Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чавдар намери 50 резултата / The search @pseudo Чавдар found 50 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент "Чавдар" Александър Димитров Сарафов

Дата на раждане: 19.10.1951
Място на раждане: гр. Малко Търново
Александър Димитров Сарафов Дата на раждане 19.10.1951 г. Място на раждане гр. Малко Търново Вербувал го служител о. р. Коста Георгиев Йончев на 09.04.1975 г., регистриран на 18.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Коста Георгиев Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23291 и работно дело IР-8137. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 09.11.1992 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Чавдар" Любен Маринов Илиев

Дата на раждане: 28.04.1947
Място на раждане: с. Моравица, обл. Търговище
Любен Маринов Илиев Дата на раждане 28.04.1947 г. Място на раждане с. Моравица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Кирил Йорданов Рамов на 18.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йорданов Рамов; о. р. Веселин Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до 29.10.1990 г. За Любен Маринов Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 104/ 02.12.2009 г. – НЗОК - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Николай; Чавдар" Венцислав Ангелов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Венцислав Ангелов Иванов Дата на раждане 07.05.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 лично дело IА-37104. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2000 г. до 26.02.2000 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира; резидент "Одеса, Чавдар" Христо Дамянов Генов

Дата на раждане: 10.06.1932
Място на раждане: с. Крамолин, обл. Габрово
Христо Дамянов Генов Дата на раждане 10.06.1932 г. Място на раждане с. Крамолин, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ганчо Стефанов Ганчев на 01.06.1976 г., регистриран на 11.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Стефанов Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Одеса, Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 14/ 20.01.1989 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-719 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Габрово
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Осведомител "Чавдар" Любен Христачков Кадийски

Дата на раждане: 28.06.1942
Място на раждане: с. Логодаж, обл. Благоевград
Любен Христачков Кадийски Дата на раждане 28.06.1942 г. Място на раждане с. Логодаж, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Славе Станоев Френгийски на 01.04.1970 г., регистриран на 16.04.1970 г. Ръководил го служител лейт. Славе Станоев Френгийски; подп. Крум Младенов Йорданов; кап. Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2371 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1989 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Благоевград, издигнат от МК "Заедно за Благоевград - ПП "Единна народна партия и ПП „Кауза България" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-555
от 14.09.2015 г.
Приватизирани предприятия Смолян

Осведомител "Чавдар" Наско Райчев Чаушев

Дата на раждане: 28.04.1949
Място на раждане: с. Река, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Чавдар" Боян Краев Съев

Дата на раждане: 14.09.1948
Място на раждане: гр. Търговище
Боян Краев Съев Дата на раждане 14.09.1948 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител лейт. Иван Дойнов Петровски на 21.10.1983 г., регистриран на 28.10.1983 г. Ръководил го служител лейт. Иван Дойнов Петровски; о. р. Делчо Мангов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33489; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1996 г. до 23.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Чавдар" Юлиан Пенков Бояджиев

Дата на раждане: 26.07.1962
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Чавдар" Николай Василев Стайков

Дата на раждане: 21.06.1962
Място на раждане: гр. Перник
Николай Василев Стайков Дата на раждане 21.06.1962 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Петко Спасов Петков на 11.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петко Спасов Петков; майор Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 882/ 20.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 00143/ 14.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Чавдар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Младши разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 08.11.2010 г. Разследващ полицай в ОД-МВР от 08.11.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Чавдар" Христо Минков Мермерски

Дата на раждане: 24.07.1934
Място на раждане: гр. София
Христо Минков Мермерски Дата на раждане 24.07.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров на 25. 07.1973 г., регистриран на 24.08.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Здравко Ал. Свещарски; о. р. Петко Дачев Власковски; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Ангел Ангелов; о. р. Николай Цанов; Борис Несторов; о. р. Борислав Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома; доклад на НРС рег № RB102101-001-04/12-1026/ 18.05.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА""
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Чавдар" Цанко Димитров Драгийски

Дата на раждане: 12.11.1942
Място на раждане: гр. Чирпан
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Чавдар " Радван Малеков Кадьов

Дата на раждане: 22.12.1959
Място на раждане: Гр. Велинград
Радван Малеков Кадьов Дата на раждане 22.12.1959 г. Място на раждане Гр. Велинград Вербувал го служител Георги Василев Монев на 13.01.1983 г.; Живко Атанасов Неделчев на 27.05.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител Георги Василев Монев; Владимир Бечев; лейт. Валери Петров Китев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 04, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело ІА-36209 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Чавдар" Хараламби Борисов Анчев

Дата на раждане: 02.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Хараламби Борисов Анчев Дата на раждане 02.06.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Стоян Йорданов Романов на 03.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йорданов Романов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел VII, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31240; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на "Българска холдингова компания" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ“, бул. Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-316/ 24.02.2014 г. – Висшия адвокатски съвет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Чавдар" Стефан Стамов Димитров

