Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Христов намери 50 резултата / The search @pseudo Христов found 50 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Христов" Никола Георгиев Манов

Дата на раждане: 12.02.1951
Място на раждане: гр. Берковица
Никола Георгиев Манов Дата на раждане 12.02.1951 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител подп. Любомир Кръстев Костов на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител подп. Любомир Кръстев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-179 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. с предложение за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-179 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Берковица, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Христов" Стефан Иванов Хърков

Дата на раждане: 08.07.1958
Място на раждане: гр. Ямбол
Стефан Иванов Хърков Дата на раждане 08.07.1958 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Тодор Хубчев на 12.11.1985 г., регистриран на 18.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Хубчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1213 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-824 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 22.02.2007 г.
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Христов" Георги Нешев Сапунджиев

Дата на раждане: 07.06.1940
Място на раждане: гр. Попово
Георги Нешев Сапунджиев Дата на раждане 07.06.1940 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител о. р. Живко Симеонов Стоянов на 22.05.1959 г., регистриран на 01.06.1959 г. , пререгистриран на 19.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Живко Симеонов Стоянов; о. р. Цветко Лазаров; о. р. Йордан Н. Гайдаров; о. р. Асен Левчев; о. р. Йордан Димитров; о. р. Валентин Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-IV; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-ХII-IV; управление II-ХVI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30627 и в работно дело IР-6025 - 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 1999 г. до 2005 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент; секретен сътрудник "Христов; Торис" Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане: 17.09.1926
Място на раждане: гр. Варна
Симеон Димитров Костадинов Дата на раждане 17.09.1926 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Вербуван на 03.11.1964 г., регистриран на 11.11.1964 г.; регистриран в ПГУ на 17.02.1966 г. Ръководил го служител майор Христо Кирилов Маринчев; подп. Иван Захариев; о. р. Живко Попов; о. р. Емил Александров; о. р. Кольо Трънков; полк. Любомир Коцев; о. р. Дяко Христозов Дяков; полк. Петко Ковачев; о. р. Петко Маринов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III, ПГУ-IV, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Христов; Торис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Щатен служител "Христов; Торис" Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане: 17.09.1926
Място на раждане: гр. Варна
Симеон Димитров Костадинов Дата на раждане 17.09.1926 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление I Документи, свързани с кариерното му развитие През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними "Христов" и "Торис". Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Христов" Александър Милков Костадинов

Дата на раждане: 07.01.1954
Място на раждане: гр. София
Александър Милков Костадинов Дата на раждане 07.01.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Борис Попов на 16.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Борис Попов; о. р. Борис Медаров; о. р. Венц. Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-II, управление II-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33742. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Сътрудник специалист в Комисия икономическа политика от 02.07.1992 г. до 02.12.1992 г.
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Осведомител "Христов" Стефан Петров Стефанов

Дата на раждане: 08.12.1952
Място на раждане: с. Секулово, обл. Силистра
Стефан Петров Стефанов Дата на раждане 08.12.1952 г. Място на раждане с. Секулово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев на 05.01.1972 г., регистриран на 17.01.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лазаров Кръстев; о. р. Никола Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1991 г. до 13.11.1995 г. За Стефан Петров Стефанов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба - “Елфарма” АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Христов" Георги Методиев Григоров

Дата на раждане: 06.05.1946
Място на раждане: гр. Сандански
Георги Методиев Григоров Дата на раждане 06.05.1946 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Цветко Василев Цветков на 23.12.1966 г., регистриран на 28.12.1966 г.; възстановен от ст. лейт. Божидар Методиев Юруков на 08.11.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Василев Цветков; ст. лейт. Божидар Методиев Юруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-711 (Кн) МФ и в лично дело IА-32483; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "БКС – Лозенец" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Методиев Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Христов" Любомир Тодоров Дудев

