Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тенчо намери 4 резултата / The search @pseudo Тенчо found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Тенчо" Реджеб Ахмедов Ахмедов

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Душка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Ахмедов Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Душка, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Баръмов на 25.05.1988 г., регистриран на 02.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Баръмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пловдив – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тенчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 103-А/ 11.06.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично и работно дело рег. № 86827 "Тенчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Първомай, издигнат от МКП "ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Агент "Тенчо" Реджеб Ахмедов Ахмедов

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Душка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Ахмедов Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Душка, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Баръмов на 25.05.1988 г., регистриран на 02.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Баръмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пловдив – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тенчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 103-А/ 11.06.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично и работно дело рег. № 86827 "Тенчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Буково от 08.11.1999 г. до 08.03.2003 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Тенчо" Реджеб Ахмедов Ахмедов

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Душка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Ахмедов Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Душка, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Баръмов на 25.05.1988 г., регистриран на 02.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Баръмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пловдив – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тенчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 103-А/ 11.06.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично и работно дело рег. № 86827 "Тенчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, издигнат от МКП "ПРОМЯНА С МИТКО ХУБИНОВ" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Тенчо " Реджеб Ахмедов Ахмедов

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Душка
Реджеб Ахмедов Ахмедов Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Душка Вербувал го служител ст. лейт. Баръмов на 25.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Баръмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пловдив – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Псевдоними Тенчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001- 05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив, издигнат от Коалиция”БСП и партия “Земеделски съюз”Ал.Стамболийски” Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. За Реджеб Ахмедов Ахмедов липсват други данни по чл. 25, т. 3.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More