Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ценко намери 1 резултата / The search @pseudo Ценко found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ценко " Иван Колев Иванов

Дата на раждане: 26.07.1967
Място на раждане: Гр. Шумен
Иван Колев Иванов Дата на раждане 26.07.1967 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Кирил Нисторов Нисторов на 05.11.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Кирил Нисторов Нисторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ценко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2295 МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1136; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Българска християнска коалиция Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 48

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More