Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тракия намери 11 резултата / The search @pseudo Тракия found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Станимир Иванов Николов

Дата на раждане: 09.05.1954
Място на раждане: гр. Харманли
Станимир Иванов Николов Дата на раждане 09.05.1954 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 20.04.1989 г., регистриран на 08.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли“ ЕООД За Станимир Иванов Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Иванов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Колю Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: с. Коларово, обл. Хасково
Колю Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Харманли, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Атанас Георгиев Дойчев

Дата на раждане: 26.04.1929
Място на раждане: с. Бачково, обл. Пловдив
Атанас Георгиев Дойчев Дата на раждане 26.04.1929 г. Място на раждане с. Бачково, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Славчо П. Славов на 21.12.1981 г., регистриран на 18.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Славчо П. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делото на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Людмил Стефанов Гетов

Дата на раждане: 15.09.1935
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Людмил Стефанов Гетов Дата на раждане 15.09.1935 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Джангозов на 21.09.1974 г., регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Васил Джангозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-III, СГУ на МВР-ДС-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3485. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Декан до 1990 г. и от 1992 г. до 1993 г. Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Людмил Стефанов Гетов

Дата на раждане: 15.09.1935
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Людмил Стефанов Гетов Дата на раждане 15.09.1935 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Джангозов на 21.09.1974 г., регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Васил Джангозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-III, СГУ на МВР-ДС-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3485. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 1995 г. Председател на научна комисия по исторически науки от 1997 г. Член на научна комисия по исторически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Антон Добрев Памуков

Дата на раждане: 16.12.1947
Място на раждане: гр. Харманли
Антон Добрев Памуков Дата на раждане 16.12.1947 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стамо Стамов на 12.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стамо Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-323 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Харманли до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Колю Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: с. Коларово, обл. Хасково
Колю Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 16.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Станимир Иванов Николов

Дата на раждане: 09.05.1954
Място на раждане: гр. Харманли
Станимир Иванов Николов Дата на раждане 09.05.1954 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 20.04.1989 г., регистриран на 08.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Иван Пенев Пенев

Дата на раждане: 02.09.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Пенев Пенев Дата на раждане 02.09.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Видев на 23.08.1983 г., регистриран на 06.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Никола Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.12.1990 г. за необходимост от унищожаване дело IЯ-509 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Начално училище "Христо Ботев" - Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Тракия " Кольо Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: С. Коларово, обл. Хасково
Кольо Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане С. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Харманли, издигнат от БСП, ПК"Тракия", Българска социалдемокрация
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Владимир Николов Нитов

Дата на раждане: 27.01.1952
Място на раждане: гр. София
Владимир Николов Нитов Дата на раждане 27.01.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сергей Савов на 25.11.1985 г., регистриран на 26.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК – район Слатина от м. октомври 1990 г. до м. ноември 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях – Столична община - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More