Дата на раждане: 16.10.1946
Място на раждане: гр. Харманли
Стефан Стамов Димитров Дата на раждане 16.10.1946 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител ст. лейт. Съби Вичев Каравичев на 22.04.1986 г., регистриран на 05.05.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Съби Вичев Каравичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33700. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 01.11.1994 г. до 23.02.2001 г.
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Осведомител "Чавдар" Любен Христачков Кадийски

Дата на раждане: 28.06.1942
Място на раждане: с. Логодаж, обл. Благоевград
Любен Христачков Кадийски Дата на раждане 28.06.1942 г. Място на раждане с. Логодаж, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Славе Станоев Френгийски на 01.04.1970 г., регистриран на 16.04.1970 г. Ръководил го служител лейт. Славе Станоев Френгийски; подп. Крум Младенов Йорданов; кап. Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2371 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1989 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.10.1991 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Секретен сътрудник "Чавдар" Хасан Мехмедалиев Четов

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: с. Мрежичко, обл. Бургас
Хасан Мехмедалиев Четов Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане с. Мрежичко, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт Кольо Колев на 14.05.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кольо Колев; о. р. Петко Цонков; кап. Живко Николов; подп. Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1- 4 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело 9230; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "БСП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Агент "Чавдар" Хараламби Борисов Анчев

Дата на раждане: 02.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Чавдар" Андрей Стоянов Караславов

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Андрей Стоянов Караславов Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен Ръководил го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ. Публична длъжност или публична дейност Началник на кабинета на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.03.2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Чавдар" Борис Симонов Кръстанов

Дата на раждане: 02.02.1945
Място на раждане: с. Сбор, обл. Пазарджик
Борис Симонов Кръстанов Дата на раждане 02.02.1945 г. Място на раждане с. Сбор, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев на 03.02.1965 г., регистриран на 18.02.1965 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3472. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Кандидат за кмет на кметство Сбор, общ. Пазарджик, издигнат от Местна коалиция "Тодор Попов за Пазарджик"  Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Чавдар" Венцислав Николов Николов

Дата на раждане: 18.05.1953
Място на раждане: гр. Асеновград
Венцислав Николов Николов Дата на раждане 18.05.1953 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Румен Манов на 14.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Румен Манов; о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – I РУ; ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27628 и работно дело IР-10407. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) в 18-и МИР-Разград и в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Чавдар" Минчо Иванов Балабанов

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Минчо Иванов Балабанов Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Бончев на 25.05.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Бончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-5068 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-1906 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Чавдар " Хараламби Борисов Анчев

Дата на раждане: 02.06.1953
Място на раждане: Гр. Бургас
Хараламби Борисов Анчев Дата на раждане 02.06.1953 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Стоян Йорданов Романов на 03.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Йорданов Романов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел VII, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 63 Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31240; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник министър-председател и министър на правосъдието - 12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Чавдар" Исмаил Али Исмаил

Дата на раждане: 10.06.1967
Място на раждане: гр. Момчилград
Исмаил Али Исмаил Дата на раждане 10.06.1967 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител лейт. Иван Тонев Коларов на 27.03.1985 г., регистриран на 29.03.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Тонев Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-V-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-341 (Кж) МФ и в работно дело IР-15218; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1579 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-341 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Седлари от 17.12.1992 г. до 17.12.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Чавдар " Хасан Мехмедалиев Четов

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: С. Мрежичко, обл. Бургас
Хасан Мехмедалиев Четов Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане С. Мрежичко, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. лейт Кольо Колев на 14.05.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кольо Колев; о. р. Петко Цонков; кап. Живко Николов; подп. Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1- 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело 9230; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Руен, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Чавдар" Игнат Петров Игнатов

Дата на раждане: 20.02.1950
Място на раждане: с. Съединение, обл. Бургас
Игнат Петров Игнатов Дата на раждане 20.02.1950 г. Място на раждане с. Съединение, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Валентин Гутов на 26.03.1985 г., регистриран на 09.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13949; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-129 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Чавдар " Андрей Стоянов Караславов

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Андрей Стоянов Караславов Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен Ръководил го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ. Публична длъжност или публична дейност Началник на кабинета на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.03.2007 г.
Решение N° 2-208
от 17.07.2013 г.
община Златарица

