Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Юнак намери 1 резултата / The search @pseudo Юнак found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Юнак " Петър Станев Нанев

Дата на раждане: 21.01.1940
Място на раждане: Гр. Аврен
Петър Станев Нанев Дата на раждане 21.01.1940 г. Място на раждане Гр. Аврен Вербувал го служител Слави Славов на 24.04.1978 г. Ръководил го служител Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Юнак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.19890 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-418 "Юнак"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Аврен, издигнат от Народняшка зем. партия Н. Петков

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More