Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чавдаров намери 5 резултата / The search @pseudo Чавдаров found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Стефанов; Чавдаров" Петър Здравков Попчев

Дата на раждане: 01.06.1944
Място на раждане: гр. Септември
Петър Здравков Попчев Дата на раждане 01.06.1944 г. Място на раждане гр. Септември Вербувал го служител о. р. Петко Генчев Събев на 06.07.1964 г., регистриран на 15.07.1964 г.; кап. Румен Дим. Тошков на 28.05.1973 г., регистриран в ПГУ на 06.02.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Генчев Събев; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; кап. Румен Дим. Тошков; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Христо Сариев; о. р. Антон Костадинов; о. р. Жеко Димитров; о. р. Георги Желев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление II-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефанов; Чавдаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37047; дело Ф1, а.е. 5649 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2007 г. до 30.06.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Здравков Попчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-635
от 12.04.2016 г.
ЗК Надежда АД

Агент "Чавдаров" Милан Петров Петров

Дата на раждане: 27.03.1939
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-161
от 03.04.2013 г.
Българска бридж федерация

Агент; секретен сътрудник "Чавдаров; Чалъмов" Илко Стойчев Попов

Дата на раждане: 01.02.1956
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Илко Стойчев Попов Дата на раждане 01.02.1956 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител лейт. Христо Пенчев Иванов на 24.08.1981 г., регистриран на 03.09.1981 г.; регистрира в ПГУ на 30.01.1984 г. Ръководил го служител лейт. Христо Пенчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чавдаров; Чалъмов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5331; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Чавдаров" Милан Петров Петров

Дата на раждане: 27.03.1939
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Милан Петров Петров Дата на раждане 27.03.1939 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Методи Добриянов на 27.09.1974 г., регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Методи Добриянов; о. р. Слави Славов; о. р. Николай Бенчев; о. р. Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдаров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума Член на научна комисия по медицински науки от 1994 г. За Милан Петров Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител " Чавдаров " Иван Минчев Иванов

Дата на раждане: 28.09.1937
Място на раждане: с. Градина, В.Търновски
Иван Минчев Иванов Дата на раждане 28.09.1937 г. Място на раждане с. Градина, В.Търновски Вербувал го служител Димитър Иванов Георгиев на 29.03.1974 г. Ръководил го служител Димитър Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ – Х – І-во Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Чавдаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, издигнат от ГЕРБ За Иван Минчев Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More