Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чинарски намери 4 резултата / The search @pseudo Чинарски found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Чинарски" Бисер Филипов Келешев

Дата на раждане: 29.01.1969
Място на раждане: с. Теплен, обл. Благоевград
Бисер Филипов Келешев Дата на раждане 29.01.1969 г. Място на раждане с. Теплен, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 29.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Галин Маринов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС, отдел 04, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чинарски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Теплен от 2003 г. до 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Чинарски" Бисер Филипов Келешев

Дата на раждане: 29.01.1969
Място на раждане: гр. Хаджидимово
Бисер Филипов Келешев Дата на раждане 29.01.1969 г. Място на раждане гр. Хаджидимово Вербувал го служител Ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 29.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Галин Маринов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС, отдел 04, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чинарски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Хаджидимово, издигнат от коалиция "Реформаторски блок" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Чинарски" Бисер Филипов Келешев

Дата на раждане: 29.01.1969
Място на раждане: с. Теплен, обл. Благоевград
Бисер Филипов Келешев Дата на раждане 29.01.1969 г. Място на раждане с. Теплен, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 29.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Галин Маринов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС, отдел 04, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чинарски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Теплен, общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Чинарски " Бисер Филипов Келешев

Дата на раждане: 29.01.1969
Място на раждане: с. Теплен, обл. Благоевград
Бисер Филипов Келешев Дата на раждане 29.01.1969 г. Място на раждане с. Теплен, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 29.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Галин Маринов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС, отдел 04, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чинарски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждание; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1916 /См/ и работно І Р – 16976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Теплен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, издигнат от Зелена България

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More