Дата на раждане: 20.12.1951
Място на раждане: гр. Казанлък
Любомир Тодоров Дудев Дата на раждане 20.12.1951 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов на 12.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов; о. р. Лъчезар Колев; о. р. Ст. Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V; ДС-Казанлък по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-3442 (Ст.З.); работно дело IР-12016; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3442 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1454 (Ст.З). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Христов" Хюсеин Исмаилов Мустафов

Дата на раждане: 15.07.1972
Място на раждане: с. Трънак, обл. Бургас
Хюсеин Исмаилов Мустафов Дата на раждане 15.07.1972 г. Място на раждане с. Трънак, обл. Бургас Вербувал го служител майор Валентин Гутов на 24.10.1990 г., регистриран на 07.11.1990 г. Ръководил го служител майор Валентин Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 - 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хюсеин Исмаилов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Хюсеин Исмаилов Мустафов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Христов-П " Васил Кирилов Палакаркин

Дата на раждане: 17.07.1928
Място на раждане: Гр. Ст. Димитров
Васил Кирилов Палакаркин Дата на раждане 17.07.1928 г. Място на раждане Гр. Ст. Димитров Вербувал го служител О. р. Валентин Асенов Димитров на 29.11.1985 г., регистриран на 12.12.1985 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Асенов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Христов-П Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1229МФ (Кн) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.08.1993 г. до 06.01.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-384
от 12.08.2014 г.
Медицински университет Пловдив

Агент "Христов" Юлиян Борисов Луканов

Дата на раждане: 26.01.1938
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Христов" Бойко Миладинов Терзийски

Дата на раждане: 05.12.1948
Място на раждане: гр. Благоевград
Бойко Миладинов Терзийски Дата на раждане 05.12.1948 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Граховски на 22.09.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.10.1991 г.
Решение N° 2-728
от 11.10.2016 г.
ЗПАД СРЕДЕЦ М АД

Агент; секретен сътрудник "Христов; Милков" Георги Иванов Танев

Дата на раждане: 17.11.1935
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Христов" Генчо Лалев Енев

Дата на раждане: 31.03.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Генчо Лалев Енев Дата на раждане 31.03.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител Вербуван на 08.08.1977 г., възстановен от подп. Иван Христозов на 05.01.1987 г., регистриран на 20.01.1987 г. Ръководил го служител подп. Иван Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. За Генчо Лалев Енев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Агент "Христов" Никола Георгиев Манов

Дата на раждане: 12.02.1951
Място на раждане: гр. Берковица
Никола Георгиев Манов Дата на раждане 12.02.1951 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител подп. Любомир Кръстев Костов на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител подп. Любомир Кръстев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-179 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. с предложение за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-179 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Христов" Иван Илиев Зъздров

Дата на раждане: 01.10.1957
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Зъздров Дата на раждане 01.10.1957 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Милен Йовчев на 07.07.1983 г., регистриран на 03.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.04.2000 г. За Иван Илиев Зъздров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Христов" Петър Кирилов Друмев

Дата на раждане: 07.03.1946
Място на раждане: гр. София
Петър Кирилов Друмев Дата на раждане 07.03.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Атанас Петров на 22.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.03.1993 г. За Петър Кирилов Друмев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Христов" Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., 22.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 21-и ИР-Сливен Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Христов" Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., регистриран на 22.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 21-и МИР-Сливен Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; секретен " Христов; Милков " Георги Иванов Танев

Дата на раждане: 17.11.1935
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Георги Иванов Танев Дата на раждане 17.11.1935 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Кап. Георги Тодоров Петров на 23.12.1980 г., регистриран на 25.12.1980 г.; ст. лейт. Владимир Иванов Галчев на 20.04.1985 г.; регистриран на 14.05.1985 г. Ръководил го служител Кап. Георги Тодоров Петров; ст. лейт. Владимир Иванов Галчев; подп. Александър Асенов Христов; Пламен Петров; ст. лейт. Пламен Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 05, отделение оперативно; ДС, ПГУ, УНТР-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Христов; Милков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1, 3 и 4; лично дело IА- 33370; дело Ф1, а. е. 6483; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- Решение № 25/ 12.02.2007 г. 16 21404/ 30.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост Министър на земеделието - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Христов" Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., регистриран на 22.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Котел, издигнат от КП "ДПС-НАРОДЕН СЪЮЗ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Христов " Георги Великов Димитров

