Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Трънчев намери 3 резултата / The search @pseudo Трънчев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Агент "Трънчев" Баки Хасанов Хюсеинов

Дата на раждане: 13.07.1964
Място на раждане: с. Хърсово, обл. Шумен
Баки Хасанов Хюсеинов Дата на раждане 13.07.1964 г. Място на раждане с. Хърсово, обл. Шумен Вербувал го служител майор Стайчо Любенов Стайков на 24.02.1984 г., регистриран на 09.03.1984 г. Ръководил го служител майор Стайчо Любенов Стайков; ст. лейт. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-605 (Шн); работно дело IР-13520; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Църквица от м. ноември 1991 г. до м. октомври 2006 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Трънчев" Баки Хасанов Хюсеинов

Дата на раждане: 13.07.1964
Място на раждане: с. Хърсово, обл. Шумен
Баки Хасанов Хюсеинов Дата на раждане 13.07.1964 г. Място на раждане с. Хърсово, обл. Шумен Вербувал го служител Майор Стайчо Любенов Стайков на 24.02.1984 г., регистриран на 09.03.1984 г. Ръководил го служител Майор Стайчо Любенов Стайков; ст. лейт. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-605 (Шумен); работно дело IР-13520; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 30-и ИР-Шумен Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Трънчев " Баки Хасанов Хюсеинов

Дата на раждане: 13.07.1964
Място на раждане: С. Хърсово, обл. Шумен
Баки Хасанов Хюсеинов Дата на раждане 13.07.1964 г. Място на раждане С. Хърсово, обл. Шумен Вербувал го служител Майор Стайчо Любенов Стайков на 24.02.1984 г., регистриран на 09.03.1984 г. Ръководил го служител Майор Стайчо Любенов Стайков; ст. лейт. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Трънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-605 (Шумен); работно дело IР-13520; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на труда и социалната политика Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More