Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Център намери 11 резултата / The search @pseudo Център found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Съдържател на явочна квартира "Център" Тодор Василев Тодоров

Дата на раждане: 26.04.1955
Място на раждане: с. Тодор Икономово, обл. Шумен
Тодор Василев Тодоров Дата на раждане 26.04.1955 г. Място на раждане с. Тодор Икономово, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Коста Петров Костов на 11.06.1986 г., регистриран на 16.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Коста Петров Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 888/ 12.03.1990 г. материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Съдържател на явочна квартира "Център" Анна Георгиева Найденова

Дата на раждане: 31.01.1944
Място на раждане: с. Трифоново, обл. Монтана
Анна Георгиева Найденова Дата на раждане 31.01.1944 г. Място на раждане с. Трифоново, обл. Монтана Вербувал я служител о. р. Митко Йошев на 28.06.1985 г., регистрирана на 11.07.1985 г. Ръководил я служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-312 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 1996 г. до 1997 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент; съдържател на явочна квартира "Балкански; Център" Цоко Йосифов Цоков

Дата на раждане: 21.07.1938
Място на раждане: гр. Видин
Цоко Йосифов Цоков Дата на раждане 21.07.1938 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Горанов Цеков на 19.12.1958 г., регистриран на 07.01.1959 г.; възстановен от о. р. Николай Рачев на 12.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Горанов Цеков; о. р. Николай Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкански; Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА.-35325; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Видин от 01.04.1996 г. до 22.07.1998 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лице, за което не е извършена проверка ДБТ Сливен Гочо Христов Стоев   Началник Бюро по труда 01.01.1990 г. 7.07.1992 г. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 297/ 12.01.2012 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Център" Петър Йорданов Църов

Дата на раждане: 14.07.1947
Място на раждане: гр. Априлци
Петър Йорданов Църов Дата на раждане 14.07.1947 г. Място на раждане гр. Априлци Вербувал го служител о. р. Д. Кънчевски на 30.05.1984 г., регистриран на 04.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Д. Кънчевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 11-и ИР-Ловеч За Петър Йорданов Църов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Център" Иван Петров Иванов

Дата на раждане: 18.02.1959
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Петров Иванов Дата на раждане 18.02.1959 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Чанко Димитров на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Окръжно управление на МВР – Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-375 (Яб); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Сламино, общ. Тунджа, издигнат от Коалиция "БСП-ЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"" Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. – Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Център " Стойчо Кръстев Кръстев

Дата на раждане: 21.10.1944
Място на раждане: Гр. Девня
Стойчо Кръстев Кръстев Дата на раждане 21.10.1944 г. Място на раждане Гр. Девня Вербувал го служител Слави Янчев Янчев на 15.02.1979 г., регистриран на 27.02.1979 г. Ръководил го служител Слави Янчев Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-Второ главно управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-87/ 27.03.1990 г. с определение за унищожаване на лично дело ЯК "Център"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Девня, издигнат от Комунистическа Партия България
Решение N° 2-208
от 17.07.2013 г.
община Златарица

Резидент; съдържател на явочна квартира "Попов; Център" Стефан Стефанов Конакчиев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: гр. Златарица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Съдържател на явочна квартира "Център" Иван Петров Иванов

Дата на раждане: 18.02.1959
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Петров Иванов Дата на раждане 18.02.1959 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Чанко Димитров на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Окръжно управление на МВР – Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-375 (Яб); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сламино от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Център" Недялко Николов Яръмбойков

Дата на раждане: 19.04.1931
Място на раждане: гр. Кърджали
Недялко Николов Яръмбойков Дата на раждане 19.04.1931 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 29.07.1977 г., регистриран на 12.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-175 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира "Център" Иван Петров Иванов

Дата на раждане: 18.02.1959
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Петров Иванов Дата на раждане 18.02.1959 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител Чанко Димитров на 14.12.1983 г. Ръководил го служител Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Окръжно управление на МВР – Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; с протокол за унищожаване на дело ІЯ-375 от 21.05.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Сламино, общ. Тунджа, обл. Ямбол, издигнат от Коалиция „Герб и коалиция” / ПП „Герб” , ПП”Земеделски Народен Съюз”, ПП”Съюз на свободните демократи”, ПП”Съюз на демократичните сили”, ПП”Демократи за силна България”, ПП”Дром”-”Движение за равноправен обществен модел”/
Решение N° 17
от 21.10.2007
председател, заместник- председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за местни избори, назначена с Указ на президента на Република България № 233 01.08.2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Център " Цветозария Георгиева Йосифова- Кътева

Дата на раждане: 12.02.1953
Място на раждане:
Цветозария Георгиева Йосифова- Кътева Дата на раждане 12.02.1953 г. Място на раждане Вербувал я служител О. р. Димитър Димитров на 12.08.1982 г. Ръководил я служител О. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6, рег. дневник; писмо рег. № 506/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКМИ Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: Решение № 17/ 21.10.2007 г. 2 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 17/ 21.10.2007 г. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More