Дата на раждане: 26.06.1946
Място на раждане: Гр. Варна
Георги Великов Димитров Дата на раждане 26.06.1946 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Подп. Иван Петров Иванов и Стойков на 25.06.1976 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 Ръководил го служител Подп. Иван Петров Иванов; Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ІІ, отделение "Туристическо"-Зл. пясъци Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-3079 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 1536; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на кметство Куманово в общ. Аксаково, обл. Варна, издигнат от коалиция „Коалиция на свободните граждани”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Христов " Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: С. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане С. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана и Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 установена принадлежността към органите по чл. 1 подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз – Котел”(ДПС, НДСВ) Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Христов " Петър Христов Димитров

Дата на раждане: 15.10.1929
Място на раждане: С. Люляково, обл. Бургас
Петър Христов Димитров Дата на раждане 15.10.1929 г. Място на раждане С. Люляково, обл. Бургас Вербувал го служител Стоян Георгиев Панайотов на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 26.07.1957 г. Ръководил го служител Стоян Георгиев Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-окол. Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол№ 15/ 1990 г. за унищожаване на лично дело ІА- 1487 - аг. "Христов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Агент "Христов" Петьо Петков Иванов

Дата на раждане: 26.07.1954
Място на раждане: гр. Русе
Петьо Петков Иванов Дата на раждане 26.07.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Ваньо Янев на 06.11.1978 г., регистриран на 21.11.1978 г. Ръководил го служител лейт. Ваньо Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27944 и работно дело IР-13439. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на катедра (ръководител на катедра) "Сухопътни войски" до 17.07.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Христов" Бойко Миладинов Терзийски

Дата на раждане: 05.12.1948
Място на раждане: гр. Благоевград
Бойко Миладинов Терзийски Дата на раждане 05.12.1948 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Граховски на 22.09.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Обявен с решение № 247/ 27.07.2011 г. - община Благоевград
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Христов" Венцеслав Христов Съйнов

Дата на раждане: 22.11.1945
Място на раждане: гр. Кочериново
Венцеслав Христов Съйнов Дата на раждане 22.11.1945 г. Място на раждане гр. Кочериново Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Константинов Захариев на 05.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г.; о. р. Борислав Живков Георгиев, регистриран в ПГУ на 26.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Константинов Захариев; о. р. Борислав Живков Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II; ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33068; дело Ф1, а.е. 5097; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Христов" Иван Койчев Тончев

Дата на раждане: 27.10.1946
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Койчев Тончев Дата на раждане 27.10.1946 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Костов Бояджиев на 11.10.1976 г., регистриран на 26.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Костов Бояджиев; о. р. Лъчезар Колев; о. р. Митко Матев; о. р. Вълко Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-3522 (Ст.З.) с рег. № 45020; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3522 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Христов" Марин Стефанов Димитров

Дата на раждане: 11.02.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Марин Стефанов Димитров Дата на раждане 11.02.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 16.04.1982 г., регистриран на 04.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор дирекция "Финансово-стопански дейности и правно- административно обслужване" от 15.11.2004 г. до 12.08.2005 г. Заместник-изпълнителен директор на ИАРА от 30.06.2008 г. до 12.01.2009 г. Изпълнителен директор на ИАРА от 13.01.2009 г. до 13.08.2009 г. За Марин Стефанов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-380
от 06.08.2014 г.
Медицински университет Варна

