Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Христо намери 44 резултата / The search @pseudo Христо found 44 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Христо" Хашим Акиф Ибрахим

Дата на раждане: 26.01.1946
Място на раждане: с. Щерна, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Христо" Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г. Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов; о. р. Герхард Райчев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любомир Попов; о. р. Любен Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи написани от сътрудника, съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и член на Надзорния съвет на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София“ АД
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Христо, Струма" Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г., регистриран на 04.12.1984 г. Ръководил го служител лейт Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; лично дело ІА–2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Хвостяне от 1995 г. до 1999 г. и от 1999 г. до 2003 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Христо " Димитър Иванов Стоянов

Дата на раждане: 25.06.1956
Място на раждане: Гр. Велинград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 13
Димитър Иванов Стоянов Дата на раждане 25.06.1956 г. Място на раждане Гр. Велинград Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 13 Вербувал го служител Ангел Ангелов на 06.12.1985 г. Ръководил го служител Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ „ПАЗАРДЖИК” За Димитър Иванов Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Христо" Асен Райков Райков

Дата на раждане: 04.12.1956
Място на раждане: гр. Стара Загора
Асен Райков Райков Дата на раждане 04.12.1956 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Станимир Стоев на 31.03.1988 г., регистриран на 10.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от ПП "Политическо движение "ЕВРОРОМА"
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Христо " Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: Гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г. Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е Документи написани от сътрудника, Решение № 14 / 04.09.2007 г. 60 установена принадлежността към органите по чл. 1 съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.09.1974 г. с постановление е закрито отчетно дело "Христо". Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Хамид; Христо" Тасим Ахмед Мустафа

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: с. Долна кула, обл. Кърджали
Тасим Ахмед Мустафа Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане с. Долна кула, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Али Мехмедов Алиев на 05.09.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Али Мехмедов Алиев; ст. лейт. Д. Манчев; о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хамид; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Сътрудник "Христо" Златьо Рачев Бъчваров

Дата на раждане: 18.02.1935
Място на раждане: с. Батошево, обл. Габрово
Златьо Рачев Бъчваров Дата на раждане 18.02.1935 г. Място на раждане с. Батошево, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ангел Секулов на 21.07.1955 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Секулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1194/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-19854. Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кастел от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Хикмет; Христо" Юмер Юсеинов Юмеров

Дата на раждане: 19.11.1956
Място на раждане: с. Качулка, обл. Кърджали
Юмер Юсеинов Юмеров Дата на раждане 19.11.1956 г. Място на раждане с. Качулка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 08.11.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 546/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-970 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно поле до 31.08.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Христо" Димитър Петров Бабиков

Дата на раждане: 01.05.1959
Място на раждане: гр. Карлово
Димитър Петров Бабиков Дата на раждане 01.05.1959 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител лейт. Иван Ат. Георгиев на 06.06.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Иван Ат. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на аг. "Христо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 17-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Христо" Димитър Петров Бабиков

Дата на раждане: 01.05.1959
Място на раждане: гр. Карлово
Димитър Петров Бабиков Дата на раждане 01.05.1959 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител лейт. Иван Ат. Георгиев на 06.06.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Иван Ат. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делата на аг. "Христо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация"
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Христо" Владимир Боянов Велинов

Дата на раждане: 28.09.1949
Място на раждане: гр. Кюстендил
Владимир Боянов Велинов Дата на раждане 28.09.1949 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов на 15.05.1975 г., регистриран на 21.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-792 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-515 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 10.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Колев, Христо " Марин Иванов Коджаиванов

Дата на раждане: 28.03.1941
Място на раждане: С. Малево, обл. Хасково
Марин Иванов Коджаиванов Дата на раждане 28.03.1941 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Място на раждане С. Малево, обл. Хасково Вербувал го служител Илия Владинов Николов на 25.03.1961 г.; Иван Пилев Иванов на 14.06.1976 г. Ръководил го служител Илия Владинов Николов; Иван Пилев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V-ІV-2; ІІІ-ІV-2-ДС; Об. У на МВР-Димитровград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Колев, Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; формализирана карта на лично дело ІА-805 (Хс); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от БЗНС
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Агент "Христо" Стефан Георгиев Ангелов

