Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Търново; Вихър намери 2 резултата / The search @pseudo Търново; Вихър found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира; осведомител "Търново; Вихър" Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г., регистриран на 14.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Колиев Колев; о. р. Цветан Първанов; о. р. Георги Павлов Василев; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, отдел 2, армия-VІІ; ДС, управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-22532 и на работно дело ІР-6683 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира; осведомител " Търново; Вихър " Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г. Ръководил го служител Ганчо Колиев Колев; Цветан Първанов; Георги Павлов Василев; Стоян Стоянов; Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР, отдел 2, армия-VІІ; управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-532 и на работно дело ІР-59 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More