Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чочев намери 2 резултата / The search @pseudo Чочев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Чочев" Аднан Ремзиев Реджебов

Дата на раждане: 04.04.1959
Място на раждане: гр. Силистра
Аднан Ремзиев Реджебов Дата на раждане 04.04.1959 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров на 15.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело ІА-939 (Сс) МФ-2 тома; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на "Чочев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.10.2003 г. до 21.11.2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Чочев " Аднан Ремзиев Реджебов

Дата на раждане: 04.04.1959
Място на раждане: Гр. Силистра
Аднан Ремзиев Реджебов Дата на раждане 04.04.1959 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров на 15.06.1983 г., регистриран на 20.06.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Радослав Кирилов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-939 (Сс) МФ-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от ДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More