Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Х-2; Митко намери 2 резултата / The search @pseudo Х-2; Митко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Х-2; Митко" Васил Димитров Чичибаба

Дата на раждане: 26.01.1935
Място на раждане: гр. Кочериново
Васил Димитров Чичибаба Дата на раждане 26.01.1935 г. Място на раждане гр. Кочериново Вербувал го служител Подп. Методи Миланов Георгиев на 14.06.1972 г., регистриран на 22.06.1972 г. Ръководил го служител Подп. Методи Миланов Георгиев; Ефтим Йорданов; Любомир Неделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница; ДС, управление II; ДС, управление 04-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Х-2; Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 01.05.1994 г. до 01.04.1995 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Х-2; Митко " Васил Димитров Чичибаба

Дата на раждане: 26.01.1935
Място на раждане: Гр. София
Васил Димитров Чичибаба Дата на раждане 26.01.1935 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Методи Миланов Георгиев на 14.06.1972 г., регистриран на 22.06.1972 г. Ръководил го служител Подп. Методи Миланов Георгиев; Ефтим Йорданов; Любомир Неделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница; ДС, управление II; ДС, управление 04-01- 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 10 Псевдоними Х-2; Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на земеделието и хранителната промишленост - 26.01.1995 г. - 23.01.1996 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More