обл. Видин
Пенка Лазарова Иванова- Ангелова Дата на раждане 26.10.1947 г. Място на раждане С. Гайтанци, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Евгени Миков Банов на 25.12.1975 г., регистрирана на 31.12.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Евгени Миков Банов; кап. С. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Татяна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1136 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 259; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от НДСВ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More