Дата на раждане: 21.10.1938
Място на раждане: гр. София
Стефан Георгиев Ангелов Дата на раждане 21.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Проданов Пенев на 26.06.1980 г., регистриран на 05.08.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Проданов Пенев; о. р. Георги Мурджев; о. р. Емил Кузманов; лейт. Бисер Владимиров Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-II, управление IV-I-I, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37161 и в работно дело IР-17963; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Георгиев Ангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Христо" Благовест Димитров Белев

Дата на раждане: 27.05.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Благовест Димитров Белев Дата на раждане 27.05.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ" Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Христо" Благовест Димитров Белев

Дата на раждане: 27.05.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Благовест Димитров Белев Дата на раждане 27.05.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ" Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. "БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ООД Проверени са 2 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ВАЙТЪЛ – И" ЕООД Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ВАРНА КАБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "ВВД-РУЙЧЕВ" ЕООД Проверени са 3 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Христо" Благовест Димитров Белев

Дата на раждане: 27.05.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Благовест Димитров Белев Дата на раждане 27.05.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите и водещ на предаване във "Вяра ТВ" Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ" Председател на съвета на директорите в "ДЖИПСИ ТВ" АД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Христо" Благовест Димитров Белев

Дата на раждане: 27.05.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Благовест Димитров Белев Дата на раждане 27.05.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 08.05.1985 г., регистриран на 29.05.1985 г. Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37502. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на СД в "ДЖИПСИ ТВ" АД Собственик в "БАГРИ ТВ" ООД Водещ на предаване "Багрите на българското" в "България кабел ТВ" Председател на СД и водещ на предаване във "Вяра ТВ" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Димитров Белев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Декан на Юридически факултет, ВРИД от 30.03.2000 г. до 10.05.2000 г. Зам.-декан на Юридически факултет от 12.05.2000 г. до 27.06.2000 г. Зам.-декан на УНК"Обществени науки" , ВРИД от 27.06.2000 г. до 13.07.2000 г. Зам.-директор на програма в УНК"Обществени науки" от 01.11.2003 г. до 01.09.2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 306/ 07.02.2012 г. – Арменската Апостолическа Православна църква в България Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 306
от 07.02.2012
Арменската Апостолическа Православна църква в България

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител О. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител О. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Арменското църковно настоятелство във Варна от 2006 г. Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи
Решение N° 2-562
от 14.10.2015 г.
община Родопи

Агент "Христо" Исмаил Джемилов Фейзов

Дата на раждане: 28.08.1949
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Исмаил Джемилов Фейзов Дата на раждане 28.08.1949 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Анастасов на 15.02.1985 г., регистриран на 15.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Джемилов Фейзов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Исмаил Джемилов Фейзов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Хамид; Христо" Тасим Ахмед Мустафа

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: с. Долна кула, обл. Кърджали
Тасим Ахмед Мустафа Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане с. Долна кула, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Али Мехмедов Алиев на 05.09.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Али Мехмедов Алиев; ст. лейт. Д. Манчев; о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хамид; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Христо" Георги Маринов Иванов

Дата на раждане: 23.02.1943
Място на раждане: Гр. Правец
Георги Маринов Иванов Дата на раждане 23.02.1943 г. Място на раждане Гр. Правец Вербувал го служител Стоян Бейков на 29.03.1976 г., регистриран на 07.04.1976 г. Ръководил го служител Стоян Бейков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25028 и работно дело IР-10032; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност И. д. директор на Дивечовъдна станция "Витиня" от 20.05.1996 г. до 31.01.1997 г.
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент; съдържател на явочна квартира "Христо; Луна" Иван Кирилов Крумов

Дата на раждане: 21.10.1950
Място на раждане: с. Блатец, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Крумов Дата на раждане 21.10.1950 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Станчев на 29.12.1980 г., регистриран на 13.01.1981 г. Ръководил го служител о. р. Станчев; о. р. В. Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Христо; Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2)/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-226 (Кн); Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Търговска банка-Кюстендил от 08.04.1992 г. до 24.06.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Христо" Наум Асенов Якимов

