Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хирурга намери 2 резултата / The search @pseudo Хирурга found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Хирурга " Румен Кирилов Цанков

Дата на раждане: 20.05.1954
Място на раждане: С. Топчии, обл. Разград
Румен Кирилов Цанков Дата на раждане 20.05.1954 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Място на раждане С. Топчии, обл. Разград Вербувал го служител Майор Георги Александров Здравков на 11.02.1985 г., регистриран на 20.02.1985 г. Ръководил го служител Майор Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хирурга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-748 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разград, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент; секретен сътрудник "Хирург (Хирурга)" Невзат Салиев Салиев

Дата на раждане: 13.06.1944
Място на раждане: гр. Сливо поле
Невзат Салиев Салиев Дата на раждане 13.06.1944 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител вербуван на 30.10.1974 г., регистриран на 13.11.1974 г. Ръководил го служител полк. Димитър Ст. Иванов; о. р. Станчо Ил. Йолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Хирург (Хирурга) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5931; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.02.1994 г. до 15.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More