Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ушаков намери 2 резултата / The search @pseudo Ушаков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент; резидент " Ушаков " Петър Панайотов Петров

Дата на раждане: 20.11.1952
Място на раждане: Гр. Ахтопол
Петър Панайотов Петров Дата на раждане 20.11.1952 г. Място на раждане Гр. Ахтопол Вербувал го служител Полк. Ангел Калоянов Георгиев на 02.07.1978 г. Ръководил го служител Полк. Ангел Калоянов Георгиев; Станко Кралев Калудов; ст. лейт. Т. Браяновски; ст. лейт. Пл. Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ГВ-РО, РО 8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Ушаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36339; работно дело ІР-17635; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Царево, издигнат от Партия ”Средна европейска класа” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент; резидент "Ушаков" Петър Панайотов Петров

Дата на раждане: 20.11.1952
Място на раждане: гр. Ахтопол
Петър Панайотов Петров Дата на раждане 20.11.1952 г. Място на раждане гр. Ахтопол Вербувал го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев на 02.07.1978 г., регистриран на 19.07.1978 г. Ръководил го служител полк. Ангел Калоянов Георгиев; Станко Кралев Калудов; ст. лейт. Т. Браяновски; ст. лейт. Пл. Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ГВ-РО, РО 8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Ушаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36339; работно дело ІР-17635; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Варвара от 22.10.1991 г. до 01.08.1996 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More