Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цезар намери 8 резултата / The search @pseudo Цезар found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Цезар" Мехмед Алиев Ходжов

Дата на раждане: 03.07.1957
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Мехмед Алиев Ходжов Дата на раждане 03.07.1957 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Емил Малчев на 28.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Емил Малчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор За Мехмед Алиев Ходжов липсват други данни по чл. 25, т. 3 "Марам – Мара Момчилова" ЕТ - вестник "Слънчев бряг прес" – гр. Несебър Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Медия 5100" ЕООД – вестник "Устрем" – гр. Горна Оряховица Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Цезар" Мехмед Алиев Ходжов

Дата на раждане: 03.07.1957
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Мехмед Алиев Ходжов Дата на раждане 03.07.1957 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Емил Малчев и майор П. Петров на 28.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Емил Малчев; ст. лейт. Р. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-893 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Малко Йонково, общ. Исперих, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Цезар " Димитър Спасов Митракиев

Дата на раждане: 09.12.1946
Място на раждане: С. Върба, обл. Видин
Димитър Спасов Митракиев Дата на раждане 09.12.1946 г. Място на раждане С. Върба, обл. Видин Вербувал го служител Енчо Бончев Киричов на 28.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител Енчо Бончев Киричов; кап. О. Спасов Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Видин, отдел ДС Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-20 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-21; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от Партия „Български демократичен съюз „Радикали”
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Цезар" Ремзи Абилов Карагьозов

Дата на раждане: 24.03.1956
Място на раждане: с. Посев, обл. Силистра
Ремзи Абилов Карагьозов Дата на раждане 24.03.1956 г. Място на раждане с. Посев, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев на 10.12.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-587 (Сс); протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-540 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Кайнарджа, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Цезар" Илия Василев Яков

Дата на раждане: 07.11.1955
Място на раждане: с. Коларово, обл. Благоевград
Илия Василев Яков Дата на раждане 07.11.1955 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Димитър Георгиев Льонов на 08.08.1975 г., регистриран на 19.08.1975 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Георгиев Льонов; ст. лейт. Стоян П. Гроздилов; ст. лейт. Христо Ст. Арнаудов; лейт. Богомил Велев Чанин; лейт. Д. Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3058 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Петрич, издигнат от Партия "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Василев Яков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Цезар" Ремзи Абилов Карагьозов

Дата на раждане: 24.03.1956
Място на раждане: с. Посев, обл. Силистра
Ремзи Абилов Карагьозов Дата на раждане 24.03.1956 г. Място на раждане с. Посев, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев на 10.12.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-587 (Сс); протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-540 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кайнарджа, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Цезар" Мехмед Алиев Ходжов

Дата на раждане: 03.07.1957
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Мехмед Алиев Ходжов Дата на раждане 03.07.1957 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Емил Малчев и майор П. Петров на 28.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Емил Малчев; ст. лейт. Р. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-893 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Малко Йонково, общ. Исперих, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Алиев Ходжов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Цезар" Ремзи Абилов Карагьозов

Дата на раждане: 24.03.1956
Място на раждане: с. Посев, обл. Силистра
Ремзи Абилов Карагьозов Дата на раждане 24.03.1956 г. Място на раждане с. Посев, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев на 10.12.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-587 (Сс); протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-540 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Посев, общ. Кайнарджа, издигнат от ПП "ДПС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More