Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тонич намери 2 резултата / The search @pseudo Тонич found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник "Тонич" Тодор Иванов Велев

Дата на раждане: 25.05.1954
Място на раждане: С. Караш, обл. Враца
Тодор Иванов Велев Дата на раждане 25.05.1954 г. Място на раждане С. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Лейт. Георги Миланов Илиев на 15.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Миланов Илиев; ст. лейт. Г. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството VІ управление-ДС, отдел ІV; на 26.03.1982 г. преминава на ръководство в Първо главно управление-ДС, отдел 14; VІ управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Тонич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело 1Р 14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244. Снемане от действащия оперативен отчет На 16.12.1986 г. поради перспектива да се развива като научен работник в системата на АОНСУ. На 31.03.1987 г. е свален в архив поради изчерпване на възможностите му и служебното му развитие в Института за история на БКП. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на програмата на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 23.01.2002 г. до момента.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник " Тонич " Тодор Иванов Велев

Дата на раждане: 25.05.1954
Място на раждане: С. Караш, обл. Враца
Тодор Иванов Велев Дата на раждане 25.05.1954 г. Място на раждане С. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Лейт. Георги Миланов Илиев на 15.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Миланов Илиев; ст. лейт. Г. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството VІ управление-ДС, отдел ІV; на 26.03.1982 г. преминава на ръководство в Първо главно управление-ДС, отдел 14; VІ управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Тонич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело 1Р 14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244. Снемане от действащия оперативен отчет На 16.12.1986 г. поради перспектива да се развива като научен работник в системата на АОНСУ. На 31.03.1987 г. е свален в архив поради изчерпване на възможностите му и служебното му развитие в Института за история на БКП. Публична длъжност или публична Ръководител на програмата на 12 дейност президента - администрация на президента Георги Първанов – от 23.01.2002 г. до момента.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More