Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Честният намери 3 резултата / The search @pseudo Честният found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Честният" Ибрахим Хюсеинов Чаушев

Дата на раждане: 16.02.1940
Място на раждане: с. Глогово, обл. Ловеч
Ибрахим Хюсеинов Чаушев Дата на раждане 16.02.1940 г. Място на раждане с. Глогово, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Тихомир Лазаров на 25.09.1987 г., регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Тихомир Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Честният Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-1012 (Лч); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Тетевен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Честният" Ибрахим Хюсеинов Чаушев

Дата на раждане: 16.02.1940
Място на раждане: с. Глогово, обл. Ловеч
Ибрахим Хюсеинов Чаушев Дата на раждане 16.02.1940 г. Място на раждане с. Глогово, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Тихомир Лазаров на 25.09.1987 г., регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Тихомир Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Честният Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1012; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник общ. Тетевен, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Честният " Ибрахим Хюсеинов Чаушев

Дата на раждане: 16.02.1940
Място на раждане: с. Глогово, обл. Ловеч
Ибрахим Хюсеинов Чаушев Дата на раждане 16.02.1940 г. Място на раждане с. Глогово, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Тихомир Лазаров на 25.09.1987 г., регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Тихомир Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ловеч ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Честният Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1012; доклад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Глогово, общ. Тетевен, обл. Ловеч, издигнат от Отечество

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More