Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тони намери 23 резултата / The search @pseudo Тони found 23 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Тони" Христо Атанасов Далчев

Дата на раждане: 29.03.1943
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Тони" Валери Иванов Василев

Дата на раждане: 15.08.1956
Място на раждане: с. Коста Перчево, обл. Видин
Валери Иванов Василев Дата на раждане 15.08.1956 г. Място на раждане с. Коста Перчево, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Кунчев на 24.04.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Кунчев; о. р. Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37943 и в работно дело IР-18431; рег. дневник; картони –обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Иванов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Тони" Христо Атанасов Далчев

Дата на раждане: 29.03.1943
Място на раждане: гр. София
Христо Атанасов Далчев Дата на раждане 29.03.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ивайло Павлов на 17.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ивайло Павлов; о. р. Георги Сандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31119; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 04.03.1998 г. до 15.07.2002 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-107/ 21.11.2012 г. – Министерството на околната среда и водите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Тони" Росен Стоянов Андреев

Дата на раждане: 05.05.1964
Място на раждане: гр. София
Росен Стоянов Андреев Дата на раждане 05.05.1964 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 04.12.1987 г., регистриран на 20.01.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Недялков; полк. Иван Атанасов Берекон Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-38035; рег. дневник; архивен картон. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "РУСАРО" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Супермаркет ж.к. "Младост-1" (до бл.43), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Росен Стоянов Андреев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Тони" Симеон Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1956
Място на раждане: гр. Елхово
Симеон Георгиев Георгиев Дата на раждане 18.06.1956 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Танев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас, отдел III, отделение РУ НХК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Бургас от 01.02.1994 г. до 07.07.1996 г. Зам. н-к на митница Бургас от 08.07.1996 г. 06.04.1997 г. Н-к на митница Бургас от 07.4.1997 г. до 20.7.1997 г. Н-к РМУ - Бургас от 21.07.1997 г. до 20.10.1998 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати в местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Резидент "Тони" Цветан Денев Янакиев

Дата на раждане: 13.04.1952
Място на раждане: с. Губеш, обл. Софийска
Цветан Денев Янакиев Дата на раждане 13.04.1952 г. Място на раждане с. Губеш, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Ангел Иванов Драгнев на 23.08.1989 г., регистриран на 08.09.1989 г. Ръководил го служител кап. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34526; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Губеш от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Денев Янакиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Тони" Симеон Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1956
Място на раждане: гр. Елхово
Симеон Георгиев Георгиев Дата на раждане 18.06.1956 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Танев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас, отдел III, отделение РУ НХК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Созопол от м. декември 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници" Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Тони " Христо Атанасов Далчев

Дата на раждане: 29.03.1943
Място на раждане: Гр. София
Христо Атанасов Далчев Дата на раждане 29.03.1943 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ивайло Павлов на 17.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител Ивайло Павлов; Георги Сандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 31119; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 65 отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на околната среда
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Тони " Раде Владимиров Иванов

Дата на раждане: 10.08.1936
Място на раждане: Гр. Темелково
Раде Владимиров Иванов Дата на раждане 10.08.1936 г. Място на раждане Гр. Темелково Вербувал го служител Кап. Иван Георгиев Денев на 06.06.1979 г., регистриран на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 13.06.1979 г. Ръководил го служител Кап. Иван Георгиев Денев; кап. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1152 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили Защита"
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Тони" Любомир Ефтимов Ганев

Дата на раждане: 06.10.1965
Място на раждане: гр. Русе
Любомир Ефтимов Ганев Дата на раждане 06.10.1965 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Александър Ат. Александров на 05.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Ат. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 09.05.2013 г. За Любомир Ефтимов Ганев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-982
от 20.06.2017 г.
ИП Капман АД

Агент "Тони" Стоян Томов Занев

Дата на раждане: 12.07.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Тони" Ереджеб Мехмед Карамехмед

Дата на раждане: 08.05.1959
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Ереджеб Мехмед Карамехмед Дата на раждане 08.05.1959 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Сергей Мирчев Колев на 17.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител кап. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получено възнаграждение; документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1025 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кайнарджа, издигнат от БСП Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ереджеб Мехмед Карамехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Тони" Симеон Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1956
Място на раждане: гр. Елхово
Симеон Георгиев Георгиев Дата на раждане 18.06.1956 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Танев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас, отдел III, отделение РУ НХК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-461 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници" Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Тони" Тодора Москова Стамболиева

Дата на раждане: 05.07.1936
Място на раждане: гр. Чирпан
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Тони" Стоян Анатолиев Тончев

Дата на раждане: 28.03.1959
Място на раждане: гр. София
Стоян Анатолиев Тончев Дата на раждане 28.03.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.04.1985 г., регистриран на 04.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37506. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ генералното консулство в Ню Йорк от 01.01.2000 г. до 01.11.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Анатолиев Тончев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Тони" Явор Василев Тодоров

Дата на раждане: 26.01.1952
Място на раждане: гр. Дупница
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Тони" Атанас Борисов Парпулов

Дата на раждане: 26.03.1943
Място на раждане: Гр. Пловдив
Атанас Борисов Парпулов Дата на раждане 26.03.1943 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Лейт. Танчо Площаков на 21.10.1977 г., регистриран на 01.11.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Танчо Площаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-619 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител Звено държавна приемка от 1989 г. до 1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Борисов Парпулов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Агент "Тони" Ереджеб Мехмед Карамехмед

Дата на раждане: 08.05.1959
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Ереджеб Мехмед Карамехмед Дата на раждане 08.05.1959 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Сергей Мирчев Колев на 17.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител кап. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получено възнаграждение; документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1025 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ереджеб Мехмед Карамехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Тони " Димитър Христов Внуков

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: с. Мандрица
Димитър Христов Внуков Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане с. Мандрица Вербувал го служител Полк. Атанас Костадинов Тонков на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител Полк. Атанас Костадинов Тонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7 сътрудник Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"; собственоръчно написано агентурно сведение; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА- 755 (Пд); работно дело ІР-179 ( Пд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Крумово, общ . Родопи, обл. Пловдив, издигнат от ССД Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Тони" Георги Пейчев Митрев

Дата на раждане: 29.12.1958
Място на раждане: гр. Царево
Георги Пейчев Митрев Дата на раждане 29.12.1958 г. Място на раждане гр. Царево Вербувал го служител кап. Илинчо Иванов Стоилов на 04.06.1982 г., регистриран на 16.06.1982 г. Ръководил го служител кап. Илинчо Иванов Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37915 и в работно дело IР-18414; рег. дневник; картони –обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.10.1991 г. г. до 25.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Пейчев Митрев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Тони" Христо Атанасов Далчев

Дата на раждане: 29.03.1943
Място на раждане: гр. София
Христо Атанасов Далчев Дата на раждане 29.03.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ивайло Павлов на 17.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ивайло Павлов; о. р. Георги Сандев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31119; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ФОМАТ" ЕАД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-107/ 21.11.2012 г. – Министерството на околната среда и водите Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тони " Симеон Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1956
Място на раждане: Гр. Елхово
Симеон Георгиев Георгиев Дата на раждане 18.06.1956 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Танев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Бургас, отдел III, отделение РУ НХК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-461 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП ”Либерален алианс”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тони " Явор Василев Тодоров

Дата на раждане: 26.01.1952
Място на раждане: Гр. Дупница
Явор Василев Тодоров Дата на раждане 26.01.1952 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител Лейт. Георги Николов Попов на 13.12.1979 г., регистриран на 21.11.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Николов Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1070 МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-841; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 191

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More