Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Харизанов намери 3 резултата / The search @pseudo Харизанов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Харизанов" Хюсмен Ахмедов Кокоев

Дата на раждане: 16.02.1954
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Хюсмен Ахмедов Кокоев Дата на раждане 16.02.1954 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Георги Петков Джуров на 15.02.1985 г., регистриран на 02.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петков Джуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Харизанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5275; рег. дневник; картони – обр. 1 - 5 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" – Ябланово Заместник-директор (Помощник-директор) на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - Ябланово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Харизанов " Паскал Николов Паскалев

Дата на раждане: 26.07.1931
Място на раждане: Гърция
Паскал Николов Паскалев Дата на раждане 26.07.1931 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител Полк. Тасев и полк. Мирко Илков Свиленов на 24.07.1978 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 95 Ръководил го служител полк. Мирко Илков Свиленов; ст. лейт. Георги Апостолов Георгиев; ст. лейт. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Харизанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 13933; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Харизанов" Хюсмен Ахмедов Кокоев

Дата на раждане: 16.02.1954
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Хюсмен Ахмедов Кокоев Дата на раждане 16.02.1954 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Георги Петков Джуров на 15.02.1985 г., регистриран на 02.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петков Джуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Харизанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5275; рег. дневник; картони – обр. 1 - 5 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More