Агент "Чавдар" Исмаил Хасанов Делиимамов

Дата на раждане: 28.02.1951
Място на раждане: с. Поликрайще, обл. Велико Търново
Исмаил Хасанов Делиимамов Дата на раждане 28.02.1951 г. Място на раждане с. Поликрайще, обл. Велико Търново Вербувал го служител лейт. Иван Тодоров Лазаров на 13.11.1978 г., регистриран на 23.11.1978 г. Ръководил го служител лейт. Иван Тодоров Лазаров; о. р. Антони Иванов; о. р. Димитър Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3267 (В.Т.) и в работно дело IР-871 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно Шивачево от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хасанов Делиимамов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Чавдар" Февзи Халим Исмаил

Дата на раждане: 04.01.1939
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Февзи Халим Исмаил Дата на раждане 04.01.1939 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Николай Петков Петков на 18.12.1974 г., регистриран на 24.12.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Петков Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-728 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-730 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Резидент "Чавдар" Димитър Николов Терзиев

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: с. Княжево, обл. Хасково
Димитър Николов Терзиев Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане с. Княжево, обл. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов на 30.05.1988 г., регистриран на 06.06.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2206 (Ямбол); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство гр. Елхово от 03.1988 г. 01.01.1994 г.
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Чавдар " Тодор Николов Йончев

Дата на раждане: 12.06.1949
Място на раждане: С. Бреница, обл. Плевен
Тодор Николов Йончев Дата на раждане 12.06.1949 г. Място на раждане С. Бреница, обл. Плевен Вербувал го служител Делчо Владимиров; регистриран на 03.10.1986 г. Ръководил го служител Делчо Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-07-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-30040 и работно дело IР-8105; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ТД от 01.01.2006 г. до днес.
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент; секретен сътрудник "Чавдар" Христо Минков Мермерски

Дата на раждане: 24.07.1934
Място на раждане: с. Ботево, обл. Враца
Христо Минков Мермерски Дата на раждане 24.07.1934 г. Място на раждане с. Ботево, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров на 25. 07.1973 г., регистриран на 24.08.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Цветков Баров; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Здравко Ал. Свещарски; о. р. Петко Дачев Власковски; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Ангел Ангелов; о. р. Николай Цанов; Борис Несторов; о. р. Борислав Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; лично дело Ф1, а.е. 4705-3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег № RB102101-001-04/12-1026/ 18.05.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "РОДОПА В.ТЪРНОВО" АД Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Чавдар" Любен Маринов Илиев

Дата на раждане: 28.04.1947
Място на раждане: с. Моравица, обл. Търговище
Любен Маринов Илиев Дата на раждане 28.04.1947 г. Място на раждане с. Моравица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Кирил Йорданов Рамов на 18.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йорданов Рамов; о. р. Веселин Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 01.04.1990 г. до 01.01.1992 г. За Любен Маринов Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Агент "Чавдар" Ридван Мустафа Кадьов

Дата на раждане: 22.12.1959
Място на раждане: гр. Велинград
Ридван Мустафа Кадьов Дата на раждане 22.12.1959 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Георги Василев Монев на 13.01.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Василев Монев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 6, лично дело ІА-36209. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВМС от 2006 г. до 2008 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; резидент "Сашо; Чавдар" Иван Христов Иванов

Дата на раждане: 12.08.1932
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Иван Христов Иванов Дата на раждане 12.08.1932 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител вербуван на 28.08.1967 г., регистриран в ПГУ на 26.09.1967 г.; подп. Димитър Борисов Митев на 22.02.1977 г., регистриран на 11.03.1977 г. Ръководил го служител подп. Жеко Костадинов Димитров; майор Кирил Кузманов Филипов; полк. Георги Велев; подп. Димитър Борисов Митев; о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Сашо; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1946 (Кж) МФ и в дело Ф1, а.е. 2990; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1632 (Кж); . Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Чавдар" Марин Нешев Лалев

Дата на раждане: 22.09.1946
Място на раждане: гр. Тетевен
Марин Нешев Лалев Дата на раждане 22.09.1946 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 19.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3474. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Чавдар" Андрей Стоянов Караславов

Дата на раждане: 23.09.1948
Място на раждане: гр. София
Андрей Стоянов Караславов Дата на раждане 23.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен Ръководил го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев; о. р. Димитър Недев; о. р. Емил Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 16.04.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Николай; Чавдар" Венцислав Ангелов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Венцислав Ангелов Иванов Дата на раждане 07.05.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 лично дело IА-37104. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 26.02.2000 г. до 12.03.2006 г. Извънреден и пълномощен посланик в Каракас от 20.04.2010 г.
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Секретен сътрудник "Чавдар" Куман Георгиев Кузманов

Дата на раждане: 03.02.1944
Място на раждане: гр. Ямбол
Куман Георгиев Кузманов Дата на раждане 03.02.1944 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 22.09.1975 г., регистриран на 20.01.1976 г. Ръководил го служител подп. Цветко Иванов Маринов; о. р. Кръстьо Петков Кръстев; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Тодор Маринов Стойков; о. р. Антон Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5285; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Агент "Чавдар" Петър Николов Къналиев

