Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тодоров намери 21 резултата / The search @pseudo Тодоров found 21 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Тодоров" Емил Стефанов Владимиров

Дата на раждане: 15.11.1960
Място на раждане: гр. Лом
Емил Стефанов Владимиров Дата на раждане 15.11.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ДС-Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-721(Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-425 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от ПАРТИЯ "АТАКА" Обявява установената и обявена с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Осведомител "Тодоров" Димитър Иванов Койчев

Дата на раждане: 03.03.1951
Място на раждане: гр. Казанлък
Димитър Иванов Койчев Дата на раждане 03.03.1951 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Драгоев на 17.02.1971 г., регистриран на 03.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Драгоев; о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-500 (Ст.З) Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.1993 г. до 28.04.1998 г.
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент; секретен сътрудник "Тодоров" Тома Николов Томов

Дата на раждане: 20.05.1942
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Агент "Тодоров" Иван Димов Трифонов

Дата на раждане: 01.04.1936
Място на раждане: с. Вишовград, обл. Велико Търново
Иван Димов Трифонов Дата на раждане 01.04.1936 г. Място на раждане с. Вишовград, обл. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 18.06.1975 г., регистриран на 24.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Йосифов Стоев; о. р. Георги Палмов; о. р. Иван Шаранков; о. р. Страхил Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х, ВГУ-ХА-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-28169 и в работно дело ІР-13695; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Физическо лице, по чл. 62, ал. 12, т. 2 (с влог в КТБ) от Закона за кредитните институции Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрация на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Тодоров " Ани Петков Ангелов

Дата на раждане: 17.06.1953
Място на раждане: Гр. Лом
Ани Петков Ангелов Дата на раждане 17.06.1953 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Кап. Ангел Миланов Николов на 26.06.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Миланов Николов; Д. Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-248; доклад на Сл. "Сигурност- ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от Политически клуб “Екогласност”
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Информатор; Агент; резидент "Тодоров" Васил Неделчев Краев

Дата на раждане: 01.01.1936
Място на раждане: с. Бабук, обл. Силистра
Васил Неделчев Краев Дата на раждане 01.01.1936 г. Място на раждане с. Бабук, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Лазар Дончев на 19.12.1956 г., регистриран на 12.01.1957 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Дончев; о. р. Константин Райчев; о. р. Д. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Силистра-ДС; КДС-Русе Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент; резидент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на личното дело на "Тодоров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на РИО-Силистра от 13.07.1992 г. до 04.01.1996 г.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Тодоров" Божидар Стефанов Леонов

Дата на раждане: 16.06.1941
Място на раждане: Гр. Карлово
Божидар Стефанов Леонов Дата на раждане 16.06.1941 г. Място на раждане Гр. Карлово Вербувал го служител Димитър Кръстев Николов на 19.07.1968 г., регистриран на 16.10.1968 г. Ръководил го служител Димитър Кръстев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-4134 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-началник Централна техническа база – с. Соколово от 15.06.1993 г. до 01.11.1993 г.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Тодоров" Милчо Матев Тасев

Дата на раждане: 14.04.1962
Място на раждане: с. Съединение, обл. Търговище
Милчо Матев Тасев Дата на раждане 14.04.1962 г. Място на раждане с. Съединение, обл. Търговище Вербувал го служител Кап. Атанас Костадинов Василев на 05.07.1982 г. Ръководил го служител Кап. Атанас Костадинов Василев; подп. Ст. Христов, Цв. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение трето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1311; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор в скл. база гр. Търговище от 01.10.2003 г. до днес Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – 2007 г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Осведомител; Агент "Тодоров" Томан Томанов Видолов

Дата на раждане: 11.11.1943
Място на раждане: с. Горни Домлян, обл. Пловдив
Томан Томанов Видолов Дата на раждане 11.11.1943 г. Място на раждане с. Горни Домлян, обл. Пловдив Вербувал го служител вербуван на 20.06.1970 г., регистриран на 29.06.1970 г.; възстановен от о. р. Денко Палазов през 1978 г. и регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Денко Палазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-534 (Пд); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 157/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IО-185 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-742 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Горни Домлян от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Томан Томанов Видолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Тодоров" Илиян Делчев Йонов

Дата на раждане: 01.04.1966
Място на раждане: гр. София
Илиян Делчев Йонов Дата на раждане 01.04.1966 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Галин Антонов на 19.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Галин Антонов; о. р. Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28452 и работно дело IР-14019. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на Е.Г. – СОФИЯ ВМ ЕООД, гр. София; Управител на Е.Г. – Кърджали ЕООД; Управител на Е.Г. – Димитровград ЕООД; Управител на Е.Г. – Банско ЕООД; Управител на Е.Г. – Орландо ЕООД; Управител на ХАСКОВО – М ЕООД; Управител на Б. Е. – Варна ЕООД; Управител на В ИСИЕ И ЕООД; Собственик и управител на ИЛИЯН ЙОНОВ – ГЕЙМС ЕТ, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Тодоров" Али Мюмюн Аптула

