Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трайчо намери 4 резултата / The search @pseudo Трайчо found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 214
от 04.05.2011
община Струмяни

Агент "Трайчо" Петър Кирилов Петров

Дата на раждане: 07.11.1937
Място на раждане: с. Илинденци, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Трайчо" Георги Димитров Добрев

Дата на раждане: 20.02.1936
Място на раждане: с. Ивайло, обл. Пазарджик
Георги Димитров Добрев Дата на раждане 20.02.1936 г. Място на раждане с. Ивайло, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Клисурски на 07.02.1954 г., регистриран на 09.04.1954 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Клисурски; о. р. Й. Павлов; лейт. Анастас Хр. Василев; о. р. Никола Велев; о. р. Дамян Аргиров Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ДС, управление V-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трайчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-251 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на кметство Ивайло от 06.11.1990 г. до м. ноември 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Трайчо " Нонко Иванов Харалампиев

Дата на раждане: 02.10.1947
Място на раждане: С. Чавдар, обл. Софийска
Нонко Иванов Харалампиев Дата на раждане 02.10.1947 г. Място на раждане С. Чавдар, обл. Софийска Вербувал го служител Сократ Димитров Тенев на 30.05.1974 г., регистриран на 19.06.1974 г. Ръководил го служител Сократ Димитров Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-5 Решение № 22/ 29.01.2008 г. 84 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Трайчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-7141; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1521 и на работно дело IР-7141 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Чавдар, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Сътрудник " Трайчо " Петър Кирилов Петров

Дата на раждане: 07.11.1937
Място на раждане: С. Илинденци, обл. Благоевград
Петър Кирилов Петров Дата на раждане 07.11.1937 г. Място на раждане С. Илинденци, обл. Благоевград Вербувал го служител Станко Рангелов, регистриран на 28.05.1969 г. Ръководил го служител Станко Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС- Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 103 сътрудник Псевдоними Трайчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2070; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 691; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Струмяни, издигнат от БЗНС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More