Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тихомир намери 5 резултата / The search @pseudo Тихомир found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-244
от 15.10.2013 г.
община Борован

Агент "Тихомир" Иван Илиев Димитров

Дата на раждане: 20.01.1948
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Иван Илиев Димитров Дата на раждане 20.01.1948 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Стоев Желязков на 22.11.1974 г., регистриран на 02.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тихомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 3011 /Ст.З/ - МФ; протокол №5/1990 г. за унищожаване на работно дело І Р – 922 /Ст.З/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Нивянин от 11.1989 г. до 10.1995 г.; Кмет на кметство Нивянин от 11.1999 г. до 10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-593
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Тихомир" Иван Илиев Димитров

Дата на раждане: 20.01.1948
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Агент "Тихомир" Дико Стоянов Дичев

Дата на раждане: 07.07.1949
Място на раждане: гр. Варна
Дико Стоянов Дичев Дата на раждане 07.07.1949 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител вербуван на 13.03.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стоил Минчев Стоилов; о. р. Валентин Янакиев Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тихомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-32423; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "МУЛТИМЕКС ТРАВЕЛ" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Тихомир" Иван Илиев Димитров

Дата на раждане: 20.01.1948
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Иван Илиев Димитров Дата на раждане 20.01.1948 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Стоев Желязков на 22.11.1974 г., регистриран на 02.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тихомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 3011 /Ст.З/ - МФ; протокол №5/1990 г. за унищожаване на работно дело І Р – 922 /Ст.З/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Тихомир " Иван Илиев Димитров

Дата на раждане: 20.01.1948
Място на раждане: Нивяне, Врачанско
Иван Илиев Димитров Дата на раждане 20.01.1948 г. Място на раждане Нивяне, Врачанско Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Стоев Желязков на 22.11.1974 г., регистриран на 02.12.1974 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоев Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Тихомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 3011 /Ст.З/ - МФ; протокол №5/1990 г. за унищожаване на работно дело І Р – 922 /Ст.З/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца, издигнат от „Земеделски Народен Съюз” Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More