Дата на раждане: 21.10.1943
Място на раждане: гр. София
Наум Асенов Якимов Дата на раждане 21.10.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Асен Кирилов Танев на 15.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител майор Асен Кирилов Танев; о. р. Пл. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37024. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-председател и Главен научен секретар на БАН Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Наум Асенов Якимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 107/ 13.01.2010 г. - Национална агенция за оценяване и акредитация
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Сътрудник "Христо" Иван Белев Великов

Дата на раждане: 21.06.1936
Място на раждане: с. Чучулигово, обл. Благоевград
Иван Белев Великов Дата на раждане 21.06.1936 г. Място на раждане с. Чучулигово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 24.01.1970 г., регистриран на 02.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2808 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-2808 (Ст.З.) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Стара Загора от 07.03.1994 г. до 05.12.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 г. до 14.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Христо" Насуф Халил Насуф

Дата на раждане: 13.07.1952
Място на раждане: с. Кран, обл. Кърджали
Насуф Халил Насуф Дата на раждане 13.07.1952 г. Място на раждане с. Кран, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Енчо Миланов на 16.04.1971 г., регистриран на 29.04.1971 г.; възстановен от о. р. Димитър Панайотов на 01.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Миланов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-1; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на с. с. "Христо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Районен Мюфтия и член на ВМС от 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Насуф Халил Насуф към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент; съдържател на явочна квартира "Христо; Луна" Иван Кирилов Крумов

Дата на раждане: 21.10.1950
Място на раждане: с. Блатец, обл. Кюстендил
Иван Кирилов Крумов Дата на раждане 21.10.1950 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Станчев на 29.12.1980 г., регистриран на 13.01.1981 г. Ръководил го служител о. р. Станчев; о. р. В. Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Христо; Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(2)/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-226 (Кн); Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Обявява установената и обявена с решение № 2-209/ 17.07.2013 г. – община Свищов - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-224
от 07.08.2013 г.
община Димово

Агент "Христо" Вени Борисов Иванов

Дата на раждане: 26.04.1956
Място на раждане: с. Орешец (гара Орешец), обл. Видин
Вени Борисов Иванов Дата на раждане 26.04.1956 г. Място на раждане с. Орешец (гара Орешец), обл. Видин Вербувал го служител лейт. Пламен Андреев Петров на 25.11.1985 г., регистриран на 02.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Андреев Петров; о. р. Огнян Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-Белоградчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-255 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното (налично) и работното дело на рег. № 75833.. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Хамид; Христо" Тасим Ахмед Мустафа

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: с. Долна кула, обл. Кърджали
Тасим Ахмед Мустафа Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане с. Долна кула, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Али Мехмедов Алиев на 05.09.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Али Мехмедов Алиев; ст. лейт. Д. Манчев; о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хамид; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Тома; Христо" Хайретин Рамадан Халим

Дата на раждане: 25.01.1964
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Хайретин Рамадан Халим Дата на раждане 25.01.1964 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Владимир Стоянов Мирчев на 29.05.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител кап. Владимир Стоянов Мирчев; о. р. Веселин Цветков; о. р. Христофор Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III; ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тома; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1003 (Гб) МФ и в работно дело IР-14302; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1458 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Осведомител; Агент "Христо" Хаяти Мехмедов Дурмушев

Дата на раждане: 25.02.1951
Място на раждане: с. Бели вир, обл. Кърджали
Хаяти Мехмедов Дурмушев Дата на раждане 25.02.1951 г. Място на раждане с. Бели вир, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Минчо Колев Атанасов на 13.05.1971 г., регистриран на 22.05.1971 г. Ръководил го служител подп. Минчо Колев Атанасов; о. р. В. Мирчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-V; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1265 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1265 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-801 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Христо, Струма" Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г., регистриран на 04.12.1984 г. Ръководил го служител лейт Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; лично дело ІА–2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Хвостяне, общ. Гърмен, издигнат от КОАЛИЦИЯ "СДС – ЛИДЕР" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен
Решение N° 2-717
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТУР ИНС АД

