Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Томов намери 9 резултата / The search @pseudo Томов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Кемал; Томов" Сали Ахмед Таироглу

Дата на раждане: 11.07.1957
Място на раждане: с. Ботурче, обл. Хасково
Сали Ахмед Таироглу Дата на раждане 11.07.1957 г. Място на раждане с. Ботурче, обл. Хасково Вербувал го служител НОР Димитър Александров на 17.10.1984 г., регистриран на 29.10.1984 г. Ръководил го служител НОР Димитър Александров; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кемал; Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го НОР, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2281 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кобилино от м. ноември 1991 г. до 2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сали Ахмед Таироглу към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Томов" Ангел Кръстев Димитров

Дата на раждане: 30.03.1951
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Ангел Кръстев Димитров Дата на раждане 30.03.1951 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Бончо Асенов на 07.10.1975 г., регистриран на 14.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Асенов; майор Йордан Петров Гюдуров; о. р. Едоардо Денчев; о. р. Йордан Йорданов; кап. Бойко Грозданов Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 266/ 12.02.1990 г. личното и работното дело на "Томов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Резидент "Томов" Милко Николов Ангелов

Дата на раждане: 03.07.1950
Място на раждане: с. Божурица, обл. Плевен
Милко Николов Ангелов Дата на раждане 03.07.1950 г. Място на раждане с. Божурица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Иванов на 26.01.1979 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Г. Тодоров; о. р. Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29846 и работно дело IР-15590. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Плевен, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Агент "Томов" Иван Миланов Христов

Дата на раждане: 01.03.1942
Място на раждане: с. Друмохар, окр. Кюстендил
Иван Миланов Христов Дата на раждане 01.03.1942 г. Място на раждане с. Друмохар, окр. Кюстендил Вербувал го служител лейт. Евгени Павлов на 26.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кюстендил – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1303 /Кн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор "Томов; Димо" Димитър Петров Попов

Дата на раждане: 19.11.1932
Място на раждане: гр. София
Димитър Петров Попов Дата на раждане 19.11.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров на 16.05.1950 г.; о. р. Илия Христов Динев на 06.07.1971 г., регистриран в ПГУ на 21.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Тодоров; о. р. Илия Христов Динев; о. р. Иван Гьонов Иванов ; о. р. Борис Гюров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Стефан Енев; о. р. Коста Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ на МВР-София-ДС, ДС, отдел IХ, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Томов; Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 3167 – 2 тома; протокол № 1322/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-17440. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 06.09.1990 г. до 21.01.1992 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Томов" Петър Обретенов Милев

Дата на раждане: 15.09.1941
Място на раждане: гр. Балчик
Петър Обретенов Милев Дата на раждане 15.09.1941 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител ст. лейт. Николай Иванов Николов и полк. Живко Стоянов на 25.11.1975 г., регистриран на 09.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-74 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-74 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-69 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Балчик, издигнат от Партия "Съюз на патриотичните сили "Защита"" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Томов " Иван Миланов Христов

Дата на раждане: 01.03.1942
Място на раждане: с. Друхомар, окр. Кюстендил
Иван Миланов Христов Дата на раждане 01.03.1942 г. Място на раждане с. Друхомар, окр. Кюстендил Вербувал го служител Лейт. Евгени Павлов на 26.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кюстендил - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1303 /Кн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 отчет Кандидат за кмет на с.Друмохар, общ. Невестино, обл. Кюстендил, издигнат от „Земеделдси съюз Александър Стамболийски”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Томов " Росен Бойчев Горелов

Дата на раждане: 26.02.1958
Място на раждане: С. Славейно, обл. Смолян
Росен Бойчев Горелов Дата на раждане 26.02.1958 г. Място на раждане С. Славейно, обл. Смолян Вербувал го служител Подп. Георги Василев Даскалов на 13.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител Подп. Георги Василев Даскалов; кап. Иван Т. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4, лично дело IА-1930; работно дело IР-1404 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "Движение експерти за региона” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 118 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Томов" Георги Иванов Темелков

Дата на раждане: 31.12.1951
Място на раждане: гр. Сливен
Георги Иванов Темелков Дата на раждане 31.12.1951 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 05.12.1975 г., регистриран на 10.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 71/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1147 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-752 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 05.07.1993 г. до 09.08.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More