Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хлътев намери 2 резултата / The search @pseudo Хлътев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Хлътев" Росен Йорданов Стойков

Дата на раждане: 22.01.1948
Място на раждане: гр. Русе
Росен Йорданов Стойков Дата на раждане 22.01.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител Ст. л-т Владимир Мих. Керемидчиев на 29.08.1979 г., регистриран на 14.09.1979 г. Ръководил го служител Ст. л-т Владимир Мих. Керемидчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Русе – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хлътев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3564 (Рс) МФ; писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване работното дело на "Хлътев"; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Просена от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хлътев " Росен Йорданов Стойков

Дата на раждане: 22.01.1948
Място на раждане: Русе
Росен Йорданов Стойков Дата на раждане 22.01.1948 г. Място на раждане Русе Вербувал го служител Ст. л-т Владимир Керемидчиев на 29.08.1979 г. Ръководил го служител Ст. л-т Владимир Керемидчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Русе – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хлътев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І- 1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Просена, общ. Русе, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More