Дата на раждане: 06.01.1946
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент; резидент "Чавдар" Константин Стефанов Перьов

Дата на раждане: 15.07.1942
Място на раждане: гр. Велико Търново
Константин Стефанов Перьов Дата на раждане 15.07.1942 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 24.12.1975 г., регистриран на 30.12.1975 г. Ръководил го служител мл. лейт. Атанас Ангелов Гавраков; лейт. Тодор Манолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-36311; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Стефанов Перьов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Чавдар" Борис Симонов Кръстанов

Дата на раждане: 02.02.1945
Място на раждане: с. Сбор, обл. Пазарджик
Борис Симонов Кръстанов Дата на раждане 02.02.1945 г. Място на раждане с. Сбор, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев на 03.02.1965 г., регистриран на 18.02.1965 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3472. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сбор от 01.10.2010 г. до 2011 г. Обявява установената с решение № 190/ 23.02.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-179
от 21.05.2013 г.
община Долни чифлик

Агент "Чавдар" Марин Христов Луков

Дата на раждане: 20.07.1947
Място на раждане: гр. Тервел
Марин Христов Луков Дата на раждане 20.07.1947 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител майор Кирил Йорданов Грамов на 28.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител майор Кирил Йорданов Грамов; о. р. Веселин Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ; ДС-Толбухин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-719 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № КА-9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-65 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-242
от 09.10.2013 г.
община Ружинци

Агент "Чавдар" Неделко Славчев Неделков

Дата на раждане: 14.10.1948
Място на раждане: с. Ружинци, обл. Видин
Неделко Славчев Неделков Дата на раждане 14.10.1948 г. Място на раждане с. Ружинци, обл. Видин Вербувал го служител кап. Радослав Димитров Николичев на 06.12.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г. Ръководил го служител кап. Радослав Димитров Николичев; о. р. Пл. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-228 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Чавдар " Николай Драгомиров Евров

Дата на раждане: 10.03.1947
Място на раждане: Гр. Сливен
Николай Драгомиров Евров Дата на раждане 10.03.1947 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Веселин Георгиев Димитров на 25.05.1987 г., регистриран на 04.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Веселин Георгиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-1359 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Чавдар" Владимир Димов Солаков

Дата на раждане: 16.07.1961
Място на раждане: с. Млекарево, обл. Сливен
Владимир Димов Солаков Дата на раждане 16.07.1961 г. Място на раждане с. Млекарево, обл. Сливен Вербувал го служител кап. Живко Георгиев Желев на 17.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител кап. Живко Георгиев Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-780 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Нова Загора, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чавдар" Иван Георгиев Цанков

Дата на раждане: 13.12.1944
Място на раждане: с. Вършило, обл. Бургас
Иван Георгиев Цанков Дата на раждане 13.12.1944 г. Място на раждане с. Вършило, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Стефан Тодоров Тотев на 21.05.1981 г., регистриран на 30.05.1981 г. Ръководил го служител кап. Стефан Тодоров Тотев; о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V, управление IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2158; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Първи зам. н-к (зам. ректор) от 1997 г. до 2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Георгиев Цанков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Секретен сътрудник "Чавдар" Никола Атанасов Орлоев

Дата на раждане: 12.09.1938
Място на раждане: гр. Силистра
Никола Атанасов Орлоев Дата на раждане 12.09.1938 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител регистриран на 17.12.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5160/ 29.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело № 14494. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 18.01.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чавдар" Огнян Анев Кръстев

Дата на раждане: 08.10.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Огнян Анев Кръстев Дата на раждане 08.10.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Василев Шишков на 29.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Василев Шишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1006 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-771 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чавдар" Цанко Димитров Драгийски

Дата на раждане: 12.11.1942
Място на раждане: гр. Чирпан
Цанко Димитров Драгийски Дата на раждане 12.11.1942 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Митко Михов Крачев на 05.10.1961 г., регистриран на 25.10.1961 г. Ръководил го служител о. р. Митко Михов Крачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-13791 и в работно дело IР-2178; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор ДВСК-Чирпан при РВМС – НВМС-Стара Загора от 01.05.2001г. до 28.12.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чавдар" Петър Николов Къналиев

Дата на раждане: 06.01.1946
Място на раждане: гр. Хасково
Петър Николов Къналиев Дата на раждане 06.01.1946 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Ст. Гърлянски на 28.01.1976 г., регистриран на 03.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ст. Гърлянски; о. р. Нечо Недев Ковачев; о. р. Йордан Йорданов; о. р. Любомир Драганов; о. р. Цапрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2021; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "HAK НАМКО БЪЛГАРИЯ" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More