Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тодор намери 17 резултата / The search @pseudo Тодор found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-61
от 21.08.2012 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство

Агент "Тодор; Янко" Станислав Тодоров Семерджиев

Дата на раждане: 06.01.1963
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Тодор" Бахти Халид Селим

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: с. Велино, обл. Шумен
Бахти Халид Селим Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане с. Велино, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Огнян Николов Иванов на 27.05.1987 г., регистриран на 09.06.1987 г. Ръководил го служител Кап. Огнян Николов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС, отдел 05, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Живково от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Тодор" Бахти Халид Селим

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: с. Велино, обл. Шумен
Бахти Халид Селим Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане с. Велино, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Огнян Николов Иванов на 27.05.1987 г., регистриран на 09.06.1987 г. Ръководил го служител Кап. Огнян Николов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС, отдел 05, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Живково, общ. Хитрино, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; осведомител; съдържател на явочна квартира "Тодор; Шипка" Александър Владимиров Шурбанов

Дата на раждане: 05.04.1941
Място на раждане: гр. София
Александър Владимиров Шурбанов Дата на раждане 05.04.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Атанасов Щерев на 29.01.1964 г., регистриран на 08.02.1964 г.; възстановен от о. р. Благой Паликарски на 21.01.1974, регистриран на 23.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Атанасов Щерев; о. р. Благой Благоев; о. р. Благой Паликарски; о. р. Георги Даскалов; о. р. Гаврил Ст. Благоев; о. р. Стефан Георгиев; о. р. М. Гайдарски; о. р. П. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител; съдържател на явочна квартира Псевдоними Тодор; Шипка Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-35371; протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-220; писмо вх. № 2532/ 03.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за аг. "Тодор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1990 г., от 1992 г. до 1993 г., от 1996 г. до 1997 г. и от 2002 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Владимиров Шурбанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 107/ 13.01.2010 г. – Национална агенция за оценяване и акредитация - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; осведомител; съдържател на явочна квартира "Тодор; Шипка" Александър Владимиров Шурбанов

Дата на раждане: 05.04.1941
Място на раждане: гр. София
Александър Владимиров Шурбанов Дата на раждане 05.04.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Атанасов Щерев на 29.01.1964 г., регистриран на 08.02.1964 г.; възстановен от о. р. Благой Паликарски на 21.01.1974, регистриран на 23.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Атанасов Щерев; о. р. Благой Благоев; о. р. Благой Паликарски; о. р. Георги Даскалов; о. р. Гаврил Ст. Благоев; о. р. Стефан Георгиев; о. р. М. Гайдарски; о. р. П. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител; съдържател на явочна квартира Псевдоними Тодор; Шипка Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-35371; протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-220; писмо вх. № 2532/ 03.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за аг. "Тодор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуства от 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Владимиров Шурбанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Тодор " Янко Добрев Добрев

Дата на раждане: 11.07.1961
Място на раждане: С. Искра, обл. Силистра
Янко Добрев Добрев Дата на раждане 11.07.1961 г. Място на раждане С. Искра, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Георги Маринов Тодоров на 02.10.1984 г., регистриран на 08.10.1984 г. Ръководил го служител Кап. Георги Маринов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество-2 бр.; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-573 (Сс) МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР- 519; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от "Християн демократичен форум”
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Агент "Тодор" Гроздан Илиев Грозев

Дата на раждане: 18.07.1943
Място на раждане: гр. Попово
Гроздан Илиев Грозев Дата на раждане 18.07.1943 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител майор Димитър Йорданов Караниколов на 27.06.1974 г., регистриран на 23.07.1974 г. Ръководил го служител майор Димитър Йорданов Караниколов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-921 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. с искане да бъде унищожено работно дело ІР-374 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Тодор" Феодор Димитров Горанко

Дата на раждане: 26.06.1933
Място на раждане: гр. София
Феодор Димитров Горанко Дата на раждане 26.06.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Наню Бахчевански на 08.11.1976 г., регистриран на 16.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Наню Бахчевански; о. р. Огнян Петков; о. р. Валентин Христов; о. р. Бойко Тонев; о. р. Владимир Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 922/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 273/ 13.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Тодор". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 30.06.1994 г. до 20.10.1994 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Тодор; Владо" Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: с. Якимово, обл. Монтана
Тошко Трайков Живков Дата на раждане 18.10.1940 г. Място на раждане с. Якимово, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Александър П. Тодоров на 10.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Александър П. Тодоров; Данчо Тодоров; Свет. Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор; Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31749; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Божурище, издигнат от Местна коалиция "ВРЕМЕ-НДСВ; ВМРО-БНД" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 267
от 20.09.2011
Министерството на културата

Агент "Тодор" Игор Кирилов Чипев

Дата на раждане: 11.06.1951
Място на раждане: гр. София
Игор Кирилов Чипев Дата на раждане 11.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодор Куртажов на 28.07.1987 г., регистриран на 31.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Куртажов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Тодор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Литературно наследство" от 29.06.2006 г.
Решение N° 2-741
от 25.10.2016 г.
община Божурище

Агент "Тодор; Владо" Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: с. Якимово, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Резидент "Тодор" Иван Колев Петров

Дата на раждане: 03.02.1962
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Колев Петров Дата на раждане 03.02.1962 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Венелин Крумов Илиев на 13.02.1990 г., регистриран на 20.02.1990 г. Ръководил го служител кап. Венелин Крумов Илиев; ст. лейт. Станимир Йорданов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІА-2168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на "Диагностично консултативен център "Свети Георги"" ЕООД, гр. Хасково от 08.01.2016 г. до 08.04.2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Колев Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Тодор" Бахти Халид Селим

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: с. Велино, обл. Шумен
Бахти Халид Селим Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане с. Велино, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Огнян Николов Иванов на 27.05.1987 г., регистриран на 09.06.1987 г. Ръководил го служител Кап. Огнян Николов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС, отдел 05, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Тодор " Бахти Халид Селим

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: с. Велино, обл. Шумен
Бахти Халид Селим Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане с. Велино, обл. Шумен Вербувал го служител Кап. Огнян Николов Иванов на 27.05.1987 г., регистриран на 09.06.1987 г. Ръководил го служител Кап. Огнян Николов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС, отдел 05, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен, издигнат от ДПС
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Информатор "Тодор" Милен Тодоров Гетов

Дата на раждане: 06.12.1925
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Милен Тодоров Гетов Дата на раждане 06.12.1925 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител лейт. Ботю Станчев на 17.04.1952 г. Ръководил го служител лейт. Ботю Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-5567. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ПОГЛЕД МЕДИЯ" ЕООД
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тодор; Владо " Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: С. Якимово, обл. Монтана
Тошко Трайков Живков Дата на раждане 18.10.1940 г. Място на раждане С. Якимово, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Александър П. Тодоров на 10.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Александър П. Тодоров; Данчо Тодоров; Свет. Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор; Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31749; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Божурище, издигнат от Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тодор" Боян Тодоров Габровски

Дата на раждане: 25.10.1952
Място на раждане: гр. Русе
Боян Тодоров Габровски Дата на раждане 25.10.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Никола Янков Габровски на 26.03.1981 г., регистриран н 02.04.1981 г. Ръководил го служител кап. Никола Янков Габровски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3410 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник "НАТАЛИ" ЕООД, гр. Русе Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More