Дата на раждане: 01.06.1948
Място на раждане: с. Пресека, обл. Кърджали
Али Мюмюн Аптула Дата на раждане 01.06.1948 г. Място на раждане с. Пресека, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Стойчев на 29.10.1986 г., регистриран на 01.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Румен Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Тодоров"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Тодоров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 13.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Тодоров" Айхан Юмеров Топал

Дата на раждане: 11.12.1960
Място на раждане: гр. Русе
Айхан Юмеров Топал Дата на раждане 11.12.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Михаил Рашевски на 17.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Рашевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Приста от 01.02.1991 г. до 09.06.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Айхан Юмеров Топал към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Айхан Юмеров Топал липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Тодоров" Ани Петков Ангелов

Дата на раждане: 17.06.1953
Място на раждане: гр. Лом
Ани Петков Ангелов Дата на раждане 17.06.1953 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Кап. Ангел Миланов Николов на 26.06.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Миланов Николов; Д. Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-248; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от Партия на зелените Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Тодоров" Емил Стефанов Владимиров

Дата на раждане: 15.11.1960
Място на раждане: гр. Лом
Емил Стефанов Владимиров Дата на раждане 15.11.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ДС-Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-721(Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-425 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от АТАКА Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент; секретен сътрудник "Тодоров" Тома Николов Томов

Дата на раждане: 20.05.1942
Място на раждане: гр. София
Тома Николов Томов Дата на раждане 20.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Трайко Григоров Йорданов на 23.04.1970 г.; регистриран на 27.04.1970 г. Ръководил го служител подп. Трайко Григоров Йорданов; полк. Тодор Станчев; полк. Дяко Хр. Дяков; полк. Костадин Ст. Костадинов; полк. Спас Георгиев Велев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3053; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-588/ 17.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1006
от 06.07.2017 г.
община Велики Преслав

Агент "Тодоров" Иван Ангелов Иванов

Дата на раждане: 02.02.1941
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Иван Ангелов Иванов Дата на раждане 02.02.1941 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител о. р. Лъчезар Стоянов на 30.05.1983 г., регистриран на 16.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Стоянов; о. р. Росен Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните на агент "Тодоров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-685
от 22.07.2016 г.
Приватизирани предприятия Перник

Агент "Тодоров" Кирил Сергиев Стоилков

Дата на раждане: 18.05.1947
Място на раждане: гр. Перник
Кирил Сергиев Стоилков Дата на раждане 18.05.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Верчо Рангелов Митов на 28.05.1968 г., регистриран на 31.05.1968 г. Ръководил го служител о. р. Верчо Рангелов Митов; о. р. Г. Байчев; о. р. И. Драгански; о. р. П. Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1408 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 26.02.1990 г. за унищожаване на рег. № 18726 "Тодоров". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "Благоустройство - 98" ООД. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тодоров" Величко Тодоров Кърмазиев

Дата на раждане: 09.04.1939
Място на раждане: гр. Кърджали
Величко Тодоров Кърмазиев Дата на раждане 09.04.1939 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител полк. Крум Ст. Алексиев на 12.12.1977 г., регистриран на 06.01.1978 г. Ръководил го служител полк. Крум Ст. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон - обр. 4; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-24693. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Джебел от м. октомври 1990 г. до м. ноември 1991г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м.октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тодоров " Милчо Матев Тасев

Дата на раждане: 14.04.1962
Място на раждане: С. Съединение, обл. Търговище
Милчо Матев Тасев Дата на раждане 14.04.1962 г. Място на раждане С. Съединение, обл. Търговище Вербувал го служител Кап. Атанас Костадинов Василев на 05.07.1982 г. Ръководил го служител Кап. Атанас Костадинов Василев; подп. Ст. Христов, Цв. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение трето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1311; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Търговище, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тодоров" Иван Ангелов Иванов

Дата на раждане: 02.02.1941
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Иван Ангелов Иванов Дата на раждане 02.02.1941 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител о. р. Лъчезар Стоянов на 30.05.1983 г., регистриран на 16.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Стоянов; о. р. Росен Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните на агент "Тодоров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ - В. Преслав при РВМС-Шумен от 01.02.2002 г. до 01.05.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Тодоров" Ани Петков Ангелов

Дата на раждане: 17.06.1953
Място на раждане: гр. Лом
Ани Петков Ангелов Дата на раждане 17.06.1953 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Кап. Ангел Миланов Николов на 26.06.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Миланов Николов; Д. Балев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-248; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More