Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хайдаров; Хайдар намери 5 резултата / The search @pseudo Хайдаров; Хайдар found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Хайдаров; Хайдар" Мехмет Вели Велият

Дата на раждане: 11.06.1947
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Хайдаров; Хайдар" Мехмет Вели Велият

Дата на раждане: 11.06.1947
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Пазарджик
Мехмет Вели Велият Дата на раждане 11.06.1947 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Карамитрев на 14.09.1971 г., регистриран на 22.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Карамитрев; о. р. Игнатов; о. р. Петър Милев; о. р. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ВГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хайдаров; Хайдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1569 и работно дело IР-6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 13-и ИР-Пазарджик Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Хайдаров; Хайдар" Мехмет Вели Велият

Дата на раждане: 11.06.1947
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Пазарджик
Мехмет Вели Велият Дата на раждане 11.06.1947 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител Георги Карамитрев на 14.09.1971 г., регистриран на 22.09.1971 г. Ръководил го служител Георги Карамитрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хайдаров; Хайдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1569 и работно дело IР-6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на РУГ-Пловдив от 29.04.2002 г. до 02.06.2003 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Хайдаров; Хайдар " Мехмед Вели Велият

Дата на раждане: 11.06.1947
Място на раждане: С. Фотиново, обл. Пазарджик
Мехмед Вели Велият Дата на раждане 11.06.1947 г. Място на раждане С. Фотиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител Георги Карамитрев на 14.09.1971 г., регистриран на 22.09.1971 г. Ръководил го служител Георги Карамитрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хайдаров; Хайдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1569 и работно дело IР-6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 43 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Батак, издигнат от ДПС
Решение N° 245
от 20.07.2011
Изпълнителна агенция по горите

Агент "Хайдаров; Хайдар" Мехмет Вели Велият

Дата на раждане: 11.06.1947
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Пазарджик
Мехмет Вели Велият Дата на раждане 11.06.1947 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Карамитрев на 14.09.1971 г., регистриран на 22.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Карамитрев; о. р. Игнатов; о. р. Петър Милев; о. р. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ВГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хайдаров; Хайдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1569 и работно дело IР-6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на РУГ-Пловдив от 29.04.2002 г. до 02.06.2003 г. Директор на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик от 02.06.2003 г. до 11.11.2009 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More