Агент "Христо" Стилиян Йончев Маринов

Дата на раждане: 19.01.1949
Място на раждане: гр. София
Стилиян Йончев Маринов Дата на раждане 19.01.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Румен Колев на 10.06.1988 г., регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37043; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 03.05.1996 г. до 31.08.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стилиян Йончев Маринов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 92/ 21.10.2009 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Секретен сътрудник "Христо" Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г. Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов; о. р. Герхард Райчев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любомир Попов; о. р. Любен Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи написани от сътрудника, съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 16.11.1998 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Христо, Струма " Исмаил Мустафов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1957
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Исмаил Мустафов Газиев Дата на раждане 04.07.1957 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител л-т Петко Иванов Радев на 19.11.1984 г. Ръководил го служител л-т Петко Иванов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо, Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; л. д. № ІА – 2848 (Бл), работното дело е унищожено с протокол № 106/1990 г. преди предаване в архив; доклад на МВР Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, издигнат от СДС
Решение N° 59
от 23.02.2009
държавни комисии

Агент "Христо; Радослав" Методий Радков Киров

Дата на раждане: 04.02.1963
Място на раждане: Гр. Момчилград
Методий Радков Киров Дата на раждане 04.02.1963 г. Място на раждане Гр. Момчилград Вербувал го служител Ст. лейт. Калин Ангелов Демирев на 11.04.1980 г., регистриран на 23.05.1980 г.; регистриран в ПГУ на 01.10.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Калин Ангелов Демирев; кап. Николай Александров Недков; кап. Иван Илиев Иванов; ст. лейт. Николай Славов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС-отделение шесто; ДС-ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христо; Радослав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4-2 бр.; лично дело IА-1681; лично и работно дело Ф1, а.е. 5710-2 тома; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1336. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 31.10.2003 г. до 16.02.2004 г. Председател от 16.02.2004 г. до 07.11.2005 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Хамид; Христо " Тасим Ахмед Мустафа

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: С. Долна кула, обл. Кърджали
Тасим Ахмед Мустафа Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане С. Долна кула, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Али Мехмедов Алиев на 05.09.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Али Мехмедов Алиев; ст. лейт. Д. Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС- Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хамид; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни Решение № 22/ 29.01.2008 г. 151 сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877; Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Христо" Румен Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 08.03.1950
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 107
от 13.01.2010
Национална агенция за оценяване и акредитация

Агент "Христо" Наум Асенов Якимов

Дата на раждане: 21.10.1943
Място на раждане: гр. София
Наум Асенов Якимов Дата на раждане 21.10.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Асен Кирилов Танев на 15.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител майор Асен Кирилов Танев; о. р. Пл. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37024. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Акредитационния съвет от 01.12.1999 г. до 20.10.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Наум Асенов Якимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: Гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител О. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител О. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.окръжен прокурор в ОП-Варна до април 1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христо Ангелов" Иван Василев Марков

Дата на раждане: 26.05.1943
Място на раждане: гр. София
Иван Василев Марков Дата на раждане 26.05.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Калковски на 03.04.1984 г., регистриран на 03.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Калковски; о. р. Пламен Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 120/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Хр. Ангелов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.06.1997 г. до 02.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 334
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България

Агент "Христо" Асен Райков Райков

Дата на раждане: 04.12.1956
Място на раждане: гр. Стара Загора
Асен Райков Райков Дата на раждане 04.12.1956 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Станимир Стоев на 31.03.1988 г., регистриран на 10.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2010 г. Обявен с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христо" Лазар Костов Лазаров

Дата на раждане: 13.05.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Лазар Костов Лазаров Дата на раждане 13.05.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Валерий Панайотов на 20.06.1987 г., регистриран на 07.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валерий Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 87/ 17.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Христо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Централен от 30.07.2002 г. до 19.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More