Сътрудник; Агент "Христов" Ганчо Димитров Папуров

Дата на раждане: 04.05.1928
Място на раждане: с. Вардун, обл. Търговище
Ганчо Димитров Папуров Дата на раждане 04.05.1928 г. Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Иван Стоянов Манастиров на 12.08.1970 г., регистриран на 20.08.1970 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоянов Манастиров; о. р. Михаил Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Варна Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2805 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА 94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1086 (Вн); протокол рег. № С КА 92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2805 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по УНГ до 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Христов" Симеон Георгиев Ванев

Дата на раждане: 14.09.1937
Място на раждане: гр. Пирдоп
Симеон Георгиев Ванев Дата на раждане 14.09.1937 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител о. р. Марин Киров Генков на 03.06.1966 г., регистриран на 15.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Марин Киров Генков; о. р. Нешо Нешев; о. р. Васил Кинов; о. р. Асен Танев; о. р. Пламен Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-I, управление II-Х-I, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34503; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по ботаника Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Георгиев Ванев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Христов" Николай Илиев Гешев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: с. Доспей, обл. Софийска
Николай Илиев Гешев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане с. Доспей, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 07.04.1980 г., регистриран на 22.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Добри Бинев; о. р. Серафим Иванов; о. р. Емил Миланов; о. р. Пенчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление III-IV-II, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. За Николай Илиев Гешев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Христов" Веселин Великов Кръстев

Дата на раждане: 06.10.1947
Място на раждане: с. Пелишат, обл. Плевен
Веселин Великов Кръстев Дата на раждане 06.10.1947 г. Място на раждане с. Пелишат, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Никола Трифонов Кьолиев на 19.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Никола Трифонов Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23517 и работно дело IР-8363. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 31.03.1993 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Христов" Делчо Петров Царев

Дата на раждане: 08.02.1941
Място на раждане: с. Бъта, обл. Пазарджик
Делчо Петров Царев Дата на раждане 08.02.1941 г. Място на раждане с. Бъта, обл. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Васил Христов Джамалов и кап. Богданов на 29.08.1978 г., регистриран на 02.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Христов Джамалов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; лейт. Валентин Борисов; майор Благой Паликарски; о. р. Илко Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34167. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Сиктивкар от 14.06.1993 г. до 15.02.1997 г.
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Христов" Митко Андреев Бозуков

Дата на раждане: 09.09.1967
Място на раждане: с. Загражден, обл. Смолян
Митко Андреев Бозуков Дата на раждане 09.09.1967 г. Място на раждане с. Загражден, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Танчо Славчев Митровски на 06.01.1986 г., регистриран на 16.01.1986 г. Ръководил го служител кап. Танчо Славчев Митровски; о. р. Н. Минев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI; ДС-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1559 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1209 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Баните, издигнат от МКП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ - СИНЯТА КОАЛИЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Секретен сътрудник; Агент "Христов" Иван Неделчев Грозев

Дата на раждане: 17.07.1940
Място на раждане: С. Побит камък, обл. Разград
Иван Неделчев Грозев Дата на раждане 17.07.1940 г. Място на раждане С. Побит камък, обл. Разград Вербувал го служител Подп. Емануил Бунзин на 29.10.1971 г. Ръководил го служител Подп. Емануил Бунзин; полк. Александър Борисов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4157; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1657/ 02.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител изпитвателна лаборатория от 1989 г. до 1992 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Христов" Любомир Тодоров Дудев

Дата на раждане: 20.12.1951
Място на раждане: гр. Казанлък
Любомир Тодоров Дудев Дата на раждане 20.12.1951 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов на 12.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов; о. р. Лъчезар Колев; о. р. Ст. Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V; ДС-Казанлък по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3442 (Ст.З.); работно дело IР-12016; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3442 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1454 (Ст.З). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Черганово, общ. Казанлък, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хикмет, Христов " Асан Мехмедов Рамушев

Дата на раждане: 20.02.1944
Място на раждане: С. Градница, обл. Габрово
Асан Мехмедов Рамушев Дата на раждане 20.02.1944 г. Място на раждане С. Градница, обл. Габрово Вербувал го служител Димитър Костадинов на 03.07.1974 г. Ръководил го служител Димитър Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Габрово - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хикмет, Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1464/ 19.03.1990 г.; доклад на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 органите по чл. 1 МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово, издигнат от Земеделски народен съюз
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Христов " Колю Кирев Колев

Дата на раждане: 02.03.1950
Място на раждане: С. Въгларево, обл. Хасково
Колю Кирев Колев Дата на раждане 02.03.1950 г. Място на раждане С. Въгларево, обл. Хасково Вербувал го служител Митко Димов на 19.11.1970 г. Ръководил го служител Митко Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени с акт 6357; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Въгларово, общ. Хасково, издигнат от Движение за Социална Солидарност
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Христов" Красимир Гаврилов Билев

Дата на раждане: 19.05.1943
Място на раждане: гр. Етрополе
Красимир Гаврилов Билев Дата на раждане 19.05.1943 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител полк. Георги Иванов Топузов на 21.05.1981 г., регистриран на 28.05.1981 г. Ръководил го служител полк. Георги Иванов Топузов; о. р. Николай Баев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС-VI РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32201 и в работно дело IР-14793; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Христов" Мустафа Ахмедов Ваклев

Дата на раждане: 20.11.1957
Място на раждане: с. Менгишево, обл. Шумен
Мустафа Ахмедов Ваклев Дата на раждане 20.11.1957 г. Място на раждане с. Менгишево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Душко Николов на 14.04.1976 г., регистриран на 22.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Душко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-235 (Тщ); протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-792 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Д-р Петър Берон" - Плъстина Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Христов" Велик Стефанов Великов

Дата на раждане: 05.04.1935
Място на раждане: с. Ставерци, обл. Плевен
Велик Стефанов Великов Дата на раждане 05.04.1935 г. Място на раждане с. Ставерци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петър Христов на 01.10.1955 г., регистриран на 18.10.1955 г. Ръководил го служител о. р. Петър Христов; о. р. Стоян Менков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Оряхово; ДС, управление V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-349 (Вр); протокол № 7/ 1972 г. с решение да бъде унищожено работно дело IР-54 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Христов" Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., регистриран на 22.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Котел, издигнат от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христов" Виолин Димитров Илиев

Дата на раждане: 11.07.1943
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Виолин Димитров Илиев Дата на раждане 11.07.1943 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Тасков и о. р. Георги Тодоров Шарлачки на 09.11.1982 г., регистриран на 03.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Тодоров Шарлачки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-965 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-852 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-4455 от 2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Христов" Марин Костов Ногалчев

Дата на раждане: 24.08.1945
Място на раждане: гр. Варна
Марин Костов Ногалчев Дата на раждане 24.08.1945 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Тоню Димитров на 11.03.1970 г., регистриран на 24.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Тоню Димитров; о. р. Пенко Ив. Василев; о. р. Илия Ст. Илиев; о. р. Васил Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ВКР-ГУСВ-IV, управление III-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-256 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-89/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-256 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-94/ 24.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1109 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-И-19-08 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христов" Мехмедали Зейнал Гази

Дата на раждане: 21.04.1965
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмедали Зейнал Гази Дата на раждане 21.04.1965 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов на 14.03.1985 г., регистриран на 22.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йовчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело ІА-1358 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христов" Георги Методиев Григоров

Дата на раждане: 06.05.1946
Място на раждане: гр. Сандански
Георги Методиев Григоров Дата на раждане 06.05.1946 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Цветко Василев Цветков на 23.12.1966 г., регистриран на 28.12.1966 г.; възстановен от ст. лейт. Божидар Методиев Юруков на 08.11.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Василев Цветков; ст. лейт. Божидар Методиев Юруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-711 (Кн) МФ и в лично дело IА-32483; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК – район Връбница от 1990 г. до 1991 г. Заместник-кмет на район Триадица от 1996 г. до 1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Методиев Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More