Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Явор; Гастона намери 2 резултата / The search @pseudo Явор; Гастона found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; секретен " Явор; Гастона " Станислав Пенков Даскалов

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: С. Бежаново, обл. Ловеч
Станислав Пенков Даскалов Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане С. Бежаново, обл. Ловеч Вербувал го служител Румен Палийски на 01.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г.; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски, регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител Румен Палийски; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски; Валентин Самсаров; Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-09-01; ДС, ПГУ, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Явор; Гастона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16861; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 30900 и работно дело IР-16861 (налично); рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 7555; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник.-министър на индустрията и търговията Заместник-министър на търговията Заместник-министър на външноикономическите връзки Министър на външните работи - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 59
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Явор; Гастона" Станислав Пенков Даскалов

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: с. Бежаново, обл. Ловеч
Станислав Пенков Даскалов Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане с. Бежаново, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Румен Палийски на 01.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г.; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски, регистриран в ПГУ на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Палийски; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски; о. р. Валентин Самсаров; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-09-01; ДС, ПГУ, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Явор; Гастона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник – 2бр.; картони обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-16861; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30900 и работно дело IР-16861 (налично); рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 7555; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 10.11.2001 г. до